Auktoritetsrelaterad information

Exportformatet

Vid postexporft via batchexport och LibrisXP/LIBRIS applikationsserver kan auktoritetsrelaterad information behandlas enligt följande parametrar. 

Inbäddade se- / se även-hänvisningar (900-955)   

Vid parameter inbäddade hänvisningar exporteras den bibliografiska posten med se- respektive se även-hänvisningar (från sammanhörande auktoritetsposter) inbäddade som 9XX-fält. 

Se även LIBRIS-avvikelser från MARC21.

Detta är för närvarande normalvärde vid postexport från LIBRIS.

Observera att det endast är hänvisningar till auktoritetskontrollerade generella sökelement (= som registrerats i den bibliografiska posten) som bäddas in vid postexport. Auktoritetskontroll saknas för lokalt registrerade (= i beståndsposten) sökelement.

Auktoritetskontrollerade generella sökelement (i den bibliografiska posten) är fält 100, 110, 111, 130, 240, 600, 610, 611, 630, 648, 650, 651, 655, 700, 710, 711 och 730.

Inbäddade 9XX-fält skapas enligt följande mönster:

Innehåll Sammanhörande auktoritetspost
Fält:
9XX

Fält 900-955 innehåller se- och se även-hänvisningar från sökelement i den bibliografiska postens auktoritetskontrollerade fält 1XX[+240], 6XX och 7XX.

4XX och 5XX

Fält 9XX genereras maskinellt från hänvisningsfält 4XX/5XX i sammanhörande auktoritetsposter. Följande hänvisningsfält kan förekomma som inbäddade 9XX vid postexport från LIBRIS.

900 Se- / Se även-hänvisning från 100[+240]/600/700 - Personnamn (R) 400/500
910 Se- / Se även-hänvisning från 110[+240]/610/710  - Institutionsnamn (R) 410/510
911 Se- / Se även-hänvisning från 111[+240]/611/711 - Konferensnamn (R) 411/511
930 Se- / Se även-hänvisning från 130/630/730 - Uniform titel (R) 430/530
948 Se- / Se även-hänvisning från 648 - Kronologisk term (R) 448/548
950 Se- / Se även-hänvisning från 650 - Term (R) 450/550
951 Se- / Se även-hänvisning från 651 - Geografiskt namn (R) 451/551
955 Se- / Se även-hänvisning från 655 - Term för genre/form (R) 455/555
Indikatorer:
 

Ind. 1: Samma som i den sammanhörande auktoritetspostens hänvisningsfält (4XX-5XX)

Ind. 2: Typ av hänvisning (genereras vid postexport)

s Se-hänvisning från 400-451, 455
k Se även-hänvisning från 500-551, 555
Delfält:

Inbäddade 9XX-fält innehåller såväl hänvisningsfomer (se / se även) som hänvisningsmål (auktoriserad form) i utskriven form, enligt mönstret:

9XX#a ... <se- / se även-hänvisning från> #u ... <auktoriserad form> 

Hänvisningsformen redovisas med ind. 1 och delfält som i den sammanhörande auktoritetspostens fält 4XX/5XX.

4XX/5XX
u

Hänvisningsmål (= auktoriserad form) i utskriven form

- hänvisningsmålet inleds alltid med ett maskinellt genererat delfält #u (= ersätter den auktoriserade formens första delfält)

- i övrigt redovisas hänvisningsmålet med (efterföljande) delfält som i den sammanhörande auktoritetspostens fält 1XX.

1XX

Observera att hänvisningsformen (särskilt i 9XX med ind. 2 : "k") kan avse t.ex. under-/överordnade termer (ämnesord) eller tidigare/senare namnformer. Typ av relation framgår av kod i delfält #w och/eller hänvisningsfras i #i.

w

Kontrollkoder för hänvisningen (NR)

Kodad uppgift avseende typ av relation m.m. mellan hänvisningsform och hänvisningsmål (tidigare/senare namn, över-/underordnad term etc.); delfält #w är normalt första eller sista delfält (före  #u).

4XX/5XX #w
i

Förklarande fras (NR)

- Kompletterar eller ersätter #w, då relationen mellan hänvisningsformen och hänvisningsmålet behöver preciseras.

- Fras i delfält #i kan vid behov användas för att välja alternativ form (hänvisning) som sökelement i lokalt system. Detta gäller i synnerhet translittererade kyrilliska och grekiska namn, där folkbiblioteksformen ligger i 9XX med ind. 2 : "s" och en förklarande fras #i Folkbiblioteksform.

4XX/5XX #i

 
Exempel: 

100 1 _ #a Zetterström, Erik #d 1904-1997
900 1 s #a Kar de Mumma #d 1904-1997 #u Zetterström, Erik #d 1904-1997

Auktoritetsfält 400 - se

100 1 _ # a Tjechov, Anton, #d 1860-1904
900 1 k #i Forskningsbiblioteksform: #a Čechov, Anton Pavlovič, #d 1860-1904 #u Tjechov, Anton, #d 1860-1904

Auktoritetsfält 400 - se även, forskningsbiblioteksform

650 _ k #a Kors #2 sao
950 _ k #a Runstenskors #w h #u Kors                          

Auktoritetsfält 550 - se även, underordnad term

650 _ 7 #a Familjerätt #2 sao
950 _ k a Föräldrar och barn #x juridik och lagstiftning #w h #u Familjerätt
Auktoritetsfält 550 - se även, underordnad term

Fältens ordningsföljd

Den bibliografiska posten exporteras normalt med inbäddade hänvisningar (900-955 (från sammanhörande auktoritetspost[er]) insorterade efter de bibliografiska fälten.

Bibliotek som så önskar kan i stället välja att få samtliga fält sorterade i ren fältnummerordning.

Separata auktoritetsposter

Se även:

Vid parameter separata auktoritetsposter exporteras den bibliografiska posten tillsammans med sina sammanhörande auktoritetsposter. 

Varje auktoritetskontrollerat generellt sökelement (= registrerat i den bibliografiska posten) genererar export av separat auktoritetspost (om sådan finns). Auktoritetskontrollerade bibliografiska fält är 100, 110, 111, 130, 240, 600, 610, 611, 630, 648, 650, 651, 655, 700, 710, 711 och 730.

Kod för teckenuppsättning (000/09) sätts i exporterade auktoritetsposter maskinellt enligt bibliotekets val av teckenuppsättning (pre-/dekomponerade varianter av UTF-8 resp. Latin-1). I övrigt görs inga formatrelaterade förändringar av auktoritetsposter.

Auktoritetsrelaterad information utesluts

Bibliotek som så önskar kan vid postexport även helt utesluta auktoritetsrelaterad information. Hänvisningsformer från sammanhörande auktoritetsposter kommer då inte med till det lokala systemet.

 

Senast uppdaterad: 2010-08-11
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se