Fortlöpande resurser

NB-nivå
Tidskrift/årsbok: Fältöversikt  - Exempel 
Integrerande resurs: Fältöversikt - Exempel
Biblioteksnivå
Tidskrift/årsbok: Fältöversikt - Exempel
Monografiserie: Fältöversikt - Exempel
Miniminivå
Tidskrift/årsbok: Fältöversikt - Exempel 

Allmänt om beskrivningsnivåer.

För elektroniska publikationer se Fjärråtkomst - fortlöpande resurser.

Här visas exempel på någon eller några publikationstyper på respektive beskrivningsnivå, naturligtvis kan alla publikationstyper beskrivas på alla tre nivåerna.

KRS kapitel 12 finns i sin helhet i  KRS-uppdateringar.

Tidskrift/årsbok på NB-nivå

Fältöversikt

000 Postetikett: Fullständighetsnivå: Nationalbibliografisk nivå
Bibliografisk nivå: s: Seriell resurs
008 Mediespecifika koder: 

Typ av utgivningsdatum:
c: Utgivning pågår 
(Startår i Årtal/Tid (1) och 9999 i Årtal/Tid (2))
alternativt
d: Utgivning upphörd
(Startår i Årtal/Tid (1) och slutår i Årtal/Tid (2))
Tidskrift: Typ: p
Årsbok: Typ: _: Ingen av följande
Årsbok: Resursens innehållsmässiga karaktär: y
Frekvens: ska anges
Regelbundenhet i utgivningen: ska anges
Behandling vid titeländring för resursen: 0

022 #a ISSN
040 #a Inläggande bibliotek (#d om posten övertages från annat bibliotek)
041   #a Språk #h originalspråk #b sammanfattningsspråk
042 #9 Bibliografikod
082   #a Dewey-klassifikation (obligatoriskt för tidskrift med ISSN)
084 #a SAB-klassifikation #2 kssb/8
130 #a Fileringstitel, när detta behövs, för tidskrift utan ISSN
222 #a Nyckeltitel (obligatoriskt för tidskrift med ISSN)
245  1 #a Huvudtitel : #b övrig titelinformation / #c upphovsuppgift
246  1 #a Varianttitel : #b övrig titelinformation (och/eller / upphovsuppgift) #f volym/häfte och/eller tidsintervall (vid andraindikator 2 är #f obligatoriskt)
260 #a Utgivningsort : #b utgivare, #c utgivningstid
Tryckort och tryckeri anges inte av NB fr.o.m. januari 2016.
NB anger inte heller längre mellanliggande utgivare för tidskrifter på NB-nivå, läs mer
300 #c NB anger inte mått fr.o.m. mars 2010 
310 #a NB anger inte frekvens i fält 310 utan enbart i fält 008 fr.o.m. mars 2010
362 0 #a Nummerbeteckning
5XX #a Anmärkning(ar), t.ex. 500, 504, 505, 515, 588
650 7 #a Ämnesord (+ ev. allmän underindelning i #x) #2 sao
655 7 #a Genre/formtermer #2 saogf
7XX #a Biuppslag, t.ex.  710, 740, 770, 772
780 #t Föregående titel #x ISSN #w bibid
785 #t Efterföljande titel #x ISSN #w bibid
856 4 #u Elektronisk adress och åtkomst

Ovanstående fält ska, om tillämpligt, finnas på en tidskrifts-/årsbokspost på NB-nivå. 

Exempel - tidskrift NB-nivå     

022 0 #a 1652-0556 #2 f
040 #a S
042   #9 NB
082 0 #a 050
084 #a Bda #2 kssb/8
222 0 #a Arena #b (Stockholm. 2003)
245 1 0 #a Arena
246 1 3 #a Tidskriften Arena
260 #a Stockholm : #b Föreningen Arena, #c 2003-
362 0 #a 2003: 4-
655 7 #a Kulturtidskrifter #2 saogf
780 0 0 #t Politikens, kulturens & idéernas arena #x 1104-4209 #w 8264899

 

 

Integrerande resurs på NB-nivå

Fältöversikt

000 Postetikett: Fullständighetsnivå: Nationalbibliografisk nivå
Bibliografisk nivå: i: Integrerande resurs
008 Mediespecifika koder:  Typ av utgivningsdatum:
c: Utgivning pågår 
(Startår i Årtal/Tid (1) och 9999 i Årtal/Tid (2))
alternativt
d: Utgivning upphörd
(Startår i Årtal/Tid (1) och slutår i Årtal/Tid (2))
Typ: d: Databas (kontinuerlig uppdatering)
eller l: Lösbladspublikation (kontinuerlig uppdatering)
eller w: Webbplats (kontinuerlig uppdatering)
Frekvens: anges om möjligt
Regelbundenhet i utgivningen: anges om möjligt
Behandling vid titeländring för resursen: 2 (Katalogposten avser integrerande resurs)
020 #a ISBN
022 #a ISSN
040 #a Inläggande bibliotek (#d om posten övertages från annat bibliotek)
041   #a Språk #h originalspråk #b sammanfattningsspråk
042 #9 Bibliografikod
082   #a Dewey-klassifikation (obligatoriskt för publikation med ISSN)
084 #a SAB-klassifikation #2 kssb/8
130 #a Fileringstitel, när detta behövs, för publikation utan ISSN
222 #a Nyckeltitel (obligatoriskt för publikation med ISSN)
245 1 #a Huvudtitel : #b övrig titelinformation / #c upphovsuppgift
Vid ändring av titel och upphov ändras 245. Den tidigare titeln anges i fält 247 och den tidigare upphovsuppgift anges i fält 500.
246 1 #a Varianttitel : #b övrig titelinformation
247   #a Tidigare titel : #b övrig titelinformation
260 #a Utgivningsort : #b utgivare, #c utgivningstid
300 #c Mått + #e bilaga
5XX #a Anmärkning(ar), t.ex. 500, 504, 505, 515, 588
650 7 #a Ämnesord (+ ev. allmän underindelning i #x) #2 sao
7XX #a Biuppslag, t.ex.  710, 740 
856 4 #u Elektronisk adress och åtkomst

