Funktions- och relationskoder

Innehåll

Inledning
Exempel

Inledning

Funktions- och relationskoder består av treställiga bokstavskoder, enligt Library of Congress MARC Code List for Relators. Fullständiga listor, med definitioner och svenska respektive engelska benämningar finns som pdf-filer i högermenyn. I vänstermenyn redovisas dels ett generellt urval av vanligt förekommande koder, dels ett urval koder tillämpliga vid katalogisering av bilder.

Funktionskoder används företrädesvis i det biblioografiska formatets fält 100/110/111#4, 600/610/611#4 och 700/710/711#4 med syftet att identifiera personers, institutioners och konferensers roll/funktion i det beskrivna verket eller i den beskrivna manifestationen. Om tillämplig kod saknas kan uppgiften i stället anges med funktionsterm i delfält #e (X00/X10) eller #j (X11).

Relationskoder kan användas i det bibliografiska formatets länkfält (760-787#4) och i auktoritetsformatets hänvisningsfält (4XX/5XX#4) med syftet att identifiera:

 • den relation som ett verk, uttryck eller manifestation i länkfält 760-787 har till det beskrivna (1XX/245) verket, uttrycket eller manifestationen (bibliografiska poster),
 • den relation som en person, institution eller konferens i hänvisningsfält 4XX/5XX har till det auktoriserade (1XX) verket eller uttrycket (auktoritetsposter), respektive
 • den relation som verk, uttryck eller manifestation i hänvisningsfält 4XX/5XX har till det auktoriserade (1XX) verket eller uttrycket (auktoritetsposter).

Uppgiften kan även anges med relationsbeteckning eller relationsfras i delfält #i (Bibliografiska formatet respektive Auktoritetsformatet).

Koderna läggs i ett (eller flera, om olika funktioner/relationer ska anges) delfält #4, som normalt placeras sist i respektive fält.

Koderna kan användas i följande fält/delfält

Bibliografiskt format

 • 100#4 (Huvuduppslag - Personnamn: funktionskod)
 • 110#4 (Huvuduppslag - Institutionsnamn: funktionskod)
 • 111#4 (Huvuduppslag - Konferensnamn: funktionskod)
 • 270#4 (Adress: funktionskod)
 • 600#4 (Ämnesord - Personnamn: funktionskod)
 • 610#4 (Ämnesord - Institutionsnamn: funktionskod)
 • 611#4 (Ämnesord - Konferensnamn: funktionskod)
 • 630#4 (Ämnesord - Uniform titel funktionskod)
 • 648#4 (Ämnesord - Kronologisk term: funktionskod)
 • 650#4 (Ämnesord - Term: funktionskod)
 • 651#4 (Ämnesord - Geografiskt namn: funktionskod)
 • 654#4 (Ämnesord - Fasetterade termer: funktionskod)
 • 662#4 (Ämnesord - Namn på orter och territorier ...: funktionskod)
 • 700#4 (Biuppslag - Personnamn: funktionskod)
 • 710#4 (Biuppslag - Institutionsnamn: funktionskod)
 • 711#4 (Biuppslag - Konferensnamn: funktionskod)
 • 720#4 (Biuppslag - Okontrollerat namn: funktionskod)
 • 751#4 (Biuppslag - Geografiskt namn: funktionskod)
 • 760#4 (Länkfält - Huvudserie: relationskod)
 • 762#4 (Länkfält - Underserie: relationskod)
 • 765#4 (Länkfält - Original till översättning: relationskod)
 • 767#4 (Länkfält - Översättning: relationskod)
 • 770#4 (Länkfält - Supplement/Specialnummer: relationskod)
 • 772#4 (Länkfält - Huvudpost till del och supplement: relationskod)
 • 773#4 (Länkfält - Värdpublikation: relationskod)
 • 774#4 (Länkfält - Del inom samling: relationskod)
 • 775#4 (Länkfält - Annan utgåva: relationskod)
 • 776#4 (Länkfält - Annat medium: relationskod)
 • 777#4 (Länkfält - Utgiven tillsammans med: relationskod)
 • 780#4 (Länkfält - Föregående titel: relationskod)
 • 785#4 (Länkfält - Efterföljande titel: relationskod)
 • 786#4 (Länkfält - Informationskälla: relationskod)
 • 787#4 (Länkfält - Annat samband: relationskod)
 • 800#4 (Seriebiuppslag under personnamn: funktionskod)
 • 810#4 (Seriebiuppslag under institutionsnamn: funktionskod)
 • 811#4 (Seriebiuppslag under konferensnamn: funktionskod)

