Nytryck och delupplagor - INAKTUELL

OBS! NEDANSTÅENDE TEXT ÄR INAKTUELL OCH GÄLLER INTE LÄNGRE. SE ISTÄLLET "NY ELLER SAMMA POST?" I ANVISNINGAR FÖR KATALOGISERING (RDA).

 

Riktlinjer

Riktlinjerna gäller för katalogisering av löpande tryck- och onlineproduktion i LIBRIS. De talar om när man ska göra en ny post och när man ska ansluta sig till en befintlig.

En post

För olika manifestationer av samma verk kan en befintlig post återanvändas om vissa deskriptiva uppgifter stämmer överens.

Generellt gäller att man vanligtvis kan använda samma katalogpost om nedanstående uppgifter är identiska.

  • upphovsuppgift
  • titel
  • upplageuppgift
  • utgivningsuppgifterna (utgivningsort, utgivare/distributör, utgivningstid)
  • omfångsuppgifterna (lika eller nästan lika)

En tryckning, med samma ISBN, som felaktigt benämns upplaga får inte en ny katalogpost. Läs mer i 500 - Tryckningar och oförändrade upplagor
Då en publikation ges ut på nytt med oförändrat innehåll, men med ny layout och/eller nytt ISBN, kan man återanvända en befintlig katalogpost i de fall ovanstående uppgifter stämmer överens mellan de båda varianterna.

Om det är en pocket eller en storstilsutgåva ska den ha en ny post.

Nytryckningar

Den nya manifestationen är utgiven på samma förlag och samma ISBN, den kan dock ha annat tryckår. Ingen uppgift om ny tryckning. Sidantalet ska vara detsamma, eller bara ha en marginell förändring. Observera att nya tryckningar kan ha 13-siffrigt ISBN medan det i katalogposten endast finns det 10-siffriga.

020 #a 9134514554 #q inb. : #c 610:00
245 1 0 #a Bonniers stora bok om din trädgård / #c huvudredaktör och huvudförfattare: Karin Berglund ; övriga författare: Rune Bengtsson ... ; teckningar: Stina Hagberg
260 #a Stockholm : #b Bonnier Alba, #c 1996 ; #e (Italien)
300 #a [2], 494 s. : #b ill. (huvudsakligen i färg), tab. ; #c 27 cm

Kommentar: Boken har kommit i många tryckningar 

 

Den nya manifestationen är utgiven på samma förlag, men kan ha annat ISBN, vilket dock är knutet till en uppgift om ny tryckning. Uppgiften ska vara tryckt i manifestationen. Sidantalet ska vara detsamma, eller bara ha en marginell förändring. Tryckåret kan vara ett annat.

020 #a 9127510441 : #c 173:00
020 #a 9127510565 #q 2. tr. : #c 177:00
245 1 0 #a Matematik 3000 : #b matematik tretusen. #p Breddningshäfte. #p Vektorer i planet och rymden / #c Lars-Eric Björk, Hans Brolin
250 #a 1. uppl.
260 #a Stockholm : #b Natur och kultur, #c 2002 #e (Falköping : #f Elander Gummesson)
300 #a 71, [1] s. : #b ill. ; #c 24 cm

Parallellutgivning

En publikation är utgiven i olika delupplagor på olika förlag. ISBN och förlagsuppgifter är likvärdigt angivna i de olika manifestationerna och uppgifter om förlag och ISBN ska vara angivna i samtliga.

020 #a 91-7209-257-2 #q inb. #q Riksantikvarieämbetet : #c 338:00
020 #a 91-520-0714-6 #q hft. #q Svenska institutet
100 1 #a Anker, Leif
240 1 #a Världsarv i Sverige. #l Svenska
245 1 3 #a La patrimoine mondial en Suède / #c Leif Anker, Gunilla Litzell, Bengt A. Lundberg ; [photos: Bengt A. Lundberg ... ; traduction: Lydie Rousseau]
250 #a 1. [uppl.]
260 #a Stockholm : #b Institut suédois [Svenska institutet] : #b Direction nationale du patrimoine [Riksantikvarieämbetet], #c 2002 #e (Västerås : #f Edita, Västra Aros)
300 #a 144 s. : #b färgill. ; #c 25 cm


Jämför med "Falsk" parallellutgivning (båda ISBN och båda förlagen står inte i boken).

Olika bandtyper

En publikation är utgiven med olika bandtyper, t.ex. inbunden och häftad. För att få lägga båda i en post ska förlaget vara detsamma för båda manifestationerna, samt utgivningsår detsamma. De olika ISBN för de båda manifestationerna behöver inte vara tryckta i publikationerna.

