Äldre tryck


588

Intern anmärkning om katalogiseringskälla 

 

Ange anmärkningar av allmänt intresse här. Arbetsnoteringar av lokal karaktär läggs i beståndsposten:

245 1 0 #a Collection de tous les voyages faits autour du monde, par les différentes nations de l'Europe, rédigée par Berenger; avec figures. Tome premier-[neuvieme]
588 #a S: Den fysiska beskrivningen för tome 5 är osäker, bygger på utgåva från 1789
 
Senast uppdaterad: 2015-11-10
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se