Äldre tryck


250

Upplaga

Föreskriven källa

Titelsidan är föreskriven källa.

Citering

Fältet 250 används sällan eftersom upplageuppgifterna oftast är syntaktiskt oskiljbara från titel eller impressum.

En anledning till att man ska vara försiktig med att använda fält 250 är att det som i trycket kallas för andra upplagan ofta inte är det. Det kan exempelvis istället vara en emission, dvs. befintliga ark som givits ut på nytt. Över huvud taget är det svårt att fastställa att upplageuppgiften i trycket verkligen stämmer. 

Citera i stället upplageuppgiften i sitt sammanhang, antingen i fält 245 eller i 260, beroende på var uppgiften finns i trycket. Upprepa då inte upplageuppgiften i standardiserad form i fält 250.

Upplageuppgift i fält 245:

245 1 0 #a Westindie-fararen, eller Dygdens belöning; drame i 3 akter. Fri öfversättning af Didric Gabriel Björn. Andra uplagan. Originalet är L'Habitant de la Guadeloupe, af Mercier. Första gången upförd på svenska comiska theatern i Stockholm : den 2 martii 1791.

 

Har man hämtat upplageuppgiften utanför titelsidan eller trycket kan man lägga en standardiserad upplageuppgift i fält 250:

250 #a [Ny utg.]
 

Reducerad ambitionsnivå

Uteslut upplageuppgiften ur titelcitatet, med uteslutsmarkering (...). Redovisa upplageuppgiften i standardiserad form i fält 250, enligt rekommendationen i KRS 2.15A.

Senast uppdaterad: 2015-11-10
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se