Auktoritetsformat

 • 371#4 (Adress: funktionskod)
 • 400#4 (Se-hänvisning från - Personnamn: relationskod)
 • 410#4 (Se-hänvisning från - Institutionsnamn: relationskod)
 • 411#4 (Se-hänvisning från - Konferensnamn: relationskod)
 • 430#4 (Se-hänvisning från - Uniform titel: relationskod)
 • 448#4 (Se-hänvisning från - Kronologisk term: relationskod)
 • 450#4 (Se-hänvisning från - Term: relationskod)
 • 451#4 (Se-hänvisning från - Geografiskt namn: relationskod)
 • 455#4 (Se-hänvisning från - Genre/Form: relationskod)
 • 462#4 (Se-hänvisning från - Besättning (musik): relationskod)
 • 480#4 (Se-hänvisning från - Allmän underindelning: relationskod)
 • 481#4 (Se-hänvisning från - Geografisk underindelning: relationskod)
 • 482#4 (Se-hänvisning från - Kronologisk underindelning: relationskod)
 • 485#4 (Se-hänvisning från - Formämnesord: relationskod)
 • 500#4 (Se även-hänvisning från - Personnamn: relationskod)
 • 510#4 (Se även-hänvisning från - Institutionsnamn: relationskod)
 • 511#4 (Se även-hänvisning från - Konferensnamn: relationskod)
 • 530#4 (Se även-hänvisning från - Uniform titel: relationskod)
 • 548#4 (Se även-hänvisning från - Kronologisk term: relationskod)
 • 550#4 (Se även-hänvisning från - Term: relationskod)
 • 551#4 (Se även-hänvisning från - Geografiskt namn: relationskod)
 • 555#4 (Se även-hänvisning från - Genre/Form: relationskod)
 • 562#4 (Se även-hänvisning från - Besättning (musik): relationskod)
 • 580#4 (Se även-hänvisning från - Allmän underindelning: relationskod)
 • 581#4 (Se även-hänvisning från - Geografisk underindelning: relationskod)
 • 582#4 (Se även-hänvisning från - Kronologisk underindelning: relationskod)
 • 585#4 (Se även-hänvisning från - Formämnesord: relationskod)
 • 700#4 (Länkfält - Personnamn: relationskod)
 • 710#4 (Länkfält - Institutionsnamn: relationskod)
 • 711#4 (Länkfält - Konferensnamn: relationskod)
 • 730#4 (Länkfält - Uniform titel: relationskod)
 • 748#4 Länkfält - Kronologisk term: relationskod)
 • 750#4 (Länkfält - Term: relationskod)
 • 751#4 (Länkfält - Geografiskt namn: relationskod)
 • 755#4 (Länkfält - Genre/Form: relationskod)
 • 762#4 (Länkfält - Besättning (musik): relationskod)
 • 780#4 (Länkfält - Allmän underindelning: relationskod)
 • 781#4 (Länkfält - Geografisk underindelning: relationskod)
 • 782#4 (Länkfält - Kronologisk underindelning: relationskod)
 • 785#4 (Länkfält - Formämnesord: relationskod)
 • 788#4 (Komplicerade länkfält: relationskod)

Beståndsformat

 • 600#4 (Lokalt ämnesord - Personnamn: funktionskod)
 • 610#4 (Lokalt ämnesord - Institutionsnamn: funktionskod)
 • 611#4 (Lokalt ämnesord - Konferensnamn: funktionskod)
 • 630#4 (Lokalt ämnesord - Uniform titel: funktionskod)
 • 648#4 (Lokalt ämnesord - Kronologisk term: funktionskod)
 • 650#4 (Lokalt ämnesord - Term: funktionskod)
 • 651#4 (Lokalt ämnesord - Geografiskt namn: funktionskod)
 • 700#4 (Exemplarspecifikt biuppslag - Personnamn: funktionskod)
 • 710#4 (Exemplarspecifikt biuppslag - Institutionsnamn: funktionskod)
 • 752#4 (Exemplarspecifikt biuppslag) - Namn på orter och territorier (hierarkisk uppställning)
 • 787#4 (Lokalt länkfält - Ospecificerat samanbd: relationskod)

Tillämpningsanvisningar för funktionskoder

1. I fält 1XX används funktionskod för att tydliggöra författare, kompositör, illustratör, konstnär etc. som skapare.    
    
2. I fält 7XX är funktionskod obligatorisk i samtliga fall.   
    
3. I fält 6XX (samt i 270 och 8XX) kan funktionskod användas när så anses lämpligt, men den är inte obligatorisk.    
    
4. Funktionskod väljs i första hand från listan:

 • Om ingen kod exakt motsvarar den funktion som önskas uttryckt väljs istället en mer allmän funktionskod.
 • Mer detaljerade koder kan också hämtas från Library of Congress' fullständiga lista (på engelska): MARC Code List for Relators

5. Funktionskod placeras normalt som sista uppgift i fältet. Funktionskod kan om så önskas även användas i namn-/titeluppslag (6XX,7XX a+t). Uppgiften placeras i så fall normalt efter namnledet (se exempel).    
    
