Äldre tryck


024

Annan standardiserad identifikator

Collijn-projektet

I fält 024 lade man in uppgifter om tryckets placering i Collijn-bibliografin. Vid primärkatalogisering anges inte dessa uppgifter:

024 7 #a sp. 1027:03 #2 Collijn

SB17-projektet

I fält 024 lade man in arbetsnoteringar, dvs. uppgifter om när en post lades in och av vem. Vid primärkatalogisering anges inte dessa uppgifter:

024 7 #a 840111g31 #2 SB17

 

  • 840111 = postdatum
  • g (gunilla), y (ylva), a (andra personer) = bokstav för den person som skapat SB17-posten
  • 31 = 31:a posten den 11 januari 1984

Det går för närvarande inte att söka fram dessa uppgifter i LIBRIS webbsök eftersom sökkoden ISXN inte fungerar. Man kan i stället söka fram dem i Voyager, Keyword, med eller utan prefix: 024a 840111g31

Senast uppdaterad: 2015-11-10
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se