Koder för källor/system

Koder för källor/system (ämneskategori, klassifikation, ämnesord, genre)

Inledning

Koder avseende källor/system för ämneskategori, klassifikation, ämnesord och genrebeteckning består av bokstavskombinationer om högst åtta tecken, enligt Library of Congress Source Codes for Vocabularies, Rules, and Schemes. I denna förteckning har de i LIBRIS vanligast förekommande koderna sammanställts.

Koderna används för att identifiera de ämnes-, klassifikations- och genresystem som saknar egna fält och/eller indikatorer i det bibliografiska formatet och beståndsformatet.

Generellt gäller att källkoderna huvudsakligen används i det bibliografiska formatets och beståndsformatets fält 072 (kod för ämneskategori), 084 (annan klassifikationskod), 650 (ämnesordsbiuppslag - term) och 655 (indexterm - genre/form). Koderna läggs i ett delfält #2, som placeras sist i respektive fält.

Koder för ämneskategori (072) och klassifikation (084) kan preciseras med upplaga/version, enligt mönstret <ämneskategori-/klassifikationskod><snedsteck><upplagenummer>

Exempel:

#2 kssb/8 (= SAB, 8. uppl.)

Koder för flerspråkiga ämnesords- (650) och genrebeteckningssystem (655) kan preciseras med språk, enligt mönstret <ämnesords-/genrekod><dubbla snedstreck><språkkod enligt ISO 639-2>

Exempel:

#2 kao//eng (= KVINNSAM subject headings, engelskspråkig version)

 

Vid behov kan även ämnesords-/genrekod preciseras med upplaga version, enligt samma mönster som i 072/084. Ska såväl upplaga/version som språk preciseras, anges dessa i ordningen upplagenummer, version (med snedstreck emellan).

Konstruerat exempel:

#2 kao/2/eng

I de auktoritetskontrollerade fälten 650 och 655 - liksom i motsvarande beståndsfält - används ämnesords-/genrekod (#2) tillsammans med ind. 2 = "7" (system specificerat i #2).

Sammanhörande auktoritetsposter (med fält 150 respektive 155) kodas med motsvarande ämnesords-/genrekod i fält 040#f (regler för ämneskatalogisering); uppgiften kombineras med 008/11 : z (annat ämnesordssystem).

Övriga kontrollerade ämnesordsfält (600-648 & 651) i bibliografiska formatet respektive beståndsformatet specificeras normalt ej med kod  för Källa/system; använd ind. 2 = "4" (system ej specificerat). Vid import / "övertagande" av utländsk bibliografisk post bör (dock ej obligatoriskt) ind. 2 ändras till "4", och eventuell källkod (#2) raderas.

Önskemål om nya koder ställs till Christer Larsson enligt: förnamn.efternamn@kb.se.

Ämneskategori och klassifikation

Användning i bibliografiska formatet och beståndsformatet

1. Nedanstående koder kan användas för att identifiera klassifikationsystem i fält 084 #2.

2. Vissa koder kan även användas för att identifiera ämneskategorisystem i fält 072 #2; se kommentar till respektive kod.

Användning i auktoritetsformatet

Auktoritetspost kan kompletteras med företrädesvis Deweyklassifikation (fält 083), som antingen bekriver personens, institutionens etc. verksamhet, eller korresponderar med ämnesordet.

För en fullständig förteckning över koder för källor/system, se Source Codes for Vocabularies, Rules, ande Schemes (Library of Congress).

Kod System för ämneskategori/klassifikation  Kommentar
agricola AGRICOLA subject category codes (NAL) Kan även användas i fält 072 (ämneskategori)
agrissc AGRIS subject categories (FAO) Kan även användas i fält 072 (ämneskategori)
fiaf Moulds, Michael: Classification scheme for literature on film  and television (International Federation of Film Archives) Kan även användas i fält 072 (ämneskategori)
ipc International Patent Classification (IPC)
kssb SAB-klassifikation (Klassifikationssystem för svenska bibliotek) Upplaga av SAB kodas med kssb följd av snedsteck och upplagenummer, t.ex. #2 kssb/8.
loovs Løøvs klassifikationssystem I äldre poster (konverterade från LIBRISIII-formatet förekommer även den LIBRIS-definierade koden løøv.
msc Mathematics Subject Classification (American Mathematical Society)
rswk Regeln für den Schlagwortkatalog (Deutsches Bibliotheksinstitut)

 

Ämnesord och genrebeteckning

Användning i bibliografiska formatet och beståndsformatet

1. Kod för källa/system (ämnesord/genrebeteckning) i 6XX#2 används tillsammans med ind. 2 = "7" (system specificerat i #2).

