Äldre tryck


042

Katalog-/bibliografikod

Fält 042 innehåller bibliografikoder. De får inte makuleras.

Läs om de tre projekten Collijn, SB17 och SOT.

Ange gärna en passande bibliografikod vid primärkatalogisering av äldre svensktryck. Då hamnar titeln i LIBRIS deldatabas Äldre svensktryck. Lägg gärna på en passande kod i befintliga poster som saknar bibliografikod.

Collijn (Före 1700)

Ange koden COL för allt material som är utgivet i Sverige (inklusive svenska provinser) före 1700. Titeln behöver inte förekomma i Collijn-bibliografin:      

042 #9 COL

SB17 (1700-1829)

Ange koden SB17 för allt material som är utgivet i Sverige 1700-1829. Det inkluderar svenska provinser och materialtyper som inte ingick i SB17-projektet, exempelvis akademiska avhandlingar, årstryck och skillingtryck:  

042 #9 SB17

SOT (Svenskt offentligt tryck -1833)

Ange koden SOT för svenska förordningar som finns med i Svenskt allmänt författningsregister för tiden från 1522 till och med år 1862 av Quiding och/eller i förordningarnas årsförteckningar. Läs mer om SOT-projektet. Här får man hjälp med att bedöma om ett tryck räknas som offentligt tryck: 

042 #9 SOT

Suecana

Verk som behandlar Sverige, svenska förhållanden eller är översättningar från svenska ingår i Suecana-bibliografin. KB anger koden SUEC för nyutgivet material men koden ska inte användas för äldre tryck.

Digitaliserade samlingar

Se även anvisningarna för katalogisering av lokalt digitaliserat material. 

Kod för digitaliserade samlingar:

042 #9 DIGI

 

 

Senast uppdaterad: 2015-11-10
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se