Formatuppdateringar

gällande fr.o.m. 2017-04-25

Innehåll:

Bibliografiska formatet (000, 006-008, länkdelfält (#8), 028, 037, 250, 257, 336-338, 348, 383, 382, 647, 752-753, 884-885)
Auktoritetsformatet (000, 008, länkdelfält ($8), 046, 075, 147, 336, 348, 372, 377, 382, 447, 547, 670, 677. 747, 884-885)
Beståndsformatet (007, 008, länkdelfält (#8), 337-338, 347, 884)
Landkoder
Katalogiseringsmallar

Formatuppdateringar enligt Library of Congress MARC21 Formats, Update No. 20-23 (April 2015 to November 2016) inklusive rättelser. Uppdateringarna omfattar även fyra stycken nya katalogiseringsmallar enligt RDA.

En sammanfattning av RDA-anpassningar i MARC21 är tillänglig på LC:s webbplats, RDA in MARC -- Summary of Additions (July 2014).

Library of Congress Subject Headings (LCSH) samt land-, språk- och funktionskoder med mera är tillgängliga även som länkad data via Library of Congress’ tjänst LC Linked Data Service. Authorities and Vocabularies.

Bibliografiska formatet

Jfr MARC21 Format for Bibliographic Data : Format Change List, Update No. 20-23 (April 2015 to Update No. 23, November 2016).

000 Postetikett / Leader (NR)
[Leader (NR)]
---
/18 Regler för deskriptiv katalogisering
[Descriptive cataloging form]
Defaultvärde ändrat till "i" (ISBD-interpunktion finns) i Voyager
Ej i Update No 20-23
: n Interpunktion kan finnas, men följer inte ISBD
[Non-ISBD punctuation omitted]
Nytt

006 Kompletterande mediespeifika koder (R)
[Fixed-Length Data Elements – Additional  Material Characteristics (R)]
---
008 Mediespeifika koder (NR)
[Fixed-Length Data Elements – General Information  (NR)]
---
006/03
008/20
Format för musikalisk manifestation
[Format of Music]
---
: b Miniatyr- eller studiepartitur
[Miniature or study score]
Ändrad benämning
: p Pianopartitur
[Piano score]
Nytt

 

007 Koder för fysiska bäraregenskaper (R)
[Physical Description Fixed Field (R)]
---
/00: s Ljudupptagningar
[Sound recording]
---
/01 (bärartyp): r Fjärranslutning
[Remote]
Nytt
/03 (hastighet): n Ej tillämplig
[Not applicable]
Nytt
/10 (material): n Ej tillämplig
[Not applicable]
Nytt
/00: c Digitalt lagrade resurser
[Electronic Resource]
---
/ 01 (bärartyp): r Fjärranslutning
[Remote]
Ändrad benämning (jfr Ljudupptagningar)
Ej i Update No. 20-23
/01 (bärartyp): s Fristående utrustning
[Standalone device]
Nytt
  • Även i Beståndsformatet (007-Ljudupptagning och 007-Digitalt lagrade resurser)  

 

XXX#8 Länk- och sekvensnummer (R) -- (gäller alla fält som har delf'ält #8)
[Control Subfield: Field link and sequence number (R)]
---
: u  Ospecificerat samband
[General linking, type unspecified]
Nytt
Endast i Formathandboken
028 Utgivar- eller distributörsnummer (R)
[Publisher or Distributor Number (R)]
Ändrad benämning
Ind 1 Typ av utgivar- eller distributörsnummer
[Type of Number]
Ändrad benämning
: 3 Annat utgivarnummer (musikalier)
[Other music publisher number]
Ändrad benämning
: 4 Annat utgivarnummer (videoinspelningar)
[Video recording publisher number]
Ändrad benämning
: 5 Annat utgivarnummer
[Other publisher number]
Ändrad benämning
Ej i Update No. 20-23
: 6 Distributörsnummer
[Distributor number]
Nytt
#a Utgivar- eller distributörsnummer (NR)
[Publisher or distributor number (NR)]
Ändrad benämning

 

037 Förvärvskälla (R)
[Source of Acquisiton (R)]
---
Ind 1 Förvärvskälla - sekvens
[Source of Acquisiton Sequence]
Nytt
: _ Uppgift saknas / Ej tillämpligt
[Not applicable / No information provided]
Nytt
: 2 Integrerad
[Intervening]
Nytt
: 3 Löpande / Senaste
[Current / Latest]
Nytt
#3 Del av materialet som avses (NR)
[Materials specified (NR)]
Nytt
#5 Institution för vilket fältet gäller
[Institution to which field applies (R)]
Nytt
Endast i Formathandboken

 

250 Upplaga (R)
[Edition Statement (R)]
 ---
#a Upplagebeteckning/Påföljande upplagebeteckning (NR)
[Edition statement (NR)]
Ändrad svensk beteckning
Ej i Update No. 20-23
#b Parallell upplagebeteckning/Upplagespecifik upphovsuppgift (NR)
[Remainder of edition statement (NR)]
Ändrad svensk beteckning
Ej i Update No. 20-23