2. Nedanstående koder kan användas för att identifiera ämnesordssystem i fält 650 (och/eller 655), delfält #2.

3. Library of Congress Subject Headings (LCSH), MeSH och vissa andra internationellt stora ämnesordssystem identifieras i stället med 6XX, ind. 2.

4. Övriga kontrollerade ämnesordsfält (600-648 & 651) specificeras normalt ej med kod för källa/system; använd ind. 2 = "4" (system ej specificerat).

Användning i auktoritetsformatet

Kod för källa/system (ämnesord/genrebeteckning) enligt nedan anges för att identifiera ämnesordssystem (eller system för genrebeteckning) i fält 040 #f, då auktoritetsposten innehåller fält 150 eller 155; uppgiften kombineras med 008/11 : z (annat ämnesordssystem).

För en fullständig förteckning över koder för källor/system se: MARC Code List for Term, Name, Title Sources (Library of Congress)

A. Koder (6XX#2 resp. auktoritetsformatets 008/11 : z + 040#f)

Kod System för ämnesord/genrebeteckning Kommentar
agrovoc AGROVOC multilingual agricultural thesaurus Kan användas även i fält 655 (genre/form)
albt Arbetslivsbibliotekets tesaurus Kan användas även i fält 655 (genre/form)
barn Svenska ämnesord för barn- och ungdomslitteratur
eclas ECLAS thesaurus (European Commission) Kan användas även i fält 655 (genre/form)
fast FAST (Faceted application of subject terminology) Kan användas även i fält 655 (genre/form)
gmgpc//swe Tesaurus för grafiskt material

Används huvudsakligen i fält 655 (genre/form). För engelskpråkiga termer (Thesaurus for Graphic Materials (TGM), använd delfält #2 gmpgpc

kao KVINNSAM ämnesordsregister = KVINNSAM subject headings (svensk och engelsk version)

Engelskspråkiga termer kodas: #2 kao//eng

[kssbar] [Klassifikationssystem för svenska bibliotek : ämnesordsregister]  Svenska ämnesord (sao) föredras.
mipfesd Marcrothesaurus for information processing in the field of economic and social development (OECD)
ncjt National criminal justice thesaurus (National Criminal Justice Reference Service)
quiding Quiding, N.H., Svenskt allmänt författaningsregister för tiden från år 1522 till och med år 1862  Ämnesordslista använd i SOT, Svenskt offentligt tryck t.o.m. 1833
prvt Patent- och registreringsverkets tesaurus
rswk Regeln für den Schlagwortkatalog (Deutsches Bibliotheksinstitut)   Kan användas även i fält 655 (genre/form)
sao Svenska ämnesord  Kan även användas i auktoritetsformatets fält 073 #z (Kod vid användning av underindelningar).
saogf Svenska ämnesord - Genre/Form
sbiao Svenska barnboksinstitutets ämnesordsindex för teoretisk litteratur
sfit Svenska filminstitutets tesaurus
shbe Subject headings in business and economics (Handelshögskolans i Stockholm bibliotek)
sgp Svenska genrebeteckningar för periodika Används i fält 655 (indexterm genre/form).
sipri SIPRI Library thesaurus
skon Att indexera skönlitteratur. Ämnesordslista, vuxenlitteratur (Btj)
swemesh Svensk MeSH = Swedish MeSH  För engelskspråkiga termer, MeSH (Medical Subject Headings), använd 650 med ind. 2 = "2"
unescot UNESCO thesaurus = Thésaurus de l'UNESCO = Tesauro de la UNESCO Kan användas även i fält 655 (genre/form)

B. Indikatorer (6XX, ind. 2, resp. auktoritetsformatets 008/11)

6XX Ämnesordslista Auktoritetsformatet

0

Library of Congress Authorities/LC (LCSH) Auktoritetsformatets 008/11 : a
1 LCSH for children's literature  Auktoritetsformatets 008/11 : b
2 Medical Subject Headings/NLM (MeSH)  Auktoritetsformatets 008/11 : c
3 National Agricultual Library Subject Headings/NAL  Auktoritetsformatets 008/11 : d
5 Canadian Subject Headings/LAC (CSH) Auktoritetsformatets 008/11 : k
6 Répertoire des vedettes-matière/LAC (RVM) Auktoritetsformatets 008/11 : v
7 + #2 aat Art and architecture thesaurus  Auktoritetsformatets 008/11 : r
7 + #2 sears Sears list of subject headings  Auktoritetsformatets 008/11 : s

 

Senast uppdaterad: 2012-05-03
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se