Äldre tryck


700

Biuppslag - Personnamn

Allmänna anvisningar

Gör biuppslag för personer som bidragit intellektuellt eller konstnärligt, till exempel medförfattare, medarbetare, översättare, utgivare och konstnärer. 

Auktoritetsposter bör upprättas för personer med upphovsansvar om de kan sammanblandas med andra eller om oklarheter råder om namnet.

Läs mer om auktoritetskontroll och funktionskoder i fält 100.

Se exempel på dedikationer i fält 500.

Tryckare anges alltid i fält 710. Det är inte korrekt att ange tryckare i fält 700, med för- och efternamn samt levnadstid, eftersom tryckeriet är en institution.

Exemplarspecifik proveniensuppgift (person- och institutionsnamn) i normaliserad form kan numera anges i beståndsposten, fält 700 och 710. Använd då funktionskoden fmo = tidigare ägare.

Namn- + titelbiuppslag

Gör gärna biuppslag på de ingående verken i samlingsemissioner etc. I fält 505 anger man titlar såsom de är angivna i trycket men i delfält 700 #t läggs uniforma titlar. Man anger inte tryckets interpunktion i delfält 700 #t eftersom den kan variera.

Läs mer om namn- + titelbiuppslag i fält 700 (=allmänna anvisningarna i verktygslådan).

Fyra titlar av tre författare

Nedanstående titlar gavs ut separat men även i en samlingsemission. I det senare fallet är titlarna i vissa fall något utförligare, vilket redovisas i fält 505.

I fält 700 har man som uniforma titlar i stället valt att ange de separata utgåvornas titlar.      

Andra indikator 2 = analytiskt biuppslag

700 1 2 #a Hermelin, Samuel Gustaf, #d 1744-1820. #t Försök till mineral historia öfver Lappmarken och Vesterbotten
700 1 2 #a Wahlenberg, Göran, #d 1780-1851. #t Berättelse om mätningar och observationer för att bestämma lappska fjällens höjd 
700 1 2 #a Wahlenberg, Göran, #d 1780-1851. #t Geografisk och ekonomisk beskrifning om Kemi lappmark
700 1 2 #a Hällström, Carl Petter, #d 1774-1836. #t Förteckning på de orters geografiska bredd och längd, i Vesterbottens höfdingdöme, som blifvit bestämde genom astronomiska observationer
Senast uppdaterad: 2015-11-10
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se