Bärartyper (RDA)

Bärartypen beskriver (tillsammans med medietyp i fält 337) lagringsmediets format och bärarens plats. Fältet kan i de flesa fall användas som alternativt till - eller tillsammans med - kod för särskild bärarbeteckning (007/00-01).

Uppgiften anges med term eller tvåställig kod i MARC-fält 338, delfält #a respektive #b (Bibliografiska formatet och Beståndsformatet). Flera termer/koder kan anges.

Term eller kod anges enligt godkänd lista kodad i delfält 338#2, företrädesvis rdacarrier (Term and Code List for RDA Carrier Types) som ansluter till RDA 3.3. Termer och koder skrivs genomgående med små bokstäver enligt denna lista. Termerna översattes den 21 september 2011 till svenska av Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering.

Termer och koder enligt Term and Code Code List for RDA Carrier Types

(motsvarighet i 007/00-01 med mera)

Ljudbärare

Svensk term (RDA 3.3)
338#a
Engelsk term (RDA 3.3)
338#a
Kod
338#b
Ljudupptagning: särskild bärarbeteckning
007/00-01
Ljudmagasin audio cartridge sg sg (ljudmagasin)
Ljudcylinder
Kommentar: hit vax- och trådcylindrar m.m.
audio cylinder se se (ljudcylinder)
Ljudskiva audio disc sd sd (ljudskiva)
Filmljudspole
Kommentar: Ljudspåret behöver inte vara avsett att beledsaga de visuella delarna av filmen
sound track reel si si (filmljudspole)
Ljudrulle
Kommentar: Hit rullar för mekaniska pianon m.m.
audio roll sq sq (ljudrulle)
Ljudkassett audiocassette ss ss (ljudkassett)
Ljudspole audiotape reel st st (ljudspole)
Annan ljudbärare other audio carrier sz sz (annan ljudbärare)

 

Digitala bärare / Datorbärare

Svensk term (RDA 3.3)
338#a
Engelsk term (RDA 3.3)
338#a
Kod
338#b
Digitalt lagrade resurser: särskild bärarbeteckning
007/00-01
Datorbandmagasin computer tape cartridge ca ca (datorbandmagasin)
Datorminnesmodul computer chip cartridge cb cb (datorminnesmodul)
Datorskiva computer disc cd cd (datorskiva)
Datorskivmagasin
Kommentar: Ändrad efter 2011-09-21
computer disc cartridge ce ce (datorskivmagasin)
Datorkassett computer tape cassette cf cf (datorkassett)
Datorbandspole computer tape reel ch ch (datorbandspole)
Datorkort computer card ck ck (datorkort)
Onlineresurs
Kommentar: Avser digitala/elektroniska resurser med fjärråtkomst via Internet
online resource cr cr (onlineresurs)
Annan datorbärare other computer carrier cz cz (annan datorbärare)

Mikroformsbärare

Svensk term (RDA 3.3)
338#a
Engelsk term (RDA 3.3)
338#a
Kod
338#b
Mikroformer: särskild bärarbeteckning
007/00-01
Fönsterkort aperture card ha ha (fönsterkort)
Mikrofilmsmagasin microfilm cartridge hb hb (mikrofilmsmagasin)
Mikrofilmskassett
Kommentar: Ändrade efter 2011-09-21
microfilm cassette hc hc (mikrofilmskassett)
Mikrofilmsspole
Kommentar: Ändrad efter 2011-09-21
microfilm reel hd hd (mikrofilmsspole)
Mikrofiche microfiche he he (mikrofiche)
Mikrofichekassett microfiche cassette hf hf (mikrofichekassett)
Mikrokort microopaque hg hg (mikrokort)
Mikrofilmsremsa
Kommentar: Ändrad efter 2011-09-21
microfilm slip hh hh (mikrofilmsremsa)
Mikrofilmsrulle
Kommentar: Ändrad efter 2011-09-21
microfilm roll hj hj (mikrofilmsrulle)
Annan mikroformsbärare other microform carrier hz hz (annan mikroformsbärare)

Mikroskopiska bärare

Svensk term (RDA 3.3)
338#a
Engelsk term (RDA 3.3)
338#a
Kod
338#b
Typ av grafisk resurs
008/33
Mikroskoperingspreparat
Kommentar: Preliminär term
microscope slide pp p (mikroskoperingspreparat)
Annan mikroskopisk bärare
Alternativ term (efter 2011-09-21): Annan bärare med mikroskopiskt innehåll
other microscope carrier pz ---

Bärare för projicerbara bilder

Svensk term (RDA 3.3)
338#a
Engelsk term (RDA 3.3)
338#a
Kod
338#b
Spelfilmer / Projicerbara stillbilder: särskild bärarbeteckning
007/00-01
Bildbandsmagasin filmstrip cartridge gc gc (film- eller bildbandsmagasin)
Filmremsa film slip gd gd (filmremsa)
Bildband film strip gf gf (bildband)
OH-bild overhead transparancey gt gt (transparang)
Diabild slide gs gs (diabild)
Annan bärare för projicerbara stillbilder
Kommentar: Ändrad efter 2011-09-21
other projected carrier gz gz (annan bärare för projicerbara stillbilder)
Filmmagasin film cartridge mc mc (filmmagasin)
Filmkassett film cassette mf mf (filmkassett)
Filmrulle film roll mo mo (filmrulle)
Filmspole film reel mr mr (filmspole)
Annan bärare för projicerbara rörliga bilder
Kommentar: Ändrad efter 2011-09-21
other projected carrier mz ms (annan spelfilmsbärare)

Stereografiska bärare

Svensk term (RDA 3.3)
338#a
Engelsk term (RDA 3.3)
338#a
Kod
338#b
Bilder / Projicerbara stillbilder: särskild bärarbeteckning
007/00-01
Stereografiskt kort stereograph card eh kh (fotografi, positiv)
Stereografisk skiva stereograph disc es gs (diabild)
Annan stereografisk bärare other stereographic carrier ez ---

Oförmedlade bärare

Svensk term (RDA 3.3)
338#a
Engelsk term (RDA 3.3)
338#a
Kod
338#b
Medietyp
000/06
Rulle roll na ---
Ark sheet nb ---
Volym volume nc ---
Blädderblock flipchart nn ---
Bildkort card no ---
Föremål
Kommentar: Ändrad efter 2011-09-21
object nr r (föremål)
Annan oförmedlad bärare other unmediated carrier nz ---

Videobärare

Svensk term (RDA 3.3)
338#a
Engelsk term (RDA 3.3)
338#a
Kod
338#b
Videoupptagningar: särskild bärarbeteckning
007/00-01
Videomagasin video cartridge vc vc (videomagasin)
Videoskiva videodisc vd vd (videoskiva)
Videokassett videcassette vf vf (videokassett)
Videospole videotape reel vr vr (videospole)
Annan videobärare other video carrier vz vz (annan videobärare)

Ospecificerade bärare

Svensk term (RDA 3.3)
338#a
Engelsk term (RDA 3.3)
338#a
Kod
338#b
Ospecificerade bärartyper: särskild bärarbeteckning
007/00-01
Ospecificerad bärartyp
Kommentar: Ändrad efter 2011-09-21
unspecified zu zu (ospecificerad bärartyp)

 

Senast uppdaterad: 2015-03-18
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se