Äldre tryck


040

Katalogiserande instans 

Läs om de tre projekten Collijn, SB17 och SOT

COL (Före 1700)

Collijn-materialet har fullständighetsnivå 7: biblioteksnivå. Posterna innehåller ofta felaktigheter. Det är tillåtet att rätta eventuella fel utan att först kontakta KB:

040 #a COL

 

SB17 (1700-1829)

SB17-materialet har fullständighetsnivå 7: biblioteksnivå. Ändra inte i fält 245, 260 eller 300 utan att först kontakta KB. Det är tillåtet att rätta smärre fel i övriga fält eller i postetiketten utan att först kontakta KB:

040 #a SB17

SOT (Svenskt offentligt tryck -1833)

SOT-materialet har fullständighetsnivå 7: biblioteksnivå. Ändra inte i SOT-poster utan att först kontakta KB, såvida inte titeln i fält 245 börjar med ett datum. Alla poster som börjar med ett datum är obearbetade poster och det är tillåtet att bearbeta dessa poster utan att först kontakta KB:

040 #a SOT
Senast uppdaterad: 2015-11-10
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se