Äldre tryck


710

Biuppslag - Institutionsnamn 

Allmänna anvisningar

För äldre tryck används fält 710 främst för att redovisa tryckare eller utgivare. Man anger endast efternamnet och i kontrollerad/standardiserad form. Tidigare lade man in både för- och efternamn och i rak följd.

Kontrollen innebär att man alltid validerar namnformen. Det finns inga auktoritetsposter inlagda i LIBRIS men numera finns många korrekta namnformer för svenska tryckare inlagda i CERL Thesaurus.

När det är svårt att belägga en viss tryckar- eller utgivaruppgift är det bättre att hoppa över fält 710 än att gissa.

Vissa projekt har lagt tryckare i fält 700, med för- och efternamn samt ibland levnadstid. Det är inte korrekt eftersom tryckerier är institutioner.

Exemplarspecifik proveniensuppgift (person- och institutionsnamn) i normaliserad form kan sedan april 2008 anges i beståndsposten, fält 700 och 710.

710 #4 Funktionskoder:

  • prt = tryckare
  • pbl = utgivare
  • bsl = bokhandlare
  • fmo =tidigare ägare (används främst i beståndsposter, fält 700 och 710, för auktoriserade proveniensuppgifter)

Exempel

En tryckare:

260 #a Stockholm, tryckt hos A. Gadelii sterbhus, 1820., #c 1820
710 2 #a Gadelius #4 prt

 

En tryckare som även är utgivare:

260 #a Holmiæ, typis & impensis Henrici Keyser, S. R. M:tis typographi A. MDCLXXX., #c [1680]
710 2 #a Keyser #4 prt #4 pbl

 

En tryckare och en utgivare:

260 #a London, printed by I. Beale for Andrew Crooke 1634., #c 1634
710 2 #a Beale #4 prt
710 2 #a Crooke #4 pbl

 

Två tryckare:

260 #a Stockholm, tryckt i Elméns och Granbergs tryckeri 1811., #c 1811
710 2 #a Elmén #4 prt
710 2 #a Granberg #4 prt

 

Sannolik tryckare:

260 #a [Halle? : #b Curt?, #c 1768?] 
710 2 #a Curt #4 prt

 

SOT-poster

SOT-projektet angav institution och datum i fält 710. Med hjälp av denna uppgift kan KB snabbt lokalisera varje enskild skrift i de omfattande, kronologiskt indelade samlingarna.

Institutionen angavs i delfält 710 #b. Många 710-fält har senare påförts delfält 710 #a enligt nutida regler. Katalogiserar man en förordning anger man institution och datum enligt nedanstående exempel:

710 1 #a Sverige. #b Riksdagen #d (1769-07-19) #4 oth

 

 

Senast uppdaterad: 2015-11-10
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se