Ovanstående fält ska, om tillämpligt, finnas på en post för integrerande resurs på NB-nivå. 

Exempel - integrerande resurs på NB-nivå

020   #a 91-39-00307-8 (i ringpärm)
020 #a 91-39-00506-2 (i ringpärm) (Supplement 2)
040 #a S
042   #9 NB
084 #a Qafbac-c:oe #2 kssb/8
245 1 0 #a Socialavgifter. #p Supplement / #c Pia Blank Thörnroos ...
260 #a Stockholm : #b Norstedts juridik, #c 1998-
300 #a 1 vol. (lösbl.) ; #c 25 cm
500 #a T.o.m. Supplement 16 med upphovsuppgift: Nils-Fredrik Carlsson, Christer Silfverberg, Yvonne Svenström
500 #a Supplement med ändringsblad utkommer fortlöpande
650 7 #a Sociala avgifter #2 sao
650 7 #a Juridik #2 sao
650 7 #a Lagstiftning #2 sao
651 4 #a Sverige
700 1 #a Blank Thörnroos, Pia, #d 1961- #4 aut
700 1 #a Carlsson, Nils-Fredrik, #d 1952-#4 aut
700 1 #a Silfverberg, Christer, #d 1951-#4 aut
700 1 #a Svenström, Yvonne #4 aut

 

 

 

Tidskrift/årsbok på biblioteksnivå

Fältöversikt

000 Postetikett: Fullständighetsnivå: 7: biblioteksnivå
Bibliografisk nivå: s: Seriell resurs
008 Mediespecifika koder: Typ av utgivningsdatum:
c: Utgivning pågår 
(Startår i Årtal/Tid (1) och 9999 i Årtal/Tid (2))
alternativt
d: Utgivning upphörd
(Startår i Årtal/Tid (1) och slutår i Årtal/Tid (2))
Tidskrift: Typ: p
Årsbok: Typ: _: Ingen av följande
Årsbok: Resursens innehållsmässiga karaktär: y
Frekvens: behöver ej anges
Regelbundenhet i utgivningen: behöver ej anges
Behandling vid titeländring för resursen: 0
022 #a ISSN
040 #a Inläggande bibliotek (#d om posten övertages från annat bibliotek och fullständighetsnivån i fält 000 ändras från lägre nivå)
041   #a Språk #h originalspråk #b sammanfattningsspråk
042 #9 Bibliografikod
082   #a Dewey-klassifikation (obligatoriskt för tidskrift med svenskt ISSN - NB lägger på)
084 #a SAB-klassifikation #2 kssb/8
130 #a Fileringstitel, när detta behövs, för tidskrift utan ISSN
222 #a Nyckeltitel (obligatoriskt för tidskrift med ISSN)
245 1 #a Huvudtitel : #b övrig titelinformation / #c upphovsuppgift
246 1 #a Varianttitel : #b övrig titelinformation (och/eller / upphovsuppgift) #f volym/häfte och/eller tidsintervall (vid andraindikator 2 är #f obligatoriskt)
260 #a Utgivningsort : #b utgivare, #c utgivningstid
362 0 #a Nummerbeteckning
5XX #a Anmärkning(ar), t.ex. 500, 504, 505, 515, 588
650 7 #a Ämnesord (+ ev. allmän underindelning i #x) #2 sao
655 7 #a Genre/formterm #2 saogf
7XX #a Biuppslag, t.ex.  710, 740, 770, 772
780 #t Föregående titel #x ISSN #w bibid
785 #t Efterföljande titel #x ISSN #w bibid
856 4 #u Elektronisk adress och åtkomst

Ovanstående fält ska, om tillämpligt, finnas på en tidskrifts-/årsbokspost på biblioteksnivå. 

