Förhandsposter från Bokinfo

Libris uppdateras dagligen maskinellt med förhandsinformation från Bokinfo för nya och ändrade katalogposter. Det gäller i princip allt svenskt och utländskt material som svenska förlag saluför och distribuerar via Bokinfo. Matchning görs på ISBN (020#a/z) och Bokinfos referens-id (035#a).

Förhandsinformationen hämtas från och med juni 2016 i förlagsbranschens standardformat ONIX och görs om till RDA-anpassade MARC21-poster före inläsning i Libris.

Förhandsposter från Bokinfo kännetecknas av:

 • Beskrivningsnivå: Förhandsinformation (postetikett/17 : 8)
 • Katalogiserande instans (040#a): BOKR
 • Förväntad utgivningstid (263#a)
 • Teknisk anmärkning om att posten är maskinellt skapad (599#a)

RDA-anpassningen har gjorts så att respektive bibliotek kan välja om förhandsposten ska uppgraderas enligt RDA eller KRS. KB katalogiserar sedan februari 2017 enligt RDA och övriga Librisbibliotek kan tills vidare välja vilket regelverk som ska tillämpas.

I samband med att importrutinerna anpassades till ONIX/RDA gjordes också vissa justeringar i konverteringen till MARC21. Detta för att underlätta manuell uppgradering. De viktigaste justeringarna listas här nedan. I förekommande fall ges också anvisningar om obligatoriska ändringar vid uppgradering enligt RDA respektive KRS.

Kombinerat material (LDR/06)

Kombinationer av t.ex. text- och ljudbok förekommer bland förhandsposterna, men de redovisas i ONIX-formatet normalt bara som separat utgivna textböcker eller ljudböcker.

De titlar som avslutas med texten "Bok + Ljudbok", "Bok + CD" eller "Bok + Ljudbok/CD" görs numer om till MARC21-poster för kombinerat material. Jfr anvisningarna för Kombinerat material (paket).

020 #a 9789187395710 #q CD-skiva
035 #a (BOKR)9789187395710
040 #a BOKR
100 1 #a Ibsen, Henrik #4 aut
245 1 4 #a Ett dockhem / Lättläst (bok + ljudbok)
264 1 #b Vilja förlag, #c 2014
263 #a 201401
336 #3 Textbok #b txt #2 rdacontent
336 #3 Ljudbok #b spw #2 rdacontent
337 #3 Textbok #b n #2 rdamedia
337 #3 Ljudbok #b s #2 rdamedia
338 #3 Texbok #b nc #2 rdacarrier
338 #3 Ljudbok #b sd #2 rdacarrier
490 0 #a Tidlösa berättelser / lättläst för vuxna
599 #a Maskinellt genererad post. Ändra kod för fullständighetsnivå (leader/17), annars kommer manuellt gjorda ändringar att försvinna.
700 1 #a Peterson, Hans #4 trl

Regler för deskriptiv katalogisering (LDR/18)

Förhandsposter kodas generellt med i (ISBD-interpunktion angiven) i enlighet med RDA-praxis. Jfr även MARC-fält 040.

Vid uppgradering enligt KRS ska denna kod ändras till a (AACR2/KRS). 

Målgrupp och litterär genre (008)

 • Barn- och ungdomsböcker kodas generellt med j i 008/22
 • Skönlitteratur (oavsett genre) kodas generellt med 1 i 008/33. För ljudböcker sätts motsvarande kod till f (008/30).

Koderna kontrolleras och rättas vid behov. Skönlitterär kod kan om så önskas preciseras till genre

Bandtyp/filformat (020#q)

Information om bandtyp och filformat placeras i 020#q. Terminologin har anpassats till standard för den svenska förlagsbranschen.

Följande bandtyper kan för närvarande förekomma för tryckta böcker:

 • board book
 • danskt band
 • flexband
 • halvfranskt band
 • häftad
 • inbunden
 • kartonnage
 • pocket
 • spiral
 • storpocket
 • excess
 • halvklotband
 • klotband

Definitioner, se Bokinfos webbplats.

Observera! NB har sedan juni 2016 börjat tillämpa dessa bandtypstermer, utan att förkorta. De ska alltså ligga kvar oförändrade vid uppgradering.

Samma sak gäller uppgift om filformat (motsvarande) för andra medietyper, t.ex. CD-skiva, MP3 CD, e-bok, EPUB, PDF, DVD PC/Mac, Aktiveringskod.

Katalogiserande instans (040)

Förhandsposter innehåller endast delfält #a BOKR. Jfr även LDR/18.

Vid uppgradering enligt RDA ska fältet kompletteras enligt RDA-praxis, dvs

040 #a BOKR #b swe #e rda #d [Sigel]

Koden i (ISBD-interpunktion angiven) ska ligga kvar oförändrad i LDR/18.

Vid uppgradering enligt KRS ska fältet kompletteras enligt tidigare praxis, dvs

040 #a BOKR #d [Sigel]

Kod i LDR/18 ska ändras till a (AACR2/KRS).

Funktionskod (X00#4)

Funktionskod (#4) anges för samtliga upphovsmän. Detta gäller även författare ("aut") i fält 100 och 700. Koden bör normalt ligga kvar oförändrad vid uppgradering.

Titel och upphov (245)

i) Fileringsvärde anges på svenska och engelska inledande artiklar. Kontrolleras och rättas vid behov i samband med uppgradering.

ii) Titelfältet har i möjligaste mån delats upp på delfält #a och #b. Kontrolleras och rättas vid behov i samband med uppgradering.

iii) 245#h [AMT] har uteslutits i enlighet med RDA-praxis. Jfr MARC-fält 336-338. Vid uppgradering enligt KRS ska titelfältet i tillämpliga fall kompletteras med AMT i 245#h.

Utgivning etc. (264)

Uppgift om utgivning etc. anges i MARC-fält 264 i enlighet med RDA-praxis. Kontrolleras och rättas vid behov i samband med uppgradering.

Observera! MARC-fält 264 kan även förekomma i KRS-poster. Det är dock tillåtet att kopiera informationen i ett kompletterande 260 om så krävs för att posten ska kunna hanteras i bibliotekets lokala system (jfr Importerade RDA-poster).

Fysisk beskrivning (300)

Specifik medieterm (300#a) och illustrationsuppgift (300#b) har i enlighet med RDA-praxis angivits i utskriven form (sidor resp. illustrationer) för textresurser. Uppgiften ska normalt ligga kvar oförändrad även vid uppgradering enligt KRS.

Innehålls-, medie- och bärartyper (336-338) 

Förhandsposter har försetts med innehålls-, medie- och bärartyper (336-338) i enlighet med RDA-praxis. Koderna kan i undantagsfall behöva ändras vid uppgradering.

Observera!

Senast uppdaterad: 2017-05-02
Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se