Sökmanual - kort

LIBRIS katalogisering

Sökningen görs i den bibliografiska posten utom i Keyword där det även är möjligt att välja att utföra sökningen i beståndsposten (markera Holdings Boolean).

Sökformuläret är indelat i fyra flikar:

 • Keyword (enstaka ord/term eller kombination av ord/termer)
 • Index Selection (indexsökning/indexbläddring)
 • Builder (formulärsökning)
 • History (sökhistorik).

I grundinställningen visas Index Selection när man väljer Search.

Det är möjligt att trunkera före, efter och inuti en sökterm, liksom att maskera enstaka tecken. Frågetecken (?) används som trunkeringstecken och procenttecken (%) som maskeringstecken. Klienten levereras med automatisk högertrunkering i Index Selection.

Operatorer och prefix kan skrivas med små eller stora bokstäver. I Keyword ska sammansatta begrepp och fraser normalt omges med citationstecken. Detta gäller även klassifikationskoder och andra beteckningar där icke-alfanumeriska tecken ingår, dock ej ISBN och andra nummerbeteckningar som kvalificeras med prefix.

Vid sökning redovisas högst 10.000 träffar. Träfflistorna är alfabetiskt sorterade, normalt efter titel, med författare som sekundärt sorteringskriterium.

Diakriter och icke-alfanumeriska tecken (till exempel bindestreck) kan normalt utelämnas, men sökningen fungerar även om man skriver in dessa tecken. Undantag utgör bland annat apostrof ('), som måste skrivas in, alltså l'hotel eller l'hôtel.

 

Att tänka på vid sökning på vissa tecken:

 • svenskt å, ä och ö söks med sina respektive svenska bokstäver (öland, åland).
 •  tyskt ü söks med bokstaven u (Müller, skriv muller eller müller).
 • danskt ø söks med svenskt ö eller danskt ø (Høeg, skriv höeg eller høeg).
 • sammanskrivet æ söks med bokstavskombinationen ae eller sammanskrivet æ (sæter, skriv saeter eller sæter).
 • sammanskrivet œ söks med bokstavskombinationen oe eller sammanskrivet œ (œuvres, skriv oeuvres eller œuvres).
 • isländskt ð (eth) söks med bokstaven d (iðnaður, skriv idnadur).
 • isländskt þ (thorn) söks med bokstavskombinationen th (Þorgeirsson, skriv thorgeirsson eller Þorgeirsson).
 • polskt l söks med bokstaven l eller polskt l (Łódz, skriv lodz eller łodz)

Tre typer av sökindex, Index Selection, Keyword och Builder finns. Index Selection innehåller både auktoritetsindex och icke auktoritetskontrollerade index. Olika slag av sökningar kan ge olika sökresultat, träfflistor och svarstider.

I Keyword kan man snabbt och enkelt söka på enstaka ord/begrepp eller fraser; man kan också utföra avancerade sökningar genom att kombinera sökbegrepp ur olika fält. Samma sökningar kan även utföras med formulärstöd i Builder.

I Keyword och Builder är det möjligt att söka i hela den bibliografiska postens fält 010-999 och att kombinera sökord efter önskemål. Keyword ger även möjlighet att söka i beståndsposter (Holdings Boolean) och numeriska strängindex (Prefix: ISBL, ISSL etc.). För sökning på till exempel kontrollerade namn, titlar och ämnesord rekommenderas Index Selection.

Sökning i Keyword och Builder ger alfabetiskt sorterade träfflistor, normalt efter titel, med författare som sekundärt sorteringskriterium.

I Index Selection visas sökresultaten som Headings List (sökelement) eller Titles Index.

Posttyper

Den bibliografiska posten innehåller all bibliografisk information om objektet: titel, författare, ämnesord etc.

Beståndsposten innehåller uppgift om bestånd och lokala uppgifter. För varje bibliotekssigel och titel upprättas en beståndspost.

Auktoritetsposten innehåller uppgift om den korrekta, auktoriserade formen + hänvisningsformer till namn, titel, ämnesord eller serie.

Sökingångar

Flera sätt att söka finns, nedan ges några exempel.

Sökning på ISBN

Välj Index Selection. Välj ISBN i rullgardinsmeny. Skriv in ISBN i sökfältet. Det går att söka med eller utan bindestreck.
Ex: 91-0-010005-6 eller 9100100056, eller Välj Keyword (Boolean). Använd prefix ISBL. Det går att skriva ISBN med eller utan bindestreck.
Ex.: ISBL 91-0-010005-6 eller ISBL 9100100056

Söker man ISBN utan prefix i Keyword måste citattecken användas och ISBN måste skrivas som det är registrerat om det innehåller bindestreck: "91-0-010005-6".

