Ljud- och talböcker

Ljudböcker är en samlingsbeteckning på kommersiellt utgivna inlästa böcker tillgängliga på till exempel CD, MP3-CD eller ljudkassett, eller digitalt via dator, mobiltelefon surfplatta eller annan elektronisk utrustning.

Ljudböcker utgivna i Sverige katalogiseras även i Svensk mediedatabas (SMDB). Undantag utgör digitalt utgivna ljudböcker.

Vid katalogisering av ljudböcker följs i huvudsak KRS kapitel 6. Katalogposter för svenska ljudböcker (digitala såväl som andra) finns i Libris i allmänhet även som förhandsposter från Bokrondellen och preliminära poster via Libris Förvärvsrutin. Vid uppgradering eller komplettering ska beskrivningsnivån i postetiketten ändras från ”8” eller "5" till ”3” (miniminivå) eller ”7” (biblioteksnivå) på sådana poster, annars riskerar de manuellt gjorda ändringarna att raderas vid maskinell uppdatering.

Talböcker är inlästa böcker som är särskilt anpassade och tillgängliga för personer med läsnedsättning enligt § 17, Upphovsrättslagen. MTM (Myndigheten för tillgängliga medier), f.d. TPB, svarar för den svenska produktionen av talböcker.

Talböcker i DAISY-format (ljud respektive text och ljud) hanteras för närvarande helt maskinellt i Libris med dagliga överföringar från MTM:s katalog Legimus. Detta gäller även bibliografiska poster för de  de övriga tillgängliga medier som maskinellt importeras från MTM. Observera att detta även innebär att Librisposter alltid ersätts (skrivs över) vid uppdaterande import. De går alltså inte att redigera manuellt via Libris/Voyager.

Talböcker katalogiseras annars enligt i princip samma riktlinjer som kommersiellt utgivna ljudböcker.

Talböcker från MTM i Libris

E-textböcker och teckenspråksvideor från MTM i Libris

Ljudböcker

Vanliga ljudböcker produceras numer huvudsakligen som CD eller MP3-CD (MPEG-1 layer3). Äldre ljudböcker finns även som till exempel ljudkassetter. Den bibliografiska beskrivningen är till stora delar identisk med den för en tryckt manifestation. De viktigaste skillnaderna är följande:

Postetikett/Leader (000): Medietyp ”i” (ljudupptagning av annat slag än musik), respektive Bibliografisk nivå ”m” (monografisk resurs)

007: Ljudupptagningar ”s” med  tillämplig särskild bärarbeteckning, normalt

  • ”d” (ljudskiva)  för CD och MP3-CD, eller
  • ”s” (ljudkassett)

008: Här anges tillämpliga värden för musikalisk resurs eller ljudupptagning, till exempel

  • målgrupp, ”j” (barn och ungdom), ”c” (läromedel), respektive
  • typ av genre, ”f” (skönlitterär prosa)

020: Ljudboksutgåvans ISBN.

028: Ljudboksutgåvans eventuella skivnummer och skivmärke. Anges företrädesvis med förstaindikator ”0”.

028 0 1 #a IFCD 1208 : #b Bonnier audio

 

100/700: Namnformen bör alltid kompletteras med tillämplig funktionskod, till exempel “nrt” (inläsare), ”edt”(redaktör) eller ”trl” (översättare). Funktionskoden ”aut” (författare) bör även anges i fält 100.

245: Allmän medieterm [Ljudupptagning] anges inom klammer i delfält #h (eventuell undertitel placeras i delfält #b efter delfält #h).

260: Utgivningsår eller fonogram-/copyrightår anges i 260#c och 008. Uppgift om fonogram-/copyrightår kan i 260#c förtydligas genom att man sätter p eller fonogramsymbol (versalt P inom cirkel) före årtalet.

300: Antal enheter, särskild medieterm, speltid och eventuella övriga kännetecken för fysisk beskrivning. Tänk på att att en extra MP3-CD (med samma ISBN) kan medfölja vid distribution och försäljning av CD-ljudböcker.

300 #a 13 CD (15 tim.)
300 #a 11 CD (13 tim., 30 min.) : #b stereo + #e 1 MP3-CD

 

500/776: Uppgift om vilken tryckt manifestation som ligger till grund för inläsningen kan om så önskas anges som anmärkning i fält 500 och/eller som länkfält i 776.

500 #a Inläst ur: Stockholm : Bonnier, 2012. ISBN 978-91-0-012761-9
776 0 8 #i Inläst ur #a Dahl, Arne, 1963- #t Hela havet stormar #d Stockholm : Bonnier, 2012 #z 978S9100127619

 

511: Anmärkning om inläsare. Förstaindikator ”0” anges.

655: Alla ljudböcker bör ha en genre-/formterm Ljudböcker med delfält #2 saogf (Svenska ämnesord – Genre/Form).

