Parameteruppsättning LIBRIS webbsök

Exportformatet

LIBRIS webbsök uppdateras för närvarande varje natt via batchexport med bibliografiska LIBRIS-poster enligt följande exportparametrar

1. Teckenuppsättning UTF-8 (Unicode) med prekomponerade tecken inom Latin-1-området och övriga tecken dekomponerade (000/09 : a)

Denna parameter ger både goda sökmöjligheter och bra teckenåtergivning:

 • Diakritiska tecken kan normalt sökas såväl med som utan sina diakriter (motsvarande).
 • Samtliga tecken återges så som de är inskrivna i katalogiseringsklienten. Vissa koreanska Hangul-tecken visas för närvarande dock med sina resp. beståndsdelar åtskilda på grund av att de tas över till webbsök som dekomponerade

2. Ett ingenererat fält 003 SE-LIBR (systemkod)

3. Katalogiseringsdatum (008/00-05) sätts till dag då posten skapades i LIBRIS katalogiseringsklient.

Gäller sökbarhet. Det datum som visas i MARC-posten är oförändrat jämfört med det som är registrerat i katalogiseringsklienten. Katalogiseringsdatum kan sökas med sökkod DAT, t.ex. dat:080109

4. ISBN/ISSN i 02X#a med utskrivna bindestreck

Sökbarhet (fritext, sökingång ISBN/ISSN m.m. i utökad sökning resp. med sökkod ISXN (ISBN, ISSN, ISMN):

 • Samtliga ISBN är sökbara med såväl som utan bindestreck
 • Samtliga ISBN-10 är också korssökbara som sina korresponderande ISBN-13
 • ISBN-13 med prefix "978" är också korssökbara som sina korresponderande ISBN-10.

5. LIBRISIII-nummer kvarligger i 035#9

LIBRISIII-nummer (035#9) och BibID (001) är sökbara, såväl i fritext, som i sökingång ISBN/ISSN m.m. (utökad sökning) och med sökkod LONR (LIBRISIII-nummer) resp. ONR (BIBID).

6. DDK-klassifikation (fält 082/083) genereras från SAB-klassifikation (fält 084) och vice versa

7. LCSH-ämnesord från sammanhörande auktoritetspost bäddas in i fält 650

8. AuktID för sammanhörande auktoritetspost (#0)

Den sammanhörande auktoritetspostens id-nummer (AuktID) bäddas in som ett avslutande delfält #0 i auktoritetskontrollerade fält. Numret är sökbart i webbsök. Det primära syftet är att underlätta maskinell länkning.

Delfält #0 kan förekomma i följande fält (auktoritetskontrollerade såväl som icke auktoritetskontrollerade):

 • 033
 • 100-130
 • 240
 • 440
 • 518
 • 600-651, 654-657, 662
 • 700-711, 730, 751-752, 754
 • 800-830

9. Inbäddad beståndsinformation (#5), med beståndsfält grupperade sigelvis sist i respektive bibliografisk post

Lokal information bäddas in för samtliga bibliotek (sigler) med bestånd på den bibliografiska posten. Den bibliografiska posten uppdateras i webbsök då sammanhörande beståndspost ändras eller tas bort.

10. Inbäddade se- / se även-hänvisningar (900-955)

I webbsök kan inbäddade 9XX-fält även innehålla ett inledande delfält #6 med länk till den auktoriserade formens fältnummer i den bibliografiska posten.

Exempel:

100 1 _ #a Tjechov, Anton, #d 1860-1964
900 1 s #6 100 #i Forskningsbiblioteksform: #a Čechov, Anton, Pavlovič, #d 1860-1904 #u Tjechov, Anton, #d 1860-1904

[Den auktoriserade formen ligger i fält 100; hänvisningen avser alltså personnamn som upphov]

Den bibliografiska posten uppdateras i webbsök då sammanhörande auktoritetspost ändras eller tas bort.

Senast uppdaterad: 2011-02-28
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se