KRS-uppdateringar

Till  KRS-uppdateringar

KRS-uppdateringar innehåller de beslut om uppdateringar av Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS) som togs av Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering 2002-2010. Dokumentet innehåller även vissa äldre beslut, till exempel om utställningskataloger.

Dokumentet är avslutat och har inte uppdaterats efter 2010. Ytterligare tillämpningsanvisningar kan därför finnas under rubriken Katalogisering i Katalogisatörens verktygslåda.

Under 2012 överfördes KRS-uppdateringar från Svensk biblioteksförenings webbplats till Katalogisatörens verktygslåda (beslut i Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering 2011-09-21 och 2011-12-16).

I samband med överföringen togs vissa föråldrade länkar bort ur dokumentet och formatet ändrades till PDF.

Senast uppdaterad: 2012-09-14