Minimikrav vid uppgradering av förhandsposter och preliminära poster

Dessa anvisningar riktar sig till Librisbibliotek vid åtgärd i maskinellt importerade förhandsposter från Bokinfo, och i viss utsträckning även i preliminära poster importerade från andra externa källor (t.ex. via Libris Förvärvsrutin). Nationalbibliografin och KB uppgraderar normalt till högre nivå.

Libris uppdateras dagligen maskinellt med förhandsinformation för nya och ändrade katalogposter från Bokinfo. Det gäller i princip allt material som saluförs av svenska förlag via Bokinfo.

Förhandsposter från Bokinfo kännetecknas av:

  • Beskrivningsnivå: Förhandsinformation (postetikett/17 : 8)
  • Katalogiserande instans (040#a): BOKR
  • Förväntad utgivningstid (263#a)
  • Teknisk anmärkning om att posten är maskinellt skapad (599#a)

Dessa anvisningar avser uppgradering till miniminivå (postetikett/17 : 3) för framför allt tryckta svenska förlagsutgivna böcker, men är i huvudsak tillämpliga även för såväl utländska böcker som för e-böcker (EPUB, PDF etc.) och ljudböcker (CD, MP3, digitala etc.).

Anvisningarna är till stora delar även tillämpliga, både för de preliminära poster (postetikett/17 : 5) som skapats av medieleverantörer anslutna till Libris Förvärvsrutin, och för de e-böcker och digitala ljudböcker (med postetikett/17 : 3) som importerats maskinellt från Elib och Publit. 

Librissamarbetet innebär att alla registrerande bibliotek efter förmåga ska bidra till databasens kvalitet. Nationalbibliografin uppgraderar som sista instans normalt katalogposter för svenska tryckta böcker till nationalbibliografisk nivå (postetikett/17 : _) när boken har kommit in till KB. Övriga Librisbibliotek kan successivt uppgradera och förbättra ofullständiga (på preliminär nivå eller förhandsnivå) katalogposter i takt med att boken (motsvarande) finns tillgänglig på  det egna biblioteket. Ett väl fungerande samarbete innebär också jämnare arbetsbelastning för Librisbibliotekens katalogisatörer.

För utländska boktitlar kan det ofta vara effektivare att söka fram posten från extern källa (Metaproxy), rätta enligt anvisningarna i avsnittet Minimikrav på importerade bibliografiska poster, spara och därefter ersätta den ursrpungliga förhandsposten (preliminära posten) via funktionen Overlay Bibliographic Records.

 

Se även:

Obligatoriska åtgärder

Beskrivningsnivå (postetikett/17)

Ändra kod för beskrivningsnivå från preliminär ("5") eller förhandsinformation ("8") till 3.

Utgivningsår (008/07-10 + 260#c)

Kontrollera och rätta vid behov uppgift om utgivningsår.

Språk (008/35-37 + 041)

Kontrollera och rätta vid behov uppgift om språk för utländska böcker respektive för böcker på annat språk än svenska (008/35-37).

För översatt litteratur, komplettera med kod för utgåvans språk (041#a, samma som i 008) respektive originalspråk (041#h).

008/35-37 swe
041 1 #a swe #h eng

Katalogiserande instans (040)

Lägg till uppgraderande biblioteks sigel i 040#d. Detta gäller även om 040#a saknas (kod i 040#a ska ligga kvar).

Namnformer (1XX/7XX)

Validera namnformer i huvud- (1XX) och biuppslag (7XX) mot Voyagers auktoritetsindex. I förhandsposter saknas till exempel ofta födelse- och dödsår för personnamn. Det är dock inte obligatoriskt att skapa ny auktoritetspost om sådan saknas.

Förhandsposter innehåller normalt tillämpliga funktionskoder (delfält #4) för författare, översättare och illustratörer med mera. Dessa ska ligga kvar. 

Titel (245)

Kontrollera och rätta vid behov titeluppgift så att den överensstämmer med vad som står på titelsidan (motsvarande). Tänk även på att fileringsvärde i andraindikator kan behöva rättas.

Upphovsuppgift (245#c) kan ofta uteslutas på miniminivå. Om man ändå vill komplettera med sådan ska även denna information överensstämma med vad som står på titelsidan (motsvarande).

Förväntad utgivningstid (263) och teknisk anmärkning (599)

Ta bort uppgift om förväntad utgivningstid (263) och teknisk anmärkning om att posten är maskinellt skapad (599).

Omfång och fysisk beskrivning (300)

Kontrollera och rätta vid behov uppgift om sidantal etc.

Genre/Form (655)

Låt eventuella genre-/formtermer (fält 655 med andraindikator "4") ligga kvar. Se vidare under Valfria åtgärder nedan.

Valfria åtgärder

Utgivningsland (008/15-17) och originaltitel (240/130)

Förhandsposter för utländska böcker är normalt kodade med okänt utgivningsland 008/15-17: "xx"). Ändra till rätt landkod.

För översatta böcker, kontrollera även uppgift om originaltitel (”uniform titel”) i fält 240*, alternativt lägg till uppgiften om den saknas. Tänk även på att fileringsvärde i andraindikator kan behöva rättas.

* Originaltitel ska ligga i fält 130 om titeln är huvuduppslag.

Genre/Form m.m. (008/006 + 655)

Vid behov ändra kod för litterär genre (skön-/resp. facklitteratur i 008/33); för ljudböcker ligger motsvarande kod i 008/30-31). Om så önskas, specificera även kod för skönlitteratur till tillämplig genre (roman, dramatik, poesi etc.).

Koda utgåvor i storstilsformat (t.ex. Storstilsbiblioteket) med koden d i 008 för form (008/23).

Vid behov kan kompletterande koder för litterär genre och form anges i 006 för tillämplig/a medietyp/er. Detta gäller t.ex. kombinerat material.

Barn- och ungdomslitteratur innehåller redan koden j i 008 för målgrupp (008/22). Ändras ej.

Lättlästa böcker bör förses med genre-/formtermen Lättläst enligt Svenska ämnesord/Genre-Form (655 med delfält #2 saogf).

655 7 #a Lättläst #2 saogf

 

Komplettera med tillämpliga genre-/formtermer enligt Svenska ämnesord/Genre-Form (saogf).

Klassifikation (08X)

Komplettera med tillämplig klassifikationskod, företrädesvis enligt Dewey (082) och/eller SAB (084 med delfält #2 kssb/8).

Serie (490) och originalförlag (588)

Om så önskas

  • ta bort serieuppgift (490) som avviker från vad som anges i boken
  • ta bort intern anmärkning (588) om originalförlag (ursrpungligen utgiven av ...) som är uppenbart felaktig

(ovanstående information har uteslutits i den omarbetade importrutin för Bokinfo som driftsattes 2016-06-09)

Ämnesord (6XX)

Komplettera med tillämpliga ämnesord, företrädesvis enligt Svenska ämnesord (6XX med delfält #2 sao) eller Svenska ämnesord/Barn-Ungdom (6XX med delfält #2 barn).

Svenska barnboksinstitutet (Sbi) förser svenska förlagsutgivna tryckta barn- och ungdomsböcker med barnämnesord.

Senast uppdaterad: 2016-06-20
Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se