Äldre tryck


650

Ämnesord - Term

Allmänna anvisningar

Ämnesorden ska hämtas från ett kontrollerat ämnesordssystem. KB använder Svenska ämnesord.

Vid katalogisering av äldre tryck är en korrekt återgivning av titel och impressum mycket viktig eftersom man vill kunna särskilja olika utgåvor. Det är däremot sällan nödvändigt att göra utförliga ämnesordssträngar. SB17-poster saknar ämnesord i fält 650 men det är tillåtet att lägga på egna ämnesord.

Där det passar kan man göra omfattande strängar men handlar trycket om något ämne som det inte finns någon motsvarighet till i dag, kan man välja att inte lägga några ämnesord alls eller på en grund nivå.

Ämnesordskoden "quiding"

Läs mer om SOT-projektet.

SOT-projektet skapade ämnesord av rubrikerna i Svenskt allmänt författningsregister av N. H. Quiding. Library of Congress godkände våren 2008 Quiding som ett godkänt ämnesordssystem.

SOT-poster innehåller därför ämnesord med koden quiding i delfält 650 #2. När man primärkatalogiserar en saknad förordning som ingår i Quidings författningsregister söker man upp korrekt rubrik i författningsregistret och anger den i fält 650:

650 7 #a Ecklesiastikstaten #2 quiding
 

SOT-poster kan också innehålla ämnesord för olika riksdagar. De lades under en period i fält 650. Katalogiserar man en förordning i dag lägger man sådana uppgifter i fält 610 men man behöver inte ändra i SOT-posterna.

SOT-post:

650 7 #a Riksdagen 1723 #2 sao

 

Ny post: 

610 1 4 #a Sverige. #b Riksdagen #d (1723)

 

Senast uppdaterad: 2015-11-10
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se