Äldre tryck


240

Uniform titel

Riktlinjer och anvisningar

Om tryck med primär upphovsman har en titel som avviker från eventuell uniform titel ska denna läggas till i fält 240.

Det är oftast svårt att fastställa korrekt uniform titel för material utgivet under handpresstiden. Vid osäkerhet kan man i stället ange alternativa titlar i fält 740.

Hjälpmedel:

Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS), kapitel 25
För äldre tryck gäller särskilt KRS 25.3 och 25.4. Flertalet titlar har en auktoritetspost. Sök fram dem och andra titlar i auktoritetsdatabasen eller i Voyager (Index selection, Namn/Titel som upphov <aukt.index>). Det senare alternativet gäller bibliotek som katalogiserar i Voyager.

Riktlinjer för auktoritetsarbete - uniforma titlar
För äldre tryck gäller särskilt det som står inledningsvis under rubriken Val av uniform titel - allmänna anvisningar.

Auktoritetsdatabasen
KB:s auktoritetsdatabas som innehåller alla auktoritetsposter i LIBRIS och är fritt tillgänglig.

Verktygslådan - fält 240
Innehåller huvudsakligen exempel på nyutgivet material. För äldre tryck finns exempel på klassiska grekiska och bysantinska grekiska verk.

Länkar och litteratur för auktoritetsarbete
För äldre tryck gäller särskilt rubrikerna Specifikt för personnamn och Specifikt för uniforma titlar.

 

Projekten Collijn, SB17 och SOT

Uniforma titlar har vanligtvis inte lagts in i dessa poster. Det är dock tillåtet att lägga in korrekta uniforma titlar i dem utan att kontakta KB.

 

Senast uppdaterad: 2015-11-10
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se