Innehålls-, medie- och bärartyper (RDA)

Termer eller koder för innehålls -, medie- och bärartyp enligt RDA (Resource Description and Access).

Bibliografiska formatet

336 Innehållstyp (RDA) (R)
337 Medietyp (RDA) (R)
338 Bärartyp (RDA) (R)

Auktoritetsformatet

336 Innehållstyp (RDA) (R)

Beståndsformatet

337 Medietyp (RDA) (R)
338 Bärartyp (RDA) (R)

Senast uppdaterad: 2017-06-28