Exempel - årsbok biblioteksnivå

020 #a 1904-1284
040 #a S
084 #a Kda(p) #2 kssb/8
222 #a København, kultur og historie
245 1 0 #a København, kultur og historie / #c udgives af Københavns  Kommune ved Københavns stadsarkiv
260 #a København : #b Københavns Stadsarkiv, #c 2009-
362 0 #a Bd 1 (2009)-
500 #a Medlemsskrift for Selskabet for Københavns Historie
710 1 #a Köbenhavn. #b Københavns Kommune #4 oth
710 2 #a Selskabet for Københavns Historie #4 oth
710 2 #a Københavns stadsarkiv 4 pbl
780 0 0 #t Historiske meddelelser om København #x 0439-2620 #w 8262580

 

 

Monografiserie på biblioteksnivå

 Fältöversikt

000 Postetikett: Fullständighetsnivå: 7: biblioteksnivå
Bibliografisk nivå: s: Seriell resurs
008 Mediespecifika koder: Typ av utgivningsdatum:
c: Utgivning pågår 
(Startår i Årtal/Tid (1) och 9999 i Årtal/Tid (2))
alternativt
d: Utgivning upphörd
(Startår i Årtal/Tid (1) och slutår i Årtal/Tid (2))
Typ: _: m: Monografiserie
Frekvens: _: Frekvens kan ej fastställas 
Regelbundenhet: x: Oregelbunden frekvens som ej kan beskrivas 
Behandling vid titeländring för resursen: 0
022 #a ISSN
040 #a Inläggande bibliotek (#d om posten övertages från annat bibliotek och fullständighetsnivån i fält 000 ändras från lägre nivå)
041   #a Språk #h originalspråk #b sammanfattningsspråk
042 #9 Bibliografikod
082   #a Dewey-klassifikation (NB lägger på för serie med svenskt ISSN)
084 #a SAB-klassifikation #2 kssb/8
130 #a Fileringstitel, när detta behövs, för serie utan ISSN
222 #a Nyckeltitel (obligatoriskt för monografiserie med ISSN)
245 1 #a Huvudtitel : #b övrig titelinformation / #c upphovsuppgift
246 1 #a Varianttitel : #b övrig titelinformation (och/eller / upphovsuppgift)
260 #a Utgivningsort : #b utgivare, #c utgivningstid
362 0 #a Nummerbeteckning
5XX #a Anmärkning(ar), t.ex. 500, 504, 505, 515, 588
650 7 #a Ämnesord (+ ev. allmän underindelning i #x) #2 sao
7XX #a Biuppslag, t.ex.  710, 740, 770, 772
780 #t Föregående titel #x ISSN #w bibid
785 #t Efterföljande titel #x ISSN #w bibid
856 4 #u Elektronisk adress och åtkomst

Ovanstående fält ska, om tillämpligt, finnas på en monografiseriepost på biblioteksnivå. 

NB gör sedan juni 2008 inga nya serihuvudposter. Läs mer.

 

Exempel - monografiserie biblioteksnivå

040 #a G
084 #a Ia(p) #2 kssb/8
084 #a Ib(p) #2 kssb/8
245 1 0 #a University of Southern Denmark studies in art history
260 #a Odense : #b Syddansk Universitetsforlag, #c 2007-
362 0 #a Vol. 6-
710 2 #a Syddansk Universitet #4 pbl
780 0 0 #t Odense university studies in art history #x 0078-3285 #w 3445595

 

 

Tidskrift/årsbok på miniminivå

Fältöversikt

000 Postetikett: Fullständighetsnivå: 3: miniminivå
Bibliografisk nivå: s: Seriell resurs
008 Mediespecifika koder: 

Typ av utgivningsdatum:
c: Utgivning pågår 
(Startår i Årtal/Tid (1) och 9999 i Årtal/Tid (2))
alternativt
d: Utgivning upphörd
(Startår i Årtal/Tid (1) och slutår i Årtal/Tid (2))
Tidskrift: Typ: p
Årsbok: Typ: _: Ingen av följande
Årsbok: Resursens innehållsmässiga karaktär: y
Frekvens: behöver ej anges
Regelbundenhet i utgivningen: behöver ej anges
Behandling vid titeländring för resursen: 0

040 #a Inläggande bibliotek (#d om posten övertages från annat bibliotek och fullständighetsnivån i fält 000 ändras från lägre nivå
042 #9 Bibliografikod
084 #a SAB-klassifikation #2 kssb/8
130 #a Fileringstitel, när detta behövs, för tidskrift utan ISSN
245 1 #a Huvudtitel / #c upphovsuppgift
260 #a Utgivningsort : #b utgivare, #c utgivningstid
5XX #a Anmärkning(ar), t.ex. 500, 504, 505, 515, 588
7XX #a Biuppslag, t.ex.  710, 740, 770, 772
780 #t Föregående titel #x ISSN #w bibid
785 #t Efterföljande titel #x ISSN #w bibid
856 4 #u Elektronisk adress och åtkomst

Ovanstående fält ska, om tillämpligt, finnas på en tidskrifts-/årsbokpost på miniminivå.  

Exempel - tidskrift miniminivå

040 #a S
042   #9 NB
084 #a Bdb #2 kssb/8
245 1 0 #a Mixtaped
260 #a [Sverige] : #b Mixtaped, #c 2008
515 #a Endast ett nummer utkom

 

 

Senast uppdaterad: 2016-01-26
Innehållsansvar: Katarina Synnermark, e-post: fornamn.efternamn@kb.se