Äldre tryck


600

Ämnesord - Personnamn

Auktoritetsposter bör upprättas för behandlade personer om de kan sammanblandas med andra eller om oklarheter råder om namnet.

Läs mer om auktoritetskontroll och funktionskoder i fält 100.

Läs om ämnesbeskrivningar i fält 520.

 

Senast uppdaterad: 2015-11-10
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se