Datorspel (TV-spel)

Datorspel är ett interaktivt multimedium som spelas med hjälp av en dator. Datorspel kan indelas efter plattform, till exempel TV-spel, PC-spel och onlinespel.

Dessa anvisningar avser TV-spel, som är den idag vanligaste plattformen på svenska bibliotek (huvudsakligen folkbibliotek), men gäller till stora delar även för spel på andra plattformar.

Som stöd för katalogiseringen har två mallar anpassade till de vanligaste bärartyperna (DVD-ROM resp. minneskort) för TV-spel tagits fram. Mallarna gäller katalogisering på miniminivå (postetikett/17: ”3”), vilket bör ge tillräcklig grund för beskrivning av denna medietyp.

De bibliotek/katalogisatörer som ska katalogisera TV-spel i Libris kan hämta mallarna här

Mall för datorspel (tv-spel) på DVD-ROM

Mall för datorspel (tv-spel) på minneskort

Gör så här för att hämta mallarna
Obeservera att steg 1-2 kan utföras på olika sätt beroende på vilken webbläsare man har. Kontakta Libris Kundeservice om ni har problem att hämta mallarna.

  1. Klicka på en av länkarna ovan för att spara mallen på din hårddisk
  2. Markera den sparade mallen, högerklicka och välj Kopiera
  3. Leta upp rätt katalog på din dator. Mallarna ligger normalt under C:\\Program\LIBRIS7\Catalog\Template eller C:\\Program Files\LIBRIS7\Catalog\Template; motsvarande katalog i Windows 7 (och Windows 8) heter C:\\Program (x86)\LIBRIS7\Catalog\Template eller C:\\Program Files (x86)\LIBRIS7\Catalog\Template
  4. Klistra in mallarna i katalogen genom att högerklicka och välja Klistra in
  5. Upprepa proceduren för att hämta nästa mall

Mallarna är specialkonstruerade för katalogisering på miniminivå av TV-spel på DVD-ROM (t.ex. Xbox 360 och Playstation 3) och minneskort (t.ex. Nintendo DS) med bärarinformation (koder i fält 007) förifyllda.

I övrigt fyller man i de uppgifter som behövs enligt instruktionerna nedan och tar bort de fält, delfält etc. som inte använts innan man sparar posten.

Koder i fasta fält med mera (obligatoriskt)

Koder i postetikett och fält 007 ska ligga kvar oförändrade.

I fält 008 (medisepecifika koder) behöver man bara ändra/komplettera ett fåtal uppgifter:

  • Ange produktionsår både i 008/07-10 och i 260#c . Förlagsort kan normalt uteslutas i 260
  • Landkod (008/15-17) är i mallarna satt till sw (Sverige). Ändras vid behov till tillämplig landkod
  • Sätt kod för målgrupp (008/22) till j om TV-spelet är avsett för barn och ungdom. Om så önskas precisera med åldersnivå enligt PEGI (Pan European Game Information eller Åldersrekommendation för dataspel) i fält 521
  • Språkkod (008/35-37) är i mallarna satt till Inget försök att koda. Om så önskas, ändra till tillämpligt huvudspråk
  • Övriga koder i 008 kan ligga kvar oförändrade

Ange bibliotekets sigel i 040#a.

EAN (European Article Number) (024)

Ange TV-spelets unika EAN-kod (obligatoriskt)

Observera att identiska manifestationer av samma spel i vissa fall kan ha tilldelats olika EAN-koder. Detta gäller särskilt i de fall flera medieleverantörer (t.ex. Btj och FörlagEtt) levererar kataloginformation via Libris Förvärvsrutin. Sådana "dolda" dubblettfall ska rapporteras till Katalogsupport för kännedom och åtgärd.

Se även vad som sägs om EAN för Spelfilmer.

Titel (245)

Ange datorspelets huvudtitel (#a, obligatoriskt). Se Fysisk beskrivning för uppgift om konsol.

Om tillämpligt, lägg även till delnummer (#n), delbeteckning (#p) och/eller undertitel (#b) enligt exemplen nedan.

Exempel 1: Särskiljande delnummer finns

245 1 0 #a Mass effect. #n 3 #h [Elektronisk resurs]

Exempel 2: Delbeteckning ingår i huvudtiteln

245 1 0 #a Fifa 14 #h [Elektronisk resurs]

Exempel 3: Särskiljande undertitel finns

245 1 0 #a Resident evil #h [Elektronisk resurs] : #b revelations

Fysisk beskrivning (300) och systemkrav (538)

Fyll i antal DVD-ROM eller minneskort och uppgift om konsol (t.ex. Xbox 360 eller Nintendo DS) inom parentes (300#a) (obligatoriskt).

För spel på till exempel Blu-ray disc (BD), använd DVD-ROM-mallen och ändra DVD-ROM till tillämplig bärarterm.

Medföljer handledning, ange om så önskas även ungefärligt sidantal på denna. Ta bort delfält #e med föregående plustecken om handledning inte medföljer eller anges.

300 #a 1 DVD-ROM (Xbox 360) + #e 1 handledning (36 s.)
300 #a 1 Blu-ray disc (Playstation 3)
300 #a 1 minneskort (Nintendo DS) + #e 1 handledning (36 s.)

Uppgift om konsol kan om så önskas även anges under systemkrav (538).

Klassifikation (08X)

Om så önskas, ange tillämplig klassifikationskod, företrädesvis enligt Dewey (082) eller SAB (084). Tilläggsbeteckning för elektroniska medier med direktåtkomst enligt SAB (/DA resp. /DO) är redan inlagt i mallen.

Genre/form (655) och ämnesord (600, 650)

Den övergripande termen är Datorspel enligt Svenska ämnesord/Genre-Form (saogf), vilket redan är ifyllt i mallarna. Termen TV-spel har av användar- och återsökningsskäl placerats som allmän anmärkning. Låt dessa uppgifter ligga kvar.

Komplettera gärna med ytterligare genre-/formtermer för spelkategori, företrädesvis enligt Svenska ämnesord/Genre-Form (655#2 saogf). En lista över godkända termer för datorspel finns för närvarande som PDF-fil i Katalogisatörens verktygslåda under rubriken Svenska ämnesord/Nya listor. Kungl. biblioteket arbetar med att skapa auktoritetsposter för dessa.

Komplettera gärna också med ämnesord för innehåll, företrädesvis enligt Svenska ämnesord (650#2 sao), och när så är tillämpligt personämnesord (600) etc.

655 7 #a Actionspel #2 saogf
655 7 #a Rollspel (datorspel) #2 saogf

 

650 7 #a Fotboll #2 sao
655 7 #a Sportspel #2 saogf

 

655 7 #a Skräck (datorspel) #2 saogf
Senast uppdaterad: 2016-03-01
Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se