Exempel på post med en inbunden och en häftad manifestation:

020 #a 9172430133 #q hft. : #c 177:00
020 #a 9172430168 #q inb.
245 1 0 #a Allt om modelltåg. #n 2, #p [Andra modelljärnvägsboken] / #c redaktion: Christer Engström, Rutger Friberg, Lars Olov Karlsson
260 #a Stockholm : #b Allt om hobby, #c 2002 #e (Falköping : #f Elander Gummesson)
300 #a 96 s. : #b ill. (huvudsakligen i färg) ; #c 24 cm

 

Exempel på post med två inbundna manifestationer, men i olika utförande (vilket inte framgår av katalogposten):

020 #a 9177119975 #q inb. : #c 257:00
020 #a 9177113241 #q inb. : #c 138:00
041 1 #a swe #h eng
100 1 #a Brown, Sandra, #d 1948-
240 1 0 #a Envy. #l Svenska
245 1 0 #a Bitter avund / #c Sandra Brown ; översatt av Carla Wiberg
260 #a Malmö : #b Richter, #c 2002 #e (Falun : #f Scandbook)
300 #a 347 s. ; #c 23 cm

Flera poster

Nytryckningar med förändrad förlagsuppgift

Ny tryckning med nytt ISBN där förlagsuppgiften och därmed också ISBN ändrats får ny post. Om ISBN felaktigt har återanvänts, lägg ISBN i 020 #z.

Exempel på post för nytryckning där förlagsuppgiften har ändrats.
Den nya tryckningen med ändrad förlagsuppgift har fått nytt ISBN. Anmärkning om ändrad förlagsuppgift behövs inte.

020 #a 9163406861 : #c 90:00
100 1 #a Strömberg, Stefan, #d 1947-
245 1 0 #a Natura : #b [för grundskolans senare årskurser]. #p Naturvetenskapens verktyg : [introduktion] / #c Strömberg, Brinkhoff, Strömberg
250 #a 1. uppl.
260 #a Stockholm : #b Liber utbildning, #c 1994 #e (Arlöv : #f Berling)
300 #a [4], 44 s. : #b färgill. ; #c 24 cm

020 #a 9121200998
100 1 #a Strömberg, Stefan, #d 1947-
245 1 0 #a Natura : #b [för grundskolans senare årskurser]. #p Naturvetenskapens verktyg : [introduktion] / #c Strömberg, Brinkhoff, Strömberg
250 #a 1. uppl., #b 2. [tr.]
260 #a Stockholm : #b Almqvist & Wiksell, #c 2002 #e (Trelleborg : #f Skoog)
300 #a [4], 44 s. : #b färgill. ; #c 24 cm

 

Jfr ny upplaga och förlagsbyte. Även här gör man ny post.
Exempel på post för ny upplaga där förlagsuppgiften har ändrats. Den nya upplagan med ändrad förlagsuppgift har fått nytt ISBN. Anmärkning om ändrad förlagsuppgift behövs inte.

020 #a 9789144105949
100 1 #a Ahlén, Fredrik, #d 1976-
245 1 0 #a Stå upp, stå ut, stå kvar : #b lärande, specialpedagogik och förändringsarbete / #c Fredrik Ahlén
250 #a 2. uppl.
260 #a Stockholm : #b Studentlitteratur, #c 2014 #e (Danmark)
300 #a 128 s. ; #c 21 cm

 

Exempel på post för nytryckning där förlagsuppgiften har ändrats. Det nya förlaget har felaktigt återanvänt ISBN för den föregående tryckningen på annat förlag. Gör en anmärkning om ändrad förlagsuppgift.

020 #z 9789162298081
100 1 #a Fjellström, Gunnel, #d 1942-
245 1 0 #a 50 oregelbundna verb i svenskan / #c Gunnel Fjällström
250 #a 1. uppl., #b 3. tr.
260 #a Stockholm : #b Sanoma utbildning, #c 2014 #e (Lettland)
300 #a 122 s. : #b ill. ; #c ; 30 cm
500 #a Tidigare utgiven av Bonnier utbildning

Falsk” parallellutgivning

Även om årtal är detsamma, så måste ny post göras om inte förlag och ISBN är redovisade för båda manifestationerna i publikationen.

020 #a 0232524203 #q pbk.
100 1 #a Wijngaards, John N. M.
245 1 0 #a The ordination of women in the Catholic Church : #b unmasking a cuckoo's egg tradition / #c John Wijngaards
260 #a London : #b Darton Longman & Todd, #c 2001
300 #a vi, 204 p. ; #c 22 cm.

