Äldre tryck


490

Serietitel

Seriehuvudposter behöver normalt inte skapas men är naturligtvis tillåtet. Se fält 245.

Se fler exempel i fält 490 (=allmänna anvisningarna i verktygslådan).

Föreskrivna källor

Seriens titelsida, monografins titelsida, omslag, övriga delar av publikationen är föreskrivna källor.

Endast ursprungliga omslag och ryggar kan användas som föreskrivna källor.

Citering

Serieuppgifter som inte ingår i titeln (fält 245) anges i fält 490.

Ange serieuppgifter i fält 490 enligt ISBD 6. Det innebär att:

  • serietiteln citeras såsom den är angiven i trycket
  • alla delfält i fält 490 används
  • ISBD-interpunktion används men tryckets interpunktion utesluts
245 1 0 #a Hus-tafla, updragen til eget bruk af Benjam. Franklin ... Öfwersätning ifrån fransyskan.
490 0 #a Smärre skrifter hopsamlade ; #v 1:1

 

Komplettera vid behov med den korrekta serietiteln i fält 830 (=allmänna anvisningarna i verktygslådan). 

Citering - SB17-poster

Vid överflyttningen av SB17-poster från ett format till ett annat har serieuppgifter hamnat i fel fält, till exempel i fält 300 eller 500.

Rätta gärna dessa poster och skapa eventuellt seriehuvudposter.

Senast uppdaterad: 2015-11-10
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se