Äldre tryck


000

Postetikett

Koderna används på samma sätt som för nyutgivet material. Följ de allmänna anvisningarna för fält 000.

Fullständighetsnivå för katalogiseringen

  • 7: Biblioteksnivå
    Normalvärde. SB17-materialet katalogiserades på en utökad biblioteksnivå. Vissa uppgifter hörde till nationalbibliografisk nivå, såsom format och tryckeriuppgifter.  

Regler för deskriptiv katalogisering

  • a: AACR2/KRS
    Normalvärde
  • _: Ej ISBD-baserade regler
    I SB17-poster står det Ej ISBD-baserade regler. Det behöver inte ändras.
Senast uppdaterad: 2015-11-10
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se