 

020 #a 0826413390 #q pbk.
100 1 #a Wijngaards, John N. M.
245 1 0 #a The ordination of women in the Catholic Church : #b unmasking a cuckoo's egg tradition / #c John Wijngaards
260 #a New York : #b Continuum, #c 2001
300 #a vi, 204 p. ; #c 22 cm.

 

Elektroniska manifestationer

Då man har avtal om tillgång till (eller egna arkivfiler av) en eller flera parallella onlinemanifestationer gör man en egen post för onlinemanifestationen.

Om den elektroniska manifestationen kommit i flera olika varianter, html, pdf, etc. förs dessa ihop i samma bibliografiska post. Om urn:nbn eller annat identifikationsnummer tilldelats bör de olika varianterna fått olika nummer i så fall.

Post för elektronisk manifestation

020 #a 9789113020662 #z 9789113017969 #q Print
100 1 #a Kino, Nuri, #d 1965-
245 1 0 #a Välgörarna #h [Elektronisk resurs] : #b den motvillige journalisten / #c Nuri Kino
256 #a Text
260 #a Stockholm : #b Norstedt : #b eLib [distributör], #c 2009
300 #a 436 s.
856 4 2 #u http://www.elib.se/library/ebook_detail.asp?id=9113020668&id_type=ISBN&lib=L #z Omslag och förlagets beskrivning

Post för den tryckta manifestationen

020 #a 9789113017969 #q inb.
100 1 #a Kino, Nuri, #d 1965-
245 1 0 #a Välgörarna : #b den motvillige journalisten / #c Nuri Kino
260 #a Stockholm : #b Norstedt, #c 2008
300 #a 436 s.

Print-on-demand

Olika former av e-tryck, av typ print-on-demand, som innebär att enstaka exemplar kan beställas av en enskild person får däremot inte egen post. De behandlas på samma sätt som de olika format för presentationen online, som erbjuds för en viss elektronisk manifestation.

En grundpost skapas, sedan används den varje gång en ny utskrift görs. Om sådana pappersmanifestationer införlivas i en bibliotekssamling bör katalogposten beskriva onlinemanifestationen, ursprungsmanifestationen. E-trycksexemplaret, liksom eventuella lokala utskrifter, redovisas i beståndsposten.

Skälet är att dessa läsarmanifestationer, som man skulle kunna kalla dem, inte kan betraktas som allmänt spridda på samma sätt som en förlagsproducerad upplaga. De bör betraktas som en variant av presentationsformat för enskilt bruk, precis som html- eller pdf-gränssnitt som erbjuds för onlineläsning.

Äldre material

För katalogisering av äldre material, i praktiken före ISBN, får man ibland ta till speciallösningar som inte alltid följer tillämpningsföreskrifterna ovan. Ibland är det till och med bäst att använda en post för flera upplagor. 

024 7 #a 820527g12 #2 SB17
035 #9 9925191890
100 1 #a Envallsson, Carl, #d 1756-1806 #4 aut
245 1 0 #a Colin och Babet, opera comique uti två acter på sång, af herr C.E. Upförd för första gången på nya svenska theatren d. 3 februarii 1787. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1787.
260 #a Stockholm, #c 1787 : #f (kungl.tryckeriet)
300 #a [04] , ii44 s. & omsl. ; #c 8:o(4).
500 #a Bygdén. =S. 3, tredje raden nedifrån:= "sta grynningen ...". =Annan sättning, motsv. ställe:= "sta gryningen ...". Den senare sättningen även i =Samling af skådespel, upförde på Nya Svenska theatren i Stockholm,= Bd 1 1787. 
500 #a Mer än en upplaga finns

 

024 7 #a 820601y03 #2 SB17
035 #9 9925194873
100 1 #a Gyllenborg, Carl, #d 1679-1746 #4 aut
245 1 0 #a Swenska sprätthöken, comédie, uti 5. acter. Är den första som blifwit sammansatt på swenska, och förestäld på kongl. theatren i Stockholm. In oct. 1737. =Anon=. Stockholm, tryckt uti thet kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma. : #b 1740.
260 #a Stockholm, #c 1740 : #f (kungl. tryckeriet : Momma)
300 #a [04], 122 s. ; #c 4:o.
500 #a =Annan sättning med tit.:= Swenska =etc.= Stockholm in oct. =etc.= =Ref.:= Bygdén; Klemming, =Sveriges dramatiska litteratur=. 

 

Senast uppdaterad: 2020-04-29
Innehållsansvar: Peter Fredin, Olof Osterman, Torbjörn Persson, Madeleine Primmer, e-post: fornamn.efternamn@kb.se