Äldre tryck


008

Mediespecifika koder

Koderna används på samma sätt som för nyutgivet material. Följ de allmänna anvisningarna för fält 008.

Se även fält 260 (=exempel på ungefärliga årtal i 008 när tryckår saknas). 

Utgivningsland

Text ur Formathandboken:

"Vid katalogisering av äldre material anges kod enligt nutida land-/områdesgränser. För ort som historiskt har tillhört flera länder sätts kod för nuvarande land."

Språk

Rätta felaktiga språkkoder. Det kan exempelvis gälla:

  • poster som flyttats över från ett format till ett annat och tryckorten har varit styrande för val av språkkod. För ett verk tryckt i Stockholm kan exempelvis koden swe ha lagts på posten, fast trycket är på engelska. 
  • koden und som kan förekomma när poster flyttats över från ett format till ett annat eller i poster som har skapats i samband med retrospektiva projekt. Oftast råder det ingen tvekan om tryckets språk.  
Senast uppdaterad: 2015-11-10
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se