Landkoder

Några vanliga länder och landkoder 

Kod Land (Sve) Land(Eng) Kommentar
sw sw Sverige Sweden
at Australien  Australia
dk Danmark  Denmark
fi Finland Finland
fr Frankrike France
xxu Förenta staterna  United States Tidigare kod: us
it Italien    Italy
ja Japan  Japan
xxc Kanada Canada Tidigare kod: cn
cc Kina   China
ne Nederländerna  Netherlands
no Norge  Norway
pl Polen Poland
po Portugal  Portugal
ru Ryssland  Russia (Federation) Tidigare kod: rur
sz Schweiz     Switzerland
sp Spanien    Spain
xxk Storbritannien  United Kingdom Tidigare kod: uk
gw Tyskland    Germany
hu Ungern Hungary
au Österrike  Austria
vp Utgivningsland varierar  Various places 
xx Utgivningsland okänt// Ej specificerat Ej specificerat No place, unknown, or undetermined

 

Anvisningar

Koder för länder och autonoma områden består av två- eller treställiga bokstavskoder, enligt Library of Congress MARC Code List for Countries.

För tvåställiga koder ska sista (tredje) positionen vara blank.

Förteckningen innehåller kod, landets/områdets svenska respektive engelska benämning, och i vissa fall även kortfattade tillämpningsanvisningar. Även tidigare gällande koder har medtagits (inom klammer, och markerade med "OBSOLET"), då normalt med anvisning om vilken kod som bör användas i stället.

För att underlätta läsningen har koderna sorterats som PDF-filer enligt tre olika principer:

 • enligt ordningen i LIBRIS katalogiseringsklient
 • enligt kodsekvens
 • enligt namnsekvens (svensk benämning)

Några av de vanligast förekommande länderna/områdena redovisas dessutom ovan.

Land-/områdeskod bör alltid kontrolleras - och vid behov rättas - i bibliografiska poster som importeras (eller "övertas") från utländsk instans. Alla koder som enligt denna lista är giltiga (t.ex. för amerikanska delstater) kan dock ligga kvar oförändrade.

Vid (retrospektiv) katalogisering av äldre material anges kod enligt nutida land-/områdesgränser. För ort som historiskt har tillhört flera länder sätts kod för nuvarande land.

Landkoderna används huvudsakligen i det bibliografiska formatets fält 008/15-17 (utgivningsland/-plats).

Man kan enkelt förflytta sig i katalogiseringsklientens lista genom att placera markören i fältet för utgivningsland (008/15-17), och sedan skriva in de första tecknen i den landkod som ska anges, t.ex. n+o för Norge (observera att man inte behöver öppna listan).

Koderna kan även användas i följande fält/delfält

Bibliografiskt format

 • 013#b (patentnummer m.m.: landkod)
 • 044 (landkod för utgivande/producerande enhet)
 • 355#f (grad av sekretess: kod för ursprungsland)
 • 365#k (marknadspris: landkod)
 • 366#k (tillgänglighet på marknaden: landkod)
 • 533#7, pos. 9-11 (anmärkning: reproduktion: utgivningsland)
 • 535#g (ägare/hemvist för original/kopia: landkod)
 • 775#f (länkfält: annan utgåva: kod för utgivningsland)

Auktoritetsformat

 • 043 (Kod för nationalitet/verksamhetsområde) -- svensk tillämpning

Beståndsformat

 

Senast uppdaterad: 2012-05-03
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Authorities and Vocabularies (LC)
- MARC List for Countries