Spelfilmer

Dessa anvisningar avser spelfilmer i videoformat. Som stöd för katalogiseringen har två mallar anpassade till de vanligaste bärartyperna (DVD-video resp. Blu-ray disc (BD)) tagits fram.

Mallarna gäller katalogisering på miniminivå (postetikett/17: ”3”), vilket i allmänhet bör ge tillräcklig grund för beskrivning av denna medietyp. Katalogisatörer som väljer att redovisa t.ex. titel, upphov och medverkande på en mer detaljerad nivå kan – om så önskas – ändra till biblioteksnivå (postetikett/17: ”7”).

De bibliotek/katalogisatörer som ska katalogisera spelfilmer i Libris kan hämta mallarna här

Mall för spelfilmer på DVD-video

Mall för spelfilmer på Blu-ray disc (BD)

Gör så här för att hämta mallarna

Obeservera att steg 1-2 kan utföras på olika sätt beroende på vilken webbläsare man har. Kontakta Libris Kundeservice om ni har problem att hämta mallarna.
 1. Markera länk för den mall som ska hämtas
 2. Högerklicka och välj Kopiera
 3. Leta upp rätt katalog på din dator. Mallarna ligger normalt under C:\\Program\LIBRIS7\Catalog\Template eller C:\\Program Files\LIBRIS7\Catalog\Template; motsvarande katalog i Windows 7 (och Windows 8) heter C:\\Program (x86)\LIBRIS7\Catalog\Template eller C:\\Program Files (x86)\LIBRIS7\Catalog\Template
 4. Klistra in mallarna i katalogen genom att högerklicka och välja Klistra in
 5. Upprepa steg 1-4 för att hämta den andra mallen

Mallarna är specialkonstruerade för katalogisering på miniminivå av spelfilmer på de idag vanligaste videoformaten, DVD-video respektive Blu-ray disc (BD), med bärarinformation (koder i fält 007) förifyllda.

I övrigt fyller man i de uppgifter som behövs enligt instruktionerna nedan och tar bort de fält, delfält etc. som inte använts innan man sparar posten.

Koder i fasta fält med mera (obligatoriskt)

Koder i postetikett och fält 007 ska ligga kvar oförändrade. Se Fysisk beskrivning nedan för filmer i andra format.

I fält 008 (medisepecifika koder) behöver man bara ändra/komplettera ett fåtal uppgifter:

 • Ange produktionsår både i 008/07-10 och i 260#c. Förlagsort kan normalt uteslutas i 260
 • Landkod (008/15-17) är i mallarna satt till sw (Sverige). Ändras vid behov till tillämplig landkod
 • Sätt kod för målgrupp (008/22) till j om spelfilmen är avsedd för barn och ungdom
 • Språkkod (008/35-37) är i mallarna satt till Inget försök att koda. Om så önskas, ändra till tillämpligt huvudspråk i tal/dialog. Se även Språk nedan
 • Övriga koder i 008 kan ligga kvar oförändrade

Ange bibliotekets sigel i 040#a.

EAN (European Article Number) (024) och videonummer (028)

Ange spelfilmens unika EAN-kod i fält 024 (obligatoriskt).

Observera att identiska manifestationer av samma film i vissa fall kan ha tilldelats olika EAN-koder. Detta gäller särskilt i de fall flera medieleverantörer (t.ex. Btj och FörlagEtt) levererar kataloginformation via Libris Förvärvsrutin. Sådana "dolda" dubblettfall ska rapporteras till Katalogsupport för kännedom och åtgärd.

Se även vad som sägs om EAN för Datorspel (TV-spel).

Om så önskas, ange även unikt videonummer i fält 028.

Språk (008/35-37, 041, 546)

Om så önskas, ge en mer utförlig redovisning av det/de språk som förekommer i filmen, i första hand med språkanmärkning i fält 546.

Detaljerad språkredovisning kan även kodas i 008/35-37 (huvudsakligt språk i tal/dialog) och fält 041, det senare med språk i tal/dialog i delfält #a och språk i filmtexter (motsvarande) i delfält #j. Delfälten upprepas om flera språk anges. Språkkod i första delfält 041#a ska överensstämma med kod i 008.

Titel, upphov och medverkande (245, 246, 511, 700)

Skriv spelfilmens huvudtitel i 245#a som den anges på skärmtitelbild, eller i andra hand på förpackningen och dennas etikett (obligatoriskt).

Vid behov, lägg till särskiljande delnummer (#n), delbeteckning (#p) och/eller undertitel (#b) enligt exemplen nedan.

Mallen ger även möjlighet att redovisa parallelltitlar hämtade från annan källa, företrädesvis skiva och omslag. Detta gäller i första hand utländska filmer som är kända under en svensk titel.

I dessa fall kan parallelltiteln anges i delfält 245#b och upprepas i fält 246. Ta bort avslutande likhetstecken och fält 246 om parallelltitel inte är tillämplig.

Upphovsuppgift är ofta värdefull för identifikation av den aktuella filmen. Om tillämpligt, skriv in denna uppgift i 245#c som den anges på skärmtitelbild (motsvarande).