Vid prefixsökning i fliken Keyword på andra nummerbeteckningar (ISSN, ISMN etc.) måste numret skrivas exakt som det är registrerat. Inga citattecken behövs. Högertrunkering rekommenderas, annars riskerar man att missa nummerbeteckningar med avslutande interpunktion och kvalificerande tillägg.
Jämför: ISSL 1651-5447? och "1651-5447".

I Index Selection finns motsvarande sökingångar men här gäller automatisk högertrunkering.

Builder: Välj "ISMN, ISSN, ISRN o. andra standardnummer" i rullgardinsmenyn under sökfältet. Skriv in numret som det är registrerat (med eller utan bindestreck). Välj "as a phrase" i rullgardinsmenyn till höger om sökfältet.

Sökning på titel

Titelsökning kan göras i Index Selection, Keyword (Boolean eller Free Text) och i Builder. I Keyword (Boolean) kan flera ord ur titeln kombineras med operator AND. Det går också att använda citattecken (titelfraser). I Builder, välj önskat titelfält från rullgardinsmenyn under sökfältet och välj "all of these" eller "as a phrase" i rullgardinsmenyn till höger om sökfältet.

Sökning på serietitel

Välj till exempel Index Selection. Välj serietitel i rullgardinsmenyn. Denna sökning ger en samlad översikt över samtliga delar som ingår i en viss serie. Träfflistan sorteras alfabetiskt efter serietitel och serienummer. Observera dock ordningen: 1, 10, 101, 102, 11, 12, 2, 20 o.s.v.

Sökning på författare

Välj Index Selection. Välj Find eller Browse. Välj "Namn som upphov <aukt.index>" i rullgardinsmenyn. Välj ev. filter.

Sökning på ämnesord

Välj Index Selection. Välj Find eller Browse. Välj önskat ämnesordsfält i rullgardinsmenyn under sökfältet. Välj ev. Heading Types Filter.

Ämnesordssökning kan också göras i Keyword och i Builder, i Builder; välj "Ämnesord" i rullgardinsmenyn under sökfältet.

Sökning på klassifikation

Välj Builder. Välj "Annan klassifikation (inkl SAB)" från rullgardinsmenyn under sökfältet. Välj "as a phrase" i rullgardinsmenyn till höger om sökfältet om klassifikationskoden innehåller icke-numeriska tecken, till exempel Ab-c. Sökningen gäller endast klassifikation som registrerats i en bibliografisk post.

Söka en katalogpost med Record id

När en post sparas får den ett unikt nummer. Posten kan sökas med detta nummer (Record, Retrieve by record id) (ALT+R, I).

Index Selection - indexsökning/indexbläddring
Välj Index Selection. Välj Find för att söka i index. Det finns tre olika typer av strängindex i Index Selection, auktoritetsindex (i rullgardinsmenyn markerade med <aukt.index>, strängindex (i rullgardinsmenyn markerade med tecknet >) och numeriska strängindex. I de två sistnämnda kommer man direkt till en alfabetiskt sorterad träfflista. I auktoritetsindex kommer man däremot först till en lista med sökelement. I listan redovisas det antal bibliografiska poster som hör samman med sökelementet.

Välj Browse för att bläddra i auktoritetsindex. Sökningen ger en alfabetiskt sorterad indexlista med tillgängliga sökelement. I listan redovisas det antal bibliografiska poster som hör samman med sökelementet.

Sökning i Index

Selection avser en sammanhållen sträng av indexerade delfält. Söksträngen måste följa inmatningsordningen för att ge träff. Det räcker ofta att skriva in bara en del av strängen eftersom index i Index Selection är automatiskt högertrunkerade. Detta gäller inte när man väljer Keyword då sökningen utförs i hela strängen.

Med söktyp Keyword (i auktoritetsindex) kan man söka på ett eller flera ord inuti en söksträng, t.ex. efternamn och titel ord i namn-/titelindex, en eller flera termer i sammansatta ämnesord, eller en persons förnamn. Exempel på sökning: Markera "Keyword". Välj "Namn/Titel som upphov <aukt. index>" i rullgardinsmenyn. Skriv: beethoven symfoni.

