Beståndsinformation

exportformatet

Vid postexporft via batchexport och LibrisXP/LIBRIS applikationsserver kan beståndsinformation behandlas enligt följande parametrar

Inbäddad beståndsinformation (#5)

Vid parameter inbäddad beståndsinformation exporteras den bibliografiska posten med inbäddad lokal information (från sammanhörande beståndspost[er]). Inbäddade lokala fält förses maskinellt med ett inledande delfält #5 (= bibliotekssigel). Möjlighet finns att ta med även lokal klassifikation (08X), lokala ämnesord (6XX) och vissa andra lokala uppgifter från andra biblioteks/siglers beståndsposter.

Detta är för närvarande normalvärde vid postexport från LIBRIS.

Parameter för sigelselektering erbjuds även vid export via LIBRIS Z39.50-server.

Inbäddade lokala beståndspostfält skapas enligt följande mönster:

Delfält #5 (NR)

Samtliga lokala beståndspostfält (med undantag för 014 (länknummer)) bäddas in, med ett maskinellt tillagt inledande delfält #5 <bibliotekssigel>. Innehållet i delfält #5 är identiskt med beståndspostens 852 #b.

Se även:

Inbäddade lokala fält redovisas med fältnummer, indikatorer och delfält som i den sammanhörande beståndsposten.

Exempel:

852 _ _ #5 U #b U #h 1995 Be #j 28                     

 

866 _ 1 #5 Lbio #a Nr 1(2003)-                            

 

080 _ _ #5 Ui #a (510)329.15                              

 

084 _ _ #5 H #a Bfaj-c #2 kssb/6                         

 

650 _ 2 #5 C #a Foundations: Sweden: directories

 

653 _ _ #5 Nob #a Storbritannien                        

 

Fält 841 -- Beståndsinformation i kodform (R)

Se även:

Kodad information från den sammanhörande beståndspostens postetikett (fält 000) och fält 008 exporteras som ett (maskinellt skapat) inbäddat fält 841 enligt nedan. Finns flera sammanhörande beståndsposter upprepas det inbäddade fältet (jfr MARC21 standard där det är definierat som icke-repeterbart). 

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
Beståndsinformation i kodform (NR)
Ind. 1: Odefinierad
Ind. 2: Odefinierad
5 Bibliotekssigel (NR) LIBRIS-definierat delfält
a

Posttyp (NR)
4 positioner (0-3); kodad information från beståndspostens 000/06-09:¨

/0 : posttyp (jfr 000/06)
/1 : statistik/produkter (jfr 000/07)
/2 : odefinierad (jfr 000/08)
/3 : teckenuppsättning (jfr 000/09)

b Beståndsinformation i kodform (NR)
32 positioner (0-31); kodad information från beståndspostens 008.
e Beståndsnivå (NR)
1 position (0); kodad information från beståndspostens 000/17.

 

Exempel:

841 _ _ #5 Q #a x #b 020626||____|||||001a||__|011126 #e 1

Fältens ordningsföljd

Den bibliografiska posten exporteras normalt med Inbäddade lokala beståndsfält (från sammanhörande beståndspost[er]) insorterade sist i posten; inbäddade fält grupperas sigelvis om flera sigler/sammanhörande beståndsposter finns.

Bibliotek som så önskar kan i stället välja att få samtliga fält sorterade i ren fältnummerordning.

Separata beståndsposter

Se även:

Vid parameter separata beståndsposter exporteras den bibliografiska posten tillsammans med den/de sammanhörande beståndspost(er) som valts.

Om så önskas kan även lokal klassifkation (0XX) och lokala ämnesord (6XX) med mera från annat/andra biblioteks sammanhörande beståndspost(er) medtas. Dessa bäddas i så fall in i den bibliografiska posten, enligt mönster för exportparameter Inbäddad beståndsinformation.

Kod för teckenuppsättning (000/09) sätts i exporterade beståndsposter maskinellt enligt bibliotekets val av teckenuppsättning (pre-/dekomponerade varianter av UTF-8 resp. Latin-1). I övrigt görs inga formatrelaterade förändringar av beståndsposter.

Senast uppdaterad: 2012-08-08
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se