Bibliografiska formatet

LIBRIS-avvikelser från MARC21

LIBRIS-definierade fält

249 Originaltitel (R)

Se Bibliografiska formatet fält 249.

OBSOLET fr.o.m. 2004-11-01

599 Intern anmärkning av systemteknisk karaktär (R)

Se Bibliografiska formatet fält 599.

Se även Beståndsformatet fält 599.

976 SAB-rubrik (R)

Se Bibliografiska formatet fält 976.

Förekommer normalt endast i äldre poster konverterade från ett ursprungligt LIBRISIII-format, respektive i de MTM-poster (Myndigheten för tillgängliga medier) som maskinellt har lästs in från Bibliotekstjänst.

Lokala MARC21-fält

Används ej aktivt i LIBRIS.

Följande "lokala" MARC21-fält kan förekomma i importerade poster:

261-262 Utgivningsuppgifter för filmer resp. ljudupptagningar (NR) -- "LOCAL"

400-411 Seriebiuppslag - Namn/Titel (R) -- "US-LOCAL"

LIBRIS-definierade indikatorer

I1 : _

LIBRIS-definierade delfält

#5

Delfält #5 (bibliotekssigel / institution för vilket fältet gäller) används i LIBRIS exportformat med en särskild innebörd, och har därför generellt uteslutits som inmatningsbart delfält i såväl det bibliografiska formatet som beståndsformatet. Detta gäller för närvarande följande fält i det bibliografiska formatet:

026, 246, 500-501, 506, 526, 533, 538-541, 561-563, 583-585, 588, 655, 700-711, 730-740, 800-830. 
 

#9

440 / 490 (serietiel)

760-787 (länkfält)

800-830 (seriebiuppslag)

LIBRIS-definierade koder

9

Koden definierad med innebörden avtalspost i (000/07 bibliografisk nivå).  Används f.n. ej.

LIBRIS-definition avseende repeterbarhet

084#a Annan klassifikationskod (inkl. SAB)

Se Bibliografiska formatet delfält 084#a.

Senast uppdaterad: 2012-05-03