Seriehuvudposter - uppdatering och avslutning

I Libris finns idag ett stort antal seriehuvudposter som skulle behöva uppdateras eller avslutas. De flesta av dessa har ISSN.

Många serier har getts ut av lärosäten. Ett exempel är när seriens titel består av ett så kallat publikationsord, t ex “Rapport”, “Skriftserie”, i kombination med den utgivande institutionens namn. När institutionen byter namn eller läggs ned, förändras ofta serietiteln. Seriehuvudposten måste då uppdateras och kanske avslutas. Detta gäller för alla typer av seriehuvudposter, även serier utan publikationsord och utgivande institution i titeln.

Respektive lärosäte ansvarar för att uppdatera sina seriehuvudposter.

Exempel

Institutionen för XXX vid Universitetet i YYY lades ner 2003. I samband med detta upphörde också institutionens skriftserie. Sista numret som kom ut i serien var nr 32.

Följande behöver göras.

Checklista

Ändrade uppgifter i fet stil

 1. Uppdatera beståndspost i Voyager

  MARC-fält Delfält, innehåll Kommentar
  008/06 d Ändra till d = Fortlöpande resurs vars utgivning har upphört
  008/07-10 1998
  008/11-14 2003 Ange slutår
  245 #a Skrifter utgivna av Institutionen för XXX, Universitetet i YYY
  260 #a Y-stad : #b Institutionen för XXX, Universitetet i YYY, #c 2003 Ange slutår
  362 #a 1-32 Lägg till beteckning på sista numret
  785 Ange titel på efterföljande serie, vid titelbyte

  Uppdatera inte:

  • 022 ISSN
  • 210 Förkortad titel
  • 222 Nyckeltitel

  Dessa fält tas om hand av Nationalbibliografin, som också meddelar den internationella ISSN-databasen, ISSN Portal.

 2. Uppdatera beståndspost i Voyager

  MARC-fält Delfält, innehåll Kommentar
  866 #a 1-32 Uppdatera bibliotekets lokala uppgifter om bestånd

 3. Meddela att serien är avslutad via CXZ-listan.


 4. Uppdatera auktoritetsposten för institutionen
  För anvisningar, se Auktoritetsarbete - Institutioner

Observera att från och med att serien är avslutad i Libris, så ska inte nya delar länkas till den.

Nya seriehuvudposter och ISSN

Notera också att ISSN Sverige från och med 2008 inte tilldelar ISSN till serier (med vissa undantag). NB gör inte heller nya seriehuvudposter men hänvisar ibland till efterföljande serie, både i länkfält (785) och i anmärkning (588). Andra Libris-bibliotek som så önskar kan fortsätta att skapa seriehuvudposter.

Mer information finns i Katalogisatörens verktygslåda:
Katalogisering/490
Katalogisering/588

Har du frågor om seriehuvudposter, kontakta ISSN Sverige, Nationalbibliografin, e-post: issn@kb.se

Senast uppdaterad: 2016-06-16
Innehållsansvar: Ola Alm, Carin Anell, e-post: fornamn.efternamn@kb.se