655 7 #a Ljudböcker #2 saogf
(Talböcker kan om så önskas här få 55 _7 #a Talböcker #2 saogf)  

Exempel: CD-ljudbok

000 Postetikett / Leader
Medietyp: i: Ljudupptagning (ej musik)
Bibliografisk nivå: m: Monografisk resurs 
007 Koder för fysiska egenskaper
Särskild bärarbeteckning för ljudupptagningar (007/00 : s): d: Ljudskiva
Övriga positioner: l :Inget försök att koda 
008 Mediespecifika koder
Typ av genre: f: Skönlitterär prosa

 

020 #a 9789173486231
028 0 1 #a IFCD 1208 : #b Bonnier audio
040 #a Gbg
082 0 4 #a 839.7374 #2 23/swe
100 1 #a Dahl, Arne, #d 1963- #4 aut
245 1 0 #a Hela havet stormar #h [Ljudupptagning] / #c Arne Dahl
260 #a Stockholm : #b Bonnier audio , #c 2012
300 #a 15 CD (17 tim.) : #b stereo
490 0 #a Opcop ; #v 2
511 0 #a Inläsare: Johan Rabaeus
655 7 #a Ljudböcker #2 saogf
655 7 #a Romaner #2 saogf
655 7 #a Deckare #2 saogf
700 1 #a Rabaeus, Johan, #d 1947- #4 nrt

Digitala ljudböcker

Digitala ljudböcker är i allmänhet tillgängliga som nedladdningsbara eller strömmande ljudfiler (fjärråtkomst), men finns även för direktåtkomst i form av förpreparerade minneskort, MP3-spelare, mediejukebox eller liknande.

Den digitala ljudboken katalogiseras som elektronisk resurs, men riktlinjerna för beskrivning är i övrigt identiska med dem för vanliga ljudböcker på CD eller liknande. Kännetecknen för elektronisk resurs är i detta fall följande:

Den bibliografiska posten får två stycken 007-fält:

  1. Ljudupptagningar ”s”, med  tillämplig särskild bärarbeteckning, normalt ”u” (ospecificerad), respektive
  2. Digitalt lagrade resurser ”c”, med tillämplig särskild bärarbeteckning, normalt
  • ”r” (onlineresurs) för nedladdningsbara eller strömmande ljudböcker, respektive
  • ”k” (datorkort) eller ”u” (ospecificerad) för ljudböcker med direktåtkomst.

008-fältet kompletteras med formkod:

  • ”o” (onlineutgåva/fjärråtkomst), respektive
  • ”q” (direktåtkomst).

245: Allmän medieterm [Elektronisk resurs] anges inom klammer i delfält #h (eventuell undertitel placeras i delfält #b efter delfält #h).

Exempel: Digital ljudbok för fjärråtkomst

000 Postetikett / Leader
Medietyp: i: Ljudupptagning (ej musik)
Bibliografisk nivå: m: Monografisk resurs 
007 Koder för fysiska egenskaper
1. Särskild bärarbeteckning för ljudupptagningar (007/00 : s): u: Ospecificerad bärare
2. Särskild bärarbeteckning för digitalt lagrade resurser (007/00 : c): r: Onlineresurs
Övriga positioner i båda fälten: l :Inget försök att koda 
008 Mediespecifika koder
Form: o: Onlineutgåva/Fjärråtkomst
Typ av genre: f: Skönlitterär prosa

 

020 #a 9789173486231
040 #a Gbg
082 0 4 #a 839.7374 #2 23/swe
100 1 #a Dahl, Arne, #d 1963- #4 aut
245 1 0 #a Hela havet stormar #h [Elektronisk resurs] / #c Arne Dahl
260 #a Stockholm : #b Bonnier audio , #c 2012
300 #a 1 MP3-fil (342,5 MB)
490 0 #a Opcop ; #v 2
511 0 #a Inläsare: Johan Rabaeus
655 7 #a Ljudböcker #2 saogf
655 7 #a Romaner #2 saogf
655 7 #a Deckare #2 saogf
700 1 #a Rabaeus, Johan, #d 1947- #4 nrt

Exempel: Digital ljudbok för direktåtkomst (MP3-spelare med förladdad ljudfil)

000 Postetikett / Leader
Medietyp: i: Ljudupptagning (ej musik)
Bibliografisk nivå: m: Monografisk resurs 
007 Koder för fysiska egenskaper
1. Särskild bärarbeteckning för ljudupptagningar (007/00 : s): u: Ospecificerad bärare
2. Särskild bärarbeteckning för digitalt lagrade resurser (007/00 : c): u: Ospecificerad bärare
Övriga positioner i båda fälten: l :Inget försök att koda 
008 Mediespecifika koder
Form: q: Direktåtkomst
Typ av genre: f: Skönlitterär prosa

 

020 #a 9789170364747
040 #a Gbg
082 0 4 #a 839.7374 #2 23/swe
100 1 #a Mankell, Henning, #d 1948- #4 aut
245 1 0 #a Kinesen #h [Elektronisk resurs] / #c Henning Mankell
260 #a Stockholm : #b Storyside, #c 2009
300 #a 1 MP3-spelare med fil
500 #a Book2go MP3-spelare med förladdad ljudbok
511 0 #a Inläsare: Johan Rabaeus
655 7 #a Ljudböcker #2 saogf
655 7 #a Romaner #2 saogf
655 7 #a Deckare #2 saogf
700 1 #a Rabaeus, Johan, #d 1947- #4 nrt

 

Senast uppdaterad: 2017-05-16
Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Svensk mediedatabas (SMDB)

Legimus (MTM)