Beståndsposter

Allmänna anvisningar Till Formathandboken

Varje bibliotek bestämmer själva hur de vill utforma sina beståndsposter.
Gör en beståndspost när den bibliografiska posten är klar. Det är bara fält 852 #b med bibliotekssigel som är obligatoriskt. Ett annat ofta använt fält är 866 där biblioteket kan redovisa sitt bestånd av seriella resurser.
Se Beståndsformatet i Formathandboken för utförlig redovisning av fält som är tillämpliga. 

Fält 852 – Lokalsignum
Delfält b är obligatoriskt. Övriga delfält är frivilliga, men ofta bra och informativa för användarna.
Observera att varje bibliografisk post endast ska ha en beståndspost per bibliotek.
Har ett bibliotek fler exemplar av samma verk får dessa registreras i samma beståndspost. Fält 852 är repeterbart och det kan vara praktiskt att lägga exemplaren i egna fält 852, så genereras vanligtvis en exemplarpost per exemplar i det lokala systemet.

Vanliga delfält:

 • b – Bibliotekssigel (obligatoriskt)
 • c – Avdelning, särskild samling mm
 • h – Signum baserad på klassifikation el. dyl.
 • j – Löpnummer
 • i – Exemplarspecifik information - redovisas i Libris (webbsök)
 • t – Exemplarnummer: Texten ”Ex.” genereras automatiskt i
  Libris (webbsök)
 • x – Intern anmärkning - visas inte i Libris (webbsök)
 • z – Extern anmärkning - visas i Libris (webbsök)
 • 3 – Del av materialet som avses: T ex när delar/nummer/årgångar är placerade på olika fysiska ställen i biblioteket

 

852 #b H #c MAG #h REF A(p)

852 #b E #c Tidskr Sv/Bibl

852 #b S #h ORDER 110522 #i BESTÄLLD

852 #b G #h ÖM O #j 10/204 #z 9. Aufl., 2010 #x G10k

 

852 #b R #c bibli #h Ohe #j 2010 1551 #t A
852 #b R #c bibli #h Ohe #j 2010 1552 #t B

 

852 #3 Vol. 1-43: #b S #j 123 Ay
852 #3 Vol. 44-: #b S #h P #j 36Fält 866 – Beståndsuppgift (seriella resurser)
I fält 866 kan biblioteket ange sitt bestånd av t. ex. tidskriftsnummer i tidskriftens huvudpost eller delar i flerbandsverk och monografiserier i respektive huvudpost när sådan finns.

Vanliga delfält:

 • a - Beståndsuppgift
 • z – Extern anmärkning
866 #a 2006:2-2008

 

866 #a 1- #z Delarna särkatalogiserade

 

866 #a Se delarna

866 #a Vol. 1-37

 

 

Senast uppdaterad: 2011-11-25
Innehållsansvar: Madeleine Primmer, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Beståndsregistering via formulär