Äldre tryck


100

Huvuduppslag - personnamn

Auktoritetskontroll 

Auktoritetsposter bör upprättas för personer med upphovsansvar om de kan sammanblandas med andra eller om oklarheter råder om namnet. Det gäller till exempel författare, medarbetare, konstnärer och för behandlade personer. Se Riktlinjer för auktoritetsarbete - personnamn

Svenska personnamn före 1700

I Riktlinjerna kan man under rubriken Särskilda typer av namn läsa att svenska personer med släktnamn alltid skrivs med omvänd ordföljd. Personer med fadersnamn (son- eller dotternamn) ska däremot alltid auktoriseras med rak namnföljd om de tillhör tiden/huvudsakligen har verkat före 1700, därefter inverteras namnet.

Personer som undertecknat i tjänsten

Gör i de flesta fall inte huvud- eller biuppslag för ämbetsskrivelser som är undertecknade i tjänsten, till exempel av en landshövding eller kungen. Endast om det är klarlagt att undertecknaren verkligen har författat texten kan denne bli huvud- eller biuppslag.

100 #4 Funktionskoder

Vanligt förekommande funktionskoder för äldre tryck i fält 100 och 700:

aut = författare (100) 
Angavs i alla SB17-poster. Kan stå kvar.

ths = preses (100, 700)
Anges för akademiska avhandlingar t.o.m. 1850, där preses normalt blir huvuduppslag.

dis = respondent (700, 100)
Anges för akademiska avhandlingar t.o.m. 1850, där respondenten normalt blir biuppslag. Om man kan belägga att respondenten aktivt har författat en avhandling betraktas han som huvuduppslag.

egr = gravörer (700)
Anges för tryck med åtskilliga planscher, inte om det bara finns en enstaka plansch i ett tryck.

dte = dedicerat till (700)
Anges i bibliografiska poster för tryckta dedikationer, i beståndsposter för handskrivna, exemplarspecifika dedikationer.

fmo = tidigare ägare (700, 710)
Anges i beståndsposter för auktoriserade proveniensuppgifter.

SB17-poster

Personnamnen i fält 100/600/700 är normaliserade men inte enligt nutida regler. Vid sekundärkatalogisering bör man därför alltid kontrollera namnformerna.

Koden aut i delfält 100 #4 angavs alltid. Kan stå kvar.

Exempel på uppgifter som måste kontrolleras

Variantformer av för- eller efternamn kan förekomma i fält 100/600/700. Ändra till korrekt namnform och ange gärna variantformerna i en auktoritetspost.

Dödsåret skrevs med två siffror om det inföll samma århundrade som födelseåret, till exempel 1708-63. Ändra till 1708-1763.

I samband med levnadsåren finns ibland följande förkortningar som inte används numera. Ändra till korrekt namnform:

  • e. = efter (e. 1723-1789 innebär att personen föddes efter 1723)
  • f. = före (1723-f. 1789 innebär att personen dog före 1789)
  • l. = levde (1723-l. 1789 innebär att den kunskap man har om personen är att han/hon levde 1789)

 

Senast uppdaterad: 2015-11-10
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se