Innehållstyper (RDA)

Innehållstyp beskriver den kommunikationsform genom vilken verket uttrycks och kan användas för att precisera medietypskoden i postetiketten (000/06).

Uppgiften anges med term eller treställig kod i MARC-fält 336, delfält #a respektive #b (Bibliografiska formatet och Auktoritetsformatet). Flera termer/koder kan anges.

Term eller kod anges enligt godkänd lista kodad i delfält 336#2, företrädesvis rdacontent (Term and Code List for RDA Content Types) som ansluter till RDA 6.9.). Termer och koder skrivs genomgående med små bokstäver enligt denna lista. Termerna översattes den 21 september 2011 till svenska av Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering

Termer och koder enligt Term and Code List for RDA Content Types

(motsvarighet i 000/06 listas som jämförelse)

Svensk term (RDA 6.9)
336#a
Engelsk term (RDA 6.9)
336#a
Kod
336#b
Medietyp
000/06
Dataset computer dataset cod m (elektronisk resurs)
Datorprogram computer program cop m (elektronisk resurs)
Kartografiskt dataset cartographic dataset crd e (kartografisk resurs)
f (karthandskrift)
Kartografisk tredimensionell form cartographic three-dimensional form crf e (kartografisk resurs)
f (karthandskrift)
Kartografisk bild cartographic image cri e (kartografisk resurs)
f (karthandskrift)
Kartografisk rörlig bild cartographic moving image crm e (kartografisk resurs)
f (karthandskrift)
Kartografisk taktil tredimensionell form cartographic tactile three-dimensional form crn e (kartografisk resurs)
f (karthandskrift)
Kartografisk taktil bild cartographic tactile image crt e (kartografisk resurs)
f (karthandskrift)
Musiknotation notated music ntm c (musiktryck)
d (musikhandskrift)
Rörelsenotation notated movement ntv a (tryckt text)
t (handskrift)
Framförd musik performed music prm j (musikupptagning)
Ljud (utom tal och musik) sounds snd i (ljudupptagning, ej musik)
Tal spoken word spw i (ljudupptagning, ej musik)
Stillbild still image sti k (bild)
Taktil tredimensionell form tactile three-dimensional form tcf r (föremål)
Taktil bild tactile image tci k (bild)
Taktil musiknotation Tactile notated music tcm c (musiktryck)
d (musikhandskrift)
Taktil rörelsenotation tactile notated movement tcn a (tryckt text)
t (handskrift)
Taktil text tactile text tct a (tryckt text)
t (handskrift)
Tredimensionell form three-dimensional form tdf r (föremål)
Tvådimensionell rörlig bild two-dimensional moving image tdi g (projicerbar grafisk resurs)
Tredimensionell rörlig bild three-dimensional moving image tdm g (projicerbar grafisk resurs)
Text text txt a (tryckt text)
t (handskrift)
Annan other xxx o (paket)
p (blandad resurs)
Ospecificerad unspecified zzz ---

 

Senast uppdaterad: 2015-03-18
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se