Exempel

245 1 0 #a Raskens #h [Videoupptagning] / #c manus och regi: Per Sjöstrand
 
245 1 0 #a Babar och Badous äventyr. #p Zoomerskeppen #h [Videoupptagning] / #c written by Michael Stokes ... ; directed by Mike Fallows

 

245 1 4 #a The lady #h [Videoupptagning] #c / a film by Luc Besson ; original screenplay by Rebecca Frayn ; director of photography: Thierry Arbogast

 

245 1 4 #a The king and I #h [Videoupptagning] = #b Kungen och jag / #c music by Richard Rodgers ; book and lyrics by Oscar Hammerstein II ; screenplay by Ernest Lehman ; choreography by Jerome Robbins ; produced by Charles Brackett ; directed by Walter Lang
246 1 1 #a Kungen och jag

 

Om så önskas, komplettera även med biuppslag i fält 700 (med funktionskod i #4) på de personer som huvudsakligen bidragit till konstnärlig utformning, produktion etc. Mallen innehåller ett fördefinierat personbiuppslag (700) för regissör (#4 drt). Andra tillämpliga funktioner är t.ex.

 • manus (#4 aus)
 • foto (#4 cng)
 • musik (#4 cmp)
 • kostym (#4 cst)
 • producent (#4 pro)
 • distributör (#dst)

Eventuella biuppslag ska kontrolleras mot Libris auktoritetsregister.

Uppgift om medverkande skådespelare kan om så önskas anges i fält 511.

Beskrivningsnivå kan ändras till biblioteksnivå (postetikett/17 : ”7”) om katalogisatören väljer en detaljerad redovisning av titel och upphov enligt ovan.

Fysisk beskrivning (300) och systemkrav (538)

Fyll i antal DVD-video eller Blu-ray disc (BD) i 300#a (obligatoriskt). För spelfilmer i andra format, använd någon av mallarna och ändra

 • DVD-video / Blu-ray disc till tillämplig bärarterm, respektive
 • formatkod (007/04) till tillämplig kod

Om så önskas, fyll även i spellängd inom parentes. På miniminivå kan ungefärlig spellängd anges. Ta bort parentesen om spellängd inte anges.

Exempel

300 #a 1 DVD-video (2 tim., 7 min.)

Om så önskas, ange även systemtekniska uppgifter i fält 538, t.ex. region och bild-/ljudformat.

Klassifikation (08X)

Deweykod för enskilda spelfilmer är redan inlagd i mallen och ska ligga kvar.

Om så önskas, komplettera med tillämplig klassifikationskod, företrädesvis enligt SAB (084). Tilläggsbeteckning för videoformat på skiva (/VC) är redan inlagt i mallen.

Genre/form (655) och ämnesord (600, 650, 651)

Mallarna är specialkonstruerade för långfilmer med speltid på minst 60 minuter. Ta bort det förinlagda genrefältet (655#a Långfilmer) om katalogiseringen avser annan filmkategori.

Komplettera gärna med ytterligare genre-/formtermer, företrädesvis enligt Svenska ämnesord/Genre-Form (655#2 saogf). En lista över godkända termer för rörlig bild finns för närvarande som PDF-fil i Katalogisatörens verktygslåda under rubriken Svenska ämnesord/Nya listor. Kungl. biblioteket arbetar med att skapa auktoritetsposter för dessa.

Komplettera gärna också med ämnesord för innehåll, företrädesvis enligt Svenska ämnesord (650#2 sao), och när så är tillämpligt personämnesord (600) och/eller geografiska ämnesord (651).

Exempel

245 1 0 #a Searching for sugar man #h [Videoupptagning] / #c a film by Malik Bendjelloul
600 1 4 #a Rodrigues, Sixto
650 7 #a Rock #2 sao
655 7 #a Icke-fiktiva filmer #2 saogf
655 7 #a Långfilmer #2 saogf
655 7 #a Musikdokumentärer #2 saogf
655 7 #a Biografiska filmer #2 saogf


245 1 0 #a Schindler's list #h [Videoupptagning] / #c directed by Steven Spielberg
600 1 4 #a Schindler, Oscar, 1908-1974
650 7 #a Andra världskriget 1939-1945 #2 sao
651 4 #a Polen
655 7 #a Fiktiva filmer #2 saogf
655 7 #a Långfilmer #2 saogfl
655 7 #a Drama (film) #2 saogf
655 7 #a Film- och tv-bearbetningar #2 saogf
655 7 #a Krigsfilmer #2 saogf


245 1 4 #a The wizard of Oz #h [Videoupptagning] = #b Trollkarlen från Oz / #c Victor Fleming
655 7 #a Fiktiva filmer #2 saogf
655 7 #a Långfilmer #2 saogfl
655 7 #a Musikfilmer #2 saogf
655 7 #a Fantasyfilmer #2 saogf
655 7 #a Barn- och familjefilmer #2 saogf
655 7 #a Film- och tv-bearbetningar #2 saogf


245 1 0 #a Jurassic Park #h [Videoupptagning] / #c a Steven Spielberg film
650 7 #a Dinosaurer #2 sao
650 7 #a Temaparker #2 sao
655 7 #a Fiktiva filmer #2 saogf
655 7 #a Långfilmer #2 saogfl
655 7 #a Sciencefictionfilmer#2 saogf
655 7 #a Actionfilmer #2 saogf
655 7 #a Film- och tv-bearbetningar #2 saogf

  

Senast uppdaterad: 2016-02-22
Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se