6. Funktionskoden är upprepningsbar. Flera funktionskoder kan alltså läggas på samma person/institution/konferens. Varje funktionskod läggs i ett eget delfält #4.    
    
7. Observera! Då namnform hämtas in från auktoritetsregister (Validate heading --> Replace) måste fältet i tillämpliga fall manuellt kompletteras med funktionskod.

8. Observera! Funktionskod saknas ofta i bibliografiska poster som importerats från annan källa. Sådana importerade poster bör kompletteras med tillämplig(a) funktionskod(er).
    
Om lämplig funktionskod helt saknas, kan uppgiften istället anges i klartext i delfält #e (funktionsterm, huvudsakligen fält X00 och X10) respektive #j ((funktionsterm, fält X11); se tillämpningsanvisningar i anslutning till dessa fält (bibliografiska formatet och beståndsformatet).

Man kan också vända sig till LIBRIS med önskemål om nya funtionskoder. Skriv till: Christer Larsson, enligt förnamn.efternamn@kb.se.

 

Exempel

100 1 _ #a Engelhardt, Lisa O. #4 aut
245 1 0 #a Rätt och fel : #b en bok för barn om att välja rätt / #c skriven av Lisa O. Engelhard ; illustrerad av R.W. Alley ; [översättning av Josef Borneling]
700 1 _ #a Alley, R. W. #4 ill #4 9pu
700 1 _ #a Borneling, Josef #4 trl
 
100 1 _ #a Namazi, Sirous, #d 1970- #4 art
245 1 0 #a Sirous Namazi och Matti Klenell :  #b [mottagarna av det Ljunggrenska konstnärspriset och fromgivarpriset 2003 /  #c texter: Björn Dahlström ... ; fotografier: Dawid ...]
700 1 _ #a Klenell, Matti,  #d 1972- #4 art
700 1 _ #a Dahlström, Björn,  #d 1957- #4 aut
710 2 _ #a Ebba och Gustaf Ljunggrens minnesfond #4 pbl
710 2 _ #a Färgfabriken #4 oth

 

245 1 0 #a Saving private Ryan #h [DVD-videoupptagning] / #c regi: Stephen Spielberg
700 1 _ #a Hanks, Tom #4 act
700 1 _ #a Burns, Edward #4 act
700 1 _ #a Damon, Matt #4 act
700 1 _ #a Sizemore, Tom #4 act
700 1 _ #a Spielberg, Stephen #4 drt
 
110 2 _ #a Sveriges geologiska undersökning #4 aut
245 1 0 #a Regionala geologiska och geofysiska kartor över Skelleftefältet med omnejd #h [Kartografiskt material] = #b Regional geological and geophysical maps of the Skellefte district and surrounding areas. #p Magnetisk anomalikarta / #c referens till kartan: Kathol, B. ... = Mangetic anomaly map / reference to the map: Kathol, B. ...
700 1 _ #a Kathol, Benno, #d 1954- #4 ctg
700 1 _ #b Lantmäteriverket #4 oth

100 1 _ #a Ullberg, Thron, #d 1969- #4 pht
245 1 0 #a Framkallat : #b fotografier för tidningen Impuls 1989-2001 / #c av Thron Ullberg ; texter: Thron Ullberg och Sara Ullberg
700 1 _ #a Ullberg, Sara #4 ctb
 
245 1 3 #a De ungas tidning : #b organ för de ungas förbund
700 1 _ #a Dahlberg, Nils, #d 1894- #4 rpy
700 1 _ #a Janzon, Olof #4 rpy
700 1 _ #a Karlsson, Johannes #4 rpy
700 1 _ #a Landgren, Knut #4 pbd
700 1 _ #a Linder, Lennart, #d 1912- #4 pbd
700 1 _ #a Rang, Efraim, #d 1869-19?? #4 pbd
700 1 _ #a Stjärne, Per, #d 1895-1984 #4 pbd #4 rpy
710 1 _ #a De ungas förbund #4 pbl

100 1 _ #a Willén, Marcus, #d 1972- #4 cmp
245 1 0  #a Cantata #h [Musiktryck] : #b till ärkeängeln Mikaels ära : för kyrkokör och liten orkester / #c Marcus Willén ; text: Mats J. Brandt
700 1 _ #a Brandt, Mats J. #4 lyr

 

700 1 _ #a Beethoven, Ludwig van. #4 cmp #t Symfoni            

 


Senast uppdaterad: 2015-03-30
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Fullständiga listor

Ej uppdaterade. Se även Nya koder

 Funktionskoder alfabetiskt efter kod

 Funktionskoder alfabetiskt efter svensk benämning

Relaterad information

Authorities and Vocabularies (LC)
- MARC List for Relators