Beståndsformatet

LIBRIS-avvikelser från MARC21

LIBRIS-definierade fält

050 Lokal LC-klasssifikation (Library of Congress) (R)

Se Beståndsformatet fält 050.

Se även Bibliografiska formatet fält 050

060 Lokal NLM-klasifikation (NLM)(R)

Se Beståndsformatet fält 060.

Se även Bibliografiska formatet fält 060.

072 Lokal kod för ämneskategori (R)

Se Beståndsformatet fält 072.

Se även Bibliografiska formatet fält 072.

080 Lokal UDK-klassifikation (Universell Decimalklassifikation)(R)

Se Beståndsformatet fält 080.

Se även Bibliografiska formatet fält 080.

082 Lokal DDK-klassifikation (Dewey decimalklassifikation) (R)

Se Beståndsformatet fält 082.

Se även Bibliografiska formatet fält 082.

084 Annan lokal klassifikation (R)

Se Beståndsformatet fält 084.

Se även Bibliografiska formatet fält 084.

500 Lokal anmärkning: Allmän (R)

Se Beståndsformatet fält 500.

Se även Bibliografiska formatet fält 500.

520 Lokal anmärkning: Innehållsbeskrivning, sammanfattning (R)

Se Beståndsformatet fält 520.

Se även Bibliografiska formatet fält 520.

599 Katalogisatörens anmärkning (R)

Se Beståndsformatet fält 599.

Se även Bibliografiska formatet fält 599.

600 Lokalt ämnesord - Personnamn (R)

Se Beståndsformatet fält 600.

Se även Bibliografiska formatet fält 600.   

610 Lokalt ämnesord - Institutionsnamn (R)

Se Beståndsformatet fält 610.

Se även Bibliografiska formatet fält 610.   

611 Lokalt ämnesord - Konferensnamn (R)

Se Beståndsformatet fält 611.

Se även Bibliografiska formatet fält 611.   

630 Lokalt ämnesord - Uniform titel (R)

Se Beståndsformatet fält 630.

Se även Bibliografiska formatet fält 630.

648 Lokalt ämnesord - Kronologisk term (R)

Se Beståndsformatet fält 648.

Se även Bibliografiska formatet fält 648.

650 Lokalt ämnesord - Term (R)

Se Beståndsformatet fält 650.

Se även Bibliografiska formatet fält 650.

651 Lokalt ämnesord - Geografiskt namn (R)

Se Beståndsformatet fält 651.

Se även Bibliografiska formatet fält 651.

653 Lokal indexterm - Okontrollerad (R)

Se Beståndsformatet fält 653.

Se även Bibliografiska formatet fält 653.

655 Lokal Indexterm - Genre/Form (R)

Se Beståndsformatet fält 655.

Se även Bibliografiska formatet fält 655.

698 Lokala ämnesord/rubriker (övriga) (R) 

Se Beståndsformatet fält 698.

Övertaget från LIBRISIII-formatet.

700 Exemplarspecifikt biuppslag - Personnamn (R)

Se Beståndsformatet fält 700.

Se även Bibliografiska formatet fält 700.

710 Exemplarspecifikt biuppslag - Institutionsamn (R)

Se Beståndsformatet fält 710.

Se även Bibliografiska formatet fält 710.

752 Exemplarspeficifik biuppslag - Namn på orter och territorier (hierarkisk uppställning) (R)

Se Beståndsformatet fält 752.

Se även Bibliografiska formatet fält 752.

787 Lokalt länkfält - Ospecificerat samband (R)

Se Beståndsformatet fält 787.

Se även Bibliografiska formatet fält 787.

886 Uppgift i annat MARC-format (R)

Se Beståndsformatet fält 886.

Se även Bibliografiska formatet fält 886.

887 Maskinellt genererad information från LIBRIS XL (R)

Se Beståndsformatet fält 887

948, 949, 951 Lokalt definierade beståndsfält (R)

Se Beståndsformatet fält 948-949.

LIBRIS-definierade delfält

#5

#9

852 (lokalsignum)

853-855 (publikationsmönster)

863-865 (formaterade beståndsfält)

866-868 (oformaterade beståndsfält)

876-878 (exemplarfält)

 

LIBRIS-definierade koder

000/07

Se Beståndsformatet fält 000/07.

Positionen nydefinierad i LIBRIS, och används för kodunderlag till uttag av katalogstatistik och nyförvärvslistor

_

 
Blankkod (_) med innebörden uppgift saknas har definierats i följande 008-positioner:
  • 008/06 (förvärvsstatus)  
  • 008/12 (generell bevarandepolicy)    
  • 008/25 (underlag för beståndsposten)

LIBRIS-definition avseende repeterbarhet

841 Beståndsinformation i kodform (R) / Holdings Coded Data Values (NR)

Fältet förekommer endast som inbäddad beståndsinformation i Libris exportformat och kan upprepas när flera sammanhörande beståndsposter finns. Se Exportformatet

Speciella LIBRIS-definitioner

852 Lokalsignum (R) / Location (R)

Se Beståndsformatet fält 852.

  • #b Bibliotekssigel (NR)
    Avser Sublocation or Collection (biblioteksenhet, avdelning, samling etc.) enligt MARC21-standard. Delfält #b övertar i LIBRIS den funktion som i MARC21-standard definierats för #a, dvs kod/sigel för registrerande instans (även kod/sigel för bibliografi och motsvarande). Delfältet har även definierats som icke-repeterbart i LIBRIS. De LIBRIS-sigler som kan (får) anges i 852#b är definierade i Biblioteksdatabasen.
    MARC21-standard specificerar att kod för organisation (#a) skall anges enligt MARC Code List for Organization. Jfr även generella LIBRIS-avvikelser, 5 (MARC Code List for Organizations).  
Senast uppdaterad: 2015-03-30