Auktoritetsformatet

LIBRIS-avvikelser från MARC21

LIBRIS-definierade fält

094 Ämnesord (obsolet) (R)

Se Auktoritetsformatet fält 094.

OBSOLET

599 Katalogisatörens anmärkning (R) 

Se Auktoritetsformatet fält 599.

887 Maskinellt genererad information från LIBRIS XL (R)

Se Auktoritetsformatet fält 887

900-955

Se Exportformatet fält 900-955.

LIBRIS-definierade indikatorer

i1 : _ 

i2 : _

Indikatorn används med innebörden uppgift om klassifkationskälla saknas i fält 083 (DDK klassifikation).
 

LIBRIS-definierade delfält  

#9

 

Speciella LIBRIS-definitioner

043

Se Auktoritetsformatet fält 043.

Delfält #a används i LIBRIS för att koda uppgift om nationalitet/verksamhetsområde. Koder enligt MARC Code List for Countries tillämpas.
Fältet är enligt MARC21-standard specificerat att kodas enligt MARC Code List fo Geographic Areas (GAC).
 
 
Senast uppdaterad: 2015-03-30