 

257 Land för produktionsenhet/-bolag (R)
[Content, Media and Carrier Type (R)]
Repeterbarhet rättad i Fromathandboken
Ej i Update No. 20-23
#0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R)
[Authority record control number or standard number (R)]
Nytt
Endast i Formathandboken

 

336-338 Innehålls-, medie- och bärartyp (RDA) (R)
[Content, Media and Carrier Type (R)]
---
#0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R)
[Authority record control number or standard number (R)]
Nytt
Endast i Formathandboken
348 Format för musiktryck (noterad musik) (R)
[Format of Notated Music (R)]
Nytt
377 Associerat språk (R)
[Associated Language (R)]
---
#0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R)
[Authority record control number or standard number (R)]
Nytt
Endast i Formathandboken
382 Besättning för framförande av musikaliskt verk (R)
[Medium of Performance (R)]
---
#d Dubblerande instrument (R)
[Doubling instrument (R)]
Ändrad benämning
Ej i Update No. 20-23
#e Antal ensembler av samma typ (R)
[Number of ensembles of the same type (R)]
Nytt
#n Antal exekutörer med samma besättning (R)
[Number of performers of the same medium (R)]
Ändrad benämning
Ej i Update No. 20-23
#r Totalt antal exekutörer utöver ensemblen (NR)
[Total number of individuals performing alongside ensembles (NR)]
Nytt
#s Totalt antal exekutörer (NR)
[Total number of performers (NR)]
Ändrad benämning
Ej i Update No. 20-23
#t Totalt antal ensembler (NR)
[Total number of ensembles (NR)]
Nytt
#3 Del av materialet som avses (NR)
[Materials specified (NR)]
Nytt
647 Ämnesord - Händelse (R)
[Subject Added Entry-Named Event (R)]
Nytt
752 Biuppslag: Namn på orter och territorier (hierarkisk uppställning) (R)
[Added Entry-Hierarchical Place Name (R)]
---
#e

Relationsterm (R)
[Relator term (R)]

Nytt
#4 Relationskod (R)
[Relator code (NR)]
Nytt

 

753 Biuppslag - Systemspecifika detaljer (R)
[System Details Access to Computer Files (R)]
Ändrad benämning (Voyager)
Ej i Update No. 20-23
#0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R)
[Authority record control number or standard number (R)]
Nytt
Endast i Formathandboken
#2 Kod för kontrollerad term (NR)
[Source of term (NR)]
Nytt

 

884 Beskrivning av konverteringsinformation (R)
[Description Conversion Information (R)]
Nytt
885 Matchningsprocedur (R)
[Matching Information (R)]
Nytt

Auktoritetsformatet

Jfr MARC21 Format for Authority Data : Format Change List,  Update No. 20-23 (April 2015 to Update No. 23, November 2016). 

000 Postetikett / Leader (NR)
[Leader (NR)]
---
/18 Policy för interpunktion
[Punctuation policy]
Nytt
: _ Ej specificerad
[No information provided]
Nytt
: c Interpunktion saknas
[Puncutation omitted]
Nytt
: i Interpunktion angiven
[Punctuation included]
Nytt
: u Okänd
[Unknown]
Nytt

008 Auktoritetsinformation i kodeform (NR)
[Fixed-Length Data Elements (NR)]
---
/10 Regler för deskriptiv katalogisering
[Descriptive cataloging rules]
Defaultvärde ändrat till "i" (ISBD-interpunktion finns) i Voyager
Ej i Update No 20-23
/14 Användningsområde: alfabetiska sökelement
[Heading use-main or added entry]
 ---
: a Kan användas som huvud-/biuppslag
[Appropriate]
Rättad beteckning i Formathandboken
Ej i Update No. 20-23
: b Kan inte användas som huvud-/bibiuppslag.
[Not appropriate]
Rättad beteckning i Formathandboken
Ej i Update No. 20-23
: | Inget försök att koda Tillagt värde i enlighet med LC-specifikation (även i 008/15)
Ej i Update No. 20-23

XXX#8 Länk- och sekvensnummer (R) -- (gäller alla fält som har delf'ält #8)
[Control Subfield: Field link and sequence number (R)]
---
: u  Ospecificerat samband
[General linking, type unspecified]
Nytt
Endast i Formathandboken

046 Associerade datum/årtal (R)
[Special Coded Dates (R)]
---
#q Startdatum för institution (NR)
[Establishment date (NR)]
Nytt
#r Slutdatum för institution (NR)
[Termination date (NR)]
Nytt
#s Startår/-datum för aktivitetsperiod (NR)
[Start period]
Ändrad definiton och svensk benämning
#t Slutår/-datum för aktivitetsperiod (NR)
[End period]
Ändrad definiton och svensk benämning
075 Typ av entitet (R)
[Type of Entity (R)]
Nytt

