Nya koder

Nya funktions- och relationskoder (jfr Jfr RDA, App. I)

MARC Code List for Relators uppdateras kontinuerligt med nya koder, som harmonierar med RDA, App. I (Relationship Designators: Relationships Between a Resource and Persons, Families, and Corporate Bodies Associated With the Resource). Dessa koder bör i tillämpliga fall även användas även i Libris (främst fält 7XX#4).

Tillkomsten av nya funktions-/relationskoder medför även omdefiniering av vissa äldre koder, främst edt (redaktör; jfr den nya koden edc). Revidering/översyn av nuvarande fullständiga listor kommer att ske vid ett senare tillfälle. Tills vidare listas de senast tillkomna koderna med kommentar här:

Kod Svensk benämning Engelsk benämning Anmärkning
abr Förkortad utgåva Abridger
adi Art Director Art Director Jfr ard (konstnärlig ledare)
api Svarande part i appellationsdomstol Appellee
apl Överklagande part i appellationsdomstol Appellant
ato Autograf/signatur Autographer Person vars signatur finns på ett exemplar.
brd TV-/radioutsändning Broadcaster Person etc. som arbetar med utsändning via TV, radio, webcast eller liknande.
brl Punktskriftspräglare Braille embosser
cas Gjutare Caster
[clb] [Redaktionell medarbetare] [Collaborator] OBSOLET!
cor Samlingsregistrator Collection registrar Person som förtecknar/inventerar de föremål eller exemplar som ingår i samlingsutställning/-verk.
Jfr cur (utställningsansvarig, utställningskommissarie)
cou Domstols regelverk Court governed
crt Domstolsreporter Court reporter
edc Sammanställande redaktör Editor of compilation Person etc. som gör urval och ställer samman verk/delar av verk av en eller flera författare.
Jfr edt (redaktör) för person etc. som även reviderar och/eller kompletterar befintliga texter, t.ex. med förord eller anmärkningar.
edm Film-/videoredaktör Editor of moving image work
enj Verkställande jurisdiktion Enacting jurisdiction Jfr jug (tillämplig jurisdiktion)
fds Filmdistributör Film distibutor
fmd Filmregissör Film director
fmk Oberoende filmskapare Filmmaker Avser produktion av independent- eller Indiefilm.
fmp Filmproducent Film producer
his Värdinstitution Host institution
isb Utgivande instans Issuing body
jud Domare Judge
jug Tillämplig jurisdiktion Jurisdiction governed Jurisdiktion vars lagar etc. verkställs av annan instans.
jfr enj (verkställande jurisdiktion)
org Ursprunglig upphovsman Originator
osp Introduktör/presentatör av faktafilm Onscreen presenter
pan Deltagare i paneldiskussion Panelist
pra Preses (akad.) Praeses Handledare för akademisk disputation.
Jfr ths (avhandlingshandledare).
pre Filmpresentatör Presenter Person etc. som är associerad med produktion, finansiering eller distribution av en film, och omnämns med ett ”X presenterar”-erkännande.
prn Produktionsbolag Production company
prs Produktionsdesigner Production designer
prv Leverantör Provider
rcd Inspelning Recordist
rdd Radioregissör Radio director
rpc Radioproducent Radio producer
rsp Respondent (akad.) / Svarande (jur.) Respondent 1. Kandidat som försvarar eller opponerar vid disputation av akademisk avhandling. Jfr dis (presentatör av avhandling).
2. Juridisk term för svarande part i domstolsprocess.
rsr Restaurering Restorationist Jfr con (konservator)
sgd Scenregissör Stage director
sll Försäljare Seller
stg Scensättning Setting
tld TV-regissör Television director
tlp TV-producent Television producer
wac Analys/kommentar Writer of added commentary
wal Kompletterande text till musikverk Writer of added lyrics
wat Kompletterande text till icke-språkliga resurser Writer of added text
[voc] [Vokalist] [Vocalist] OBSOLET!
Senast uppdaterad: 2015-03-17
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se