Äldre tryck


520

Anmärkning:
Innehållsbeskrivning, sammanfattning

Allmänna anvisningar

Fält 520 används för korta objektiva redogörelser för objektens innehåll, såvida inte någon annan del av beskrivningen ger tillräcklig information.

Man redovisar alltså ett objekts hela innehåll, inte bara den del som är intressant för det egna biblioteket.

För äldre tryck används första indikator 8 = Ej preciserad för alla typer av innehållsanmärkningar i fält 520. Det finns speciella indikatorer för sammanfattning, ämne respektive omfattning och innehåll men dem kan man bortse ifrån.

Se även Suecana extranea i fält 505.

Anmärkning om innehåll (karaktär, medietyper etc.) 

Intetsägande titlar i fält 245:

245 1 0 #a Stormägtigste allernådigste konung!
520 8 #a Kondoleanser från konsistorium i Lund med anledning av Gustaf III:s död 1792

 

245 1 0 #a Bihang till Journalen för litteratur och theater. N:o 5, 6 och 7. För den 29 sept. 1810.
520 8 #a Åtskilliga utdrag af framledne … Axel v. Fersens bref till f.d. konungen av Swerige, Gustaf Adolph, 1806

 

Sammanfattning av innehållet i ett samlingsverk i stället för redovisning av ett stort antal titlar:

245 1 0 #a Anno Regni Georgi II. Regis … quinto. At the parliament begun … the twenty thirteenth of January 1731. : being the fifth session to this present Parliament
520 8 #a En samling lagar antagna 1732

 

Anmärkning om ämne

Intetsägande titel i fält 245:

245 1 0 #a Utdrag af protocollet hållit hos riksens högloflige ständers commission, wid riksdagen i Stockholm then 13 augusti 1756.
520 8 #a Rör målet mot pagehovmästaren Severin Bredha

 

  

 

Senast uppdaterad: 2015-11-10
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se