Exempel på sökning: Välj "Ämnesord <aukt. index>" i rullgardinsmenyn. Välj ev. ämnesordslista i filter. Skriv in ämnesord i sökfältet.
Exempel på sökning: Välj "Namn <aukt. index>" i rullgardinsmenyn. Välj "personal name" i filter. Skriv in önskat namn i sökfältet.

Svarstiderna kan bli längre om man väljer icke auktoriserade sökindex.

Index Selection ger hög grad av precision och överskådlighet vid sökning/bläddring på till exempel ISBN samt kontrollerade namn, titlar och ämnesord. För att kombinera begrepp ur flera olika index bör man använda Keyword eller Builder.

Keyword - enstaka ord/term eller kombination av ord/termer

Välj Keyword (Boolean). Sökoperatorerna And (alla orden skall finnas i posten), Or (minst ett av orden skall finnas i posten) och Not (det ord som följer efter operator Not får inte finnas i posten) används. Det är möjligt att via prefix begränsa till samma sökingångar som finns i Builder:

 • FORL (förlag/förlagsort)
 • GKEY (valfria sökord)
 • HOST (del av/ingår i)
 • JKEY (tidskriftstitel)
 • NKEY (författare/medarbetare)
 • NUMM (ISBN, ISSN m.m.)
 • SERI (serietitel)
 • SKEY (ämnesord)
 • TKEY (titel/ord i titel)

Exempel: SKEY globalisering and TKEY nationalism

Det är möjligt att göra begränsningar med fältnummer och delfältskod.

Exempel: 650a globalisering and 260a stockholm

Välj Keyword (Free Text). Skriver man in två eller fler ord efter varandra är operator "Or", d.v.s. vi får träffar på orden var för sig och på orden tillsammans. Sökresultatet visas i relevansordning. Relevansrankning bygger på fältviktning, frekvens (många förekomster ger lägre relevansrankning) och sökordens närhet (ju närmare termerna befinner sig varandra, desto högre rankning) till varandra. Posternas relevans (vikt) visas i träfflistans vänstra kolumn med röda streck - ju fler streck, desto bättre träff.

Beståndsposter

För att söka på den lokala information som finns i bibliotekens beståndsposter, använd Holdings Boolean (Boolesk sökning) i beståndsposter. Holdings Boolean ger möjlighet att söka i hela beståndsposten (fält 010-999) och att kombinera sökbegrepp efter önskemål, t.ex. avgränsa till beståndsposter för egen sigel (egna sigler). För att avgränsa sökningen till specifika lokala fält/delfält, lägg till ett prefix före aktuell sökterm. Se Sökmanual, 1.3 för att se definierade prefix.

Builder - formulärsökning

Välj Builder. Sökformuläret under Builder går mot samma sökindex som Keyword men ger ett formulärstöd för sökfrågor. Här kan sökningen byggas upp steg för steg. Sökord från olika fält kan kombineras. Skriv in sökord i sökfältet (Search for), välj i den rullgardinsmeny som finns till höger om sökfältet hur sökorden ska kombineras (any of these, all of these, as a phrase). Välj i rullgardinsmenyn under sökfältet (Search in) i vilka fält orden skall förekomma (titel, ämnesord, valfria sökord etc.). Sökningen kan byggas ut ytterligare, välj mellan operatorerna And, Or, Not och fyll i sökord och ange i vilka fält dessa skall sökas och hur de skall kombineras (any of these, all of these, as a phrase).

Limit - begränsa en sökning

Sökningen kan begränsas till vissa kategorier av material (utgivningsår, språk, bibliotekssigel, materialkategori, utgivningsstatus för seriella publikationer, utgivningsland, medietyp/bibliografisk nivå). Ett eller flera begränsningsalternativ kan väljas.

Välj Limit. Välj önskad begränsning i menylista, tryck Add och OK. Det är möjligt att behålla valda begränsningar under en söksession genom att markera: "Retain search limits between searches".

History - sökhistorik

De sökningar man gjort under en söksession finns under History. Här är det möjligt att markera en tidigare gjord sökning och utföra den på nytt. Man kan också markera en tidigare utförd sökning, välja Edit och ändra sökvillkoren i denna sökning.

Remote - sökning i externa databaser

Välj Remote och markera från listan önskade databaser. Välj därefter Add och Connect. Sökning mot externa databaser utförs via samma fönster som vid normalsökning i LIBRIS, men antalet sökingångar är oftast begränsat. Observera att för att återgå till att söka enbart i LIBRIS måste man markera den eller de databaser man är uppkopplad mot, välja Delete och därefter Connect.


 

Senast uppdaterad: 2009-03-10