Exportformatet

Inledning

LIBRIS erbjuder postexport till bland annat lokala system via ett antal olika exportmetoder, och kan i vissa fall även tillhandahålla ett parameterstyrt exportformat. Se även Export av katalogoposter på LIBRIS webbplats.

Exportformatet kan parameterstyras då följande metoder används:

 • LIBRIS batchexport
 • Postexport via LibrisXP resp. LIBRIS applikationsserver (webbgränssnitt), samt
 • Postexport via LIBRIS Z39.50-server.

Önskade uttagsparametrar sätts normalt av biblioteken själva, via webbformulär (batchexport resp. LIBRIS applikationsserver), eller windowsklient (LibrisXP).

Vid postexport via LIBRIS Z39.50-server tillhandhålls bibliografiska LIBRIS-poster med de exportparametrar som fastställts för uttag till LIBRIS webbsök. Oönskade lokala fält kan filtreras bort.

Se Parameteruppsättning för LIBRIS webbsök.

Vid postexport via annan metod exporteras posten utan parameterstyrning.
Exportparametrar vid metoder enligt ovan avser huvudsakligen behandling av bibliografiska poster med sammanhörande bestånds- och auktoritetsinformation. Därutöver gäller ett antal generella parametrar vid export av bibliografiska poster enligt de två förstnämnda metoderna.

Generella exportparametrar

Teckenuppsättning (000/09)

Se även 000/09 i bibliografiska formatet.

LIBRIS-poster kan exporteras med följande teckenuppsättning:

 1. UTF-8 (Unicode) : 000/09 "a", med varianterna:

  1.1. dekomponering av samtliga diakritkombinationer (grundbokstav och sammanhörande diakrit uppträder som separata tecken)

  1.2. prekomponering av samtliga diakritkombinationer (grundbokstav och sammanhörande diakrit uppträder som ett sammanhållet tecken), samt

  1.3. diakritkombinationer inom intervall Latin-1 prekomponeras; övriga diakritkombinationer dekomponeras

 2. Latin-1 (ISO 8859-1) : 000/09 _
  I LIBRIS-posten förekommande diakriter och specialtecken som saknas i Latin-1 tas bort (t.ex. hacek i stället för haček) eller omvandlas i vissa fall till jämförbara Latin-1-tecken (t.ex. ligatur œ som omvandlas till "oe").

Detta gäller även separat exporterade bestånds- och auktoritetsposter.

Systemkod (003)

Se även fält 003 bibliografiska formatet.

Bibliografiska LIBRIS-poster förses maskinellt med ett fält 003, med innehållet LIBRIS (LIBRIS-definierad systemkod) eller SE-LIBR (officiell MARC21-kod).

Innehållet i 001 (BibID) och 003 (LIBRIS) utgör tillsammans LIBRIS-postens unika identitet. MARC21-anpassade lokala system kan omvandla dessa uppgifter till ett fält 035 enligt mönstret: 

035 _ _ #a (SE-LIBR)<BibID>                                 

 

Se även MARC21 Format for Bibliographic Data (Library of Congress).

Bindestreck ISBN/ISSN (02X #a)

Se även LIBRIS-avvikelser från MARC21.

ISBN registreras från och med maj 2007 i enlighet med MARC21 normalstandard, dvs. utan bindestreck. I bibliografiska poster registrerade före denna tidpunkt förekommer dock ISBN med utskrivna bindestreck (enligt tidigare LIBRIS-praxis). Jfr MARC21 Format for Bibliographic Data (Library of Congress).

Bibliotek som så önskar kan välja att ta över LIBRIS-posten med eller utan bindestreck i ISBN (020#a) och/eller ISSN (022#a). Detta gäller postexport via batchexport, LibrisXP och LIBRIS applikationsserver (webbgränssnitt).

LIBRISIII-nummer (035#9)

Se även LIBRIS-avvikelser från MARC21.

Erbjuds för närvarande endast vid postexport via LibrisXP resp. LIBRIS applikationsserver (webbgränssnitt).

LIBRISIII-nummer i bibliografiska poster konverterade från gammalt format har bevarats i fält 035#9. LIBRISIII-numret kompletterar postens BibID (001) och systemkod (003) som LIBRIS-postens unika identitet.

Bibliotek som så önskar kan välja att flytta över LIBRISIII-numret till 035#a.

SAB-/DDK-klassifikation (08X)

De LIBRIS-poster som innehåller SAB-klassifikation (fält 084) kan exporteras med maskinellt genererade DDK-koder (fält 082/083). LIBRIS-poster som innehåller DDK-klassifikation kan likaså exporteras med maskinellt genererade SAB-koder (fält 084). Klassifikationskoderna genereras utifrån konverteringstabellen mellan Dewey (DDK) och SAB.

Translittererade/transkriberade kyrilliska namn

Vissa av de kända personer som i sin originalform skrivs med kyrillisk skrift translittereras från och med 2010-02-15 enligt folkbiblioteksstandard då de förekommer i uppslagsfält (X00). Forskningsbiblioteksformen anges då som en se från-hänvisning med ett delfält #i Forskningsbiblioteksform i sammanhörande auktoritetspost.

Bibliotek som så önskar kan välja att ersätta namnformen i den bibliografiska postens X00 ned deb forskningsbiblioteksflaggade se även-formen i sammanhörande auktoritetspost.

Exempel:
Den bibliografiska posten innehåller ett 100-fält med namnformen Tjechov, Anton, 1860-1904. Sammanhörande auktoritetspost har en se från-hänvisning 400 1_ #i Forskningsbiblioteksform: #a Čechov, Anton Pavlovič, #d 1860-1904.

Vid val av exportparameter Namnform (forskningsbiblioteksform) kommer den i bibliografiska posten att exporteras med den forskningsbiblioteksflaggade formen i fält 100.
Vid val av Namnform (standard) exporteras den bibliografiska posten med oförändrad namnform.

LCSH-ämnesord (650)

LIBRIS-poster kan exporteras med