 

Händelse (X47)

Nytt
147 Sökelement - Händelse (NR)
[Heading-Named Event (NR)]
Nytt
447 Se-hänvisning - Händelse (R)
[See From Tracing-Named Event (R)]
Nytt
547 Se även-hänvisning - Händelse (R)
[See Also From Tracing-Named Event (R)]
Nytt
747 Länkfält – Händelse (R)
[Established Heading Linking Entry-Named Event (R)]
Nytt
336 Innehållstyp (RDA) (R)
[Content Type (R)]
---
#0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R)
[Authority record control number or standard number (R)]
Nytt
348 Format för musiktryck (noterad musik) (R)
[Format of Notated Music (R)]
Nytt
372 Verksamhetsområde (R)
[Field of Activity (R)]
---
#2  Kod för kontrollerad vokabulär (NR)
[Source of term (NR)]
Rättelse
Ej i Update No. 20-23
  • Delfält #2 tidigare ej infört i Voyager
377 Associerat språk (R)
[Associated Language (R)]
---
#0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R)
[Authority record control number or standard number (R)]
Nytt
382 Besättning för framförande av musikaliskt verk (R)
[Medium of Performance (R)]
---
#d Dubblerande instrument (R)
[Doubling instrument (R)]
Ändrad benämning
Ej i Update No. 20-23
#e Antal ensembler av samma typ (R)
[Number of ensembles of the same type (R)]
Nytt
#n Antal exekutörer med samma besättning (R)
[Number of performers of the same medium (R)]
Ändrad benämning
Ej i Update No. 20-23
#r Totalt antal exekutörer utöver ensemblen (NR)
[Total number of individuals performing alongside ensembles (NR)]
Nytt
#s Totalt antal exekutörer (NR)
[Total number of performers (NR)]
Ändrad benämning
Ej i Update No. 20-23
#t Totalt antal ensembler (NR)
[Total number of ensembles (NR)]
Nytt
670 Källa vid belagd namnform (R)
[Source Data Found (R)]
---
#w ID-nummer på sammanhörande bibliografisk post (R)
[Bibliographic record control number (R)]
Nytt

 

677 Definition av den beskrivna entiteten (R)
[Definition (R)]
Nytt

 

884 Beskrivning av konverteringsinformation (R)
[Description Conversion Information (R)]
Nytt
885 Matchningsprocedur (R)
[Matching Information (R)]
Nytt

 

Beståndsformatet 

Jfr MARC21 Format for Holdings Data : Format Change List, Update No. 20-23 (April 2015 to Update No. 23, November 2016). 

007 Koder för fysiska bäraregenskaper (R)
[Physical Description Fixed Field (R)]
---
/00: s Ljudupptagningar
[Sound recording]
---
/01 (bärartyp): r Fjärranslutning
[Remote]
Nytt
/03 (hastighet): n Ej tillämplig
[Not applicable]
Nytt
/10 (material): n Ej tillämplig
[Not applicable]
Nytt
/00: c Digitalt lagrade resurser
[Electronic Resource]
---
/ 01 (bärartyp): r Fjärranslutning
[Remote]
Ändrad benämning (jfr Ljudupptagningar)
Ej i Update No. 20-23
/01 (bärartyp): s Fristående utrustning
[Standalone device]
Nytt
008 Beståndsinformation i kodform (NR)
[Fixed-Length Data Elements-General Information (NR)]
---
/07 (förvärvssätt): q Hyra
[Lease]
Nytt

 

XXX#8 Länk- och sekvensnummer (R) -- (gäller alla fält som har delf'ält #8)
[Control Subfield: Field link and sequence number (R)]
---
: u  Ospecificerat samband
[General linking, type unspecified]
Nytt
Endast i Formathandboken

337-338 Medie- och bärartyp (RDA) (R)
[Media and Carrier Type (R)]
---
#0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R)
[Authority record control number or standard number (R)]
Nytt
Endast i Formathandboken
347 Egenskaper för resursens digitala kodning (R)
[Format of Notated Music (R)]
Nytt

 

884 Beskrivning av konverteringsinformation (R)
[Digital File Characteristics (R)]
Nytt

 

Landkoder  (ej i Update No. 20-23)

9p Palestina Librisdefinierad kod

Katalogiseringsmallar (ej i Update No. 20-23)

Nya RDA-mallar:

  • BokRDA.tem (bibliografisk mall anpassad för RDA-katalogisering av tryckta böcker)
  • BildRDA.tem (bibliografisk mall anpassad för RDA-katalogisering av bilder)
  • KartaRDA.tem (bibliografisk mall anpassad för RDA-katalogisering av tryckta kartor)
  • AuthRDA.tem (RDA-anpassad generell auktoritetsmall)

 

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se