Funktionskoder

urval (allmänt)

Kod Funktion (svenska) Funktion (engelska) Funktion
act Skådespelare Actor
adp Bearbetare Adapter
aft Författare till efterskrift, kolofon etc. Author of afterword, colophon etc.
anm Animatör Animator
ann Författare till annotation Annotator
arc Arkitekt Architect
ard Art Director Artistic director
aqt Författare till citat eller textutdrag Author in quotations or text abstracts
arr Arrangör Arranger
art Konstnär Artist
asn Associerat namn Associated name
att Attribuerat/tillskrivet namn Attributed name
aui Författare till förord, introducerande material etc. Author of introduction
aus Författare till filmmanus etc. Author of screenplay
aut Författare/medförfattare Author
bnd Bokbindare Binder
bsl Bokhandlare Bookseller
ccp Idé, koncept Conceptor
chr Koreograf  Choreographer
cmm Kommentator till audiovisuella medier Commentator
cmp Kompositör, tonsättare Composer
cnd Dirigent  Conductor
cng Filmfotograf Cinematographer
col Samlare Collector
com Sammanställare  Compiler
cov Formgivare av omslag, etc. Cover designer
cph Upphovsrättsinnehavare Copyright holder
crp Brevskrivare, mottagare av brev Correspondent
ctb Bidragsgivare  Contributor Även författare som bara skrivit en kort text i t.ex. en fotobok, med fotografen i 100, får "ctb" (ej "aut")
ctg Kartograf  Cartographer
cur Utställningsansvarig, utställningskommissarie  Curator
cwt Författare till textkommentar  Commentator for written text
dbp Distributionsort Distribution place
dis Respondent Dissertant Används i äldre akademiska avhandlingar (t.o.m. 1850), där respondenten normalt blir biuppslag (700); jfr "ths"
dln Teknisk ritare Delineator
dnc Dansare Dancer
drm Ritare, tecknare  Draftsman
drt Regissör Director
dsr Formgivare Designer
dst Distributör  Distributor
dte Dedicerat till Dedicatee
dub Författare (tvivelaktig) Dubious author 
edt Utgivare, redaktör, sammanställare Editor  Enbart avseende personliga utgivare
egr Gravör  Engraver
evp Plats/ort för händelse Event place
fac Framställare av faksimil   Facsimilist
flm Utgivare av film Film editor
fmo Tidigare ägare Former owner
hnr Festskriftsföremål Honoree Tidigare har koden "dte" använts i LIBRIS för detta ändamål
hst Programvärd, programledare Host
ill Illustratör Illustrator Föredras när ingen mer exakt kod finns
ilu Illuminator, illuminatör Illuminator
itr Instrumentalist  Instrumentalist
ive Intervjuobjekt Interviewee
ivr Intervjuare Interviewer
lbr Laboratorium Laboratory
lbt Librettist Librettist
lsa Landskapsarkitekt Landscape architect
ltg Litograf Litographer
lyr Författare till sångtext Lyricist
mdc Metadataansvarig Metadata contact 
msd Musikalisk ledare Musical director
mus Musiker  Musician
nrt Berättare, inläsare Narrator Hit även in-/uppläsare av ljud- och talböcker
oth Medarbetare (ospecificerad) Other Hit alla funktioner som saknar mer exakt kod
own Ägare   Owner
pbd Chefredaktör, huvudredaktör  Publishing director 
pbl Utgivare Publisher Enbart avseende institutionella utgivare
pht Fotograf   Photographer
pmn Produktionsledning Production manager
prd Produktionspersonal  Production personnel
prf Framförande person, spelare, musiker etc. Performer Föredras när ingen mer exakt kod finns
pro Filmproducent Producer
prt Tryckare   Printer
rce Inspelningstekniker  Recording engineer
res Forskare Researcher
rev Recensent Reviewer
rps Arkiv (repository) Repository
rpt Reporter, journalist Reporter
rpy Ansvarig utgivare Responsible party
rsg Bearbetare av sceniskt verk Restager
scl Skulptör Sculptor
scr Skrivare, kopist Scribe
sng Sångare Singer
spk Röst, tal Speaker
ths Preses Thesis advisor Används endast äldre akademiska avhandlingar (t.o.m. 1850), där preses blir normalt blir huvuduppslag (100); jfr "dis"
trl Översättare Translator
uvl Universitetsort University place
wam Författare till material som medföljer AV-media Writer of accompanying material
wdc Framställare av träsnitt Woodcutter
wde Xylograf (trägravyr) Wood-engraver
vdg Videoproducent Videographer
voc Vokalist Vocalist
9pu Primärt upphovsansvarig
--- LIBRIS-definierad kod. Tillämpas endast av NB för primärt upphovsansvariga (fält 7XX).

 

Senast uppdaterad: 2011-02-28