Kontrollkoder för länkmålet

Bibliografiska formatet: länkfält 760-787 #7 resp. seriebiuppslagsfält 800-830 #7

Beståndsformatet: lokalt länkfält 787 #7

1. 760-787 #7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)

Fyra positioner (0-3): Kan användas för att i kodad form ange länkmålspostens uppslagsform (1XX), medietyp och bibliografiska nivå.

Observera! I det fall kodningen endast avser position 1, 2 eller 3 måste alla föregående positioner markeras med fyllnadstecken (|).

/0-1 Typ av huvuduppslag (enligt länkmålets 1XX):
p0 personnamn: namn i rak följd  100 ind.1:"0"
p1 personnamn: släktnamn, förnamn 100 ind.1:"1"
p3 personnamn: ensamt släktnamn 100 ind.1:"3"
c0 institutionsnamn: inverterat personnamn 110 ind.1:"3"
c1 institutionsnamn: administrativ enhet 110 ind.1:"1"
c2 institutionsnamn: rak följd 110 ind.1:"2"
m0 konferensnamn: inverterat personnamn 111 ind.1:"0"
m1 konferensnamn: administrativ enhet  111 ind.1:"1"
m2 konferensnamn: rak följd 111 ind.1:"2"
un uniform titel 130
nn ej tillämpligt 1XX saknas
/2 Medietyp, se bibliografiska formatet 000/06
/3 Bibliografisk nivå, se bibliografiska formatet 000/07

 

2. 800-830-787 #7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)

Två positioner (0-1): Kan användas för att i kodad form ange länkmålspostens medietyp och bibliografiska nivå.

Observera! I det fall kodningen endast avser position 1 måste föregående positioner markeras med fyllnadstecken (|).

/0-1 Typ av huvuduppslag (enligt länkmålets 1XX):
/0 Medietyp, se bibliografiska formatet 000/06
/1 Bibliografisk nivå, se bibliografiska formatet 000/07

 

Senast uppdaterad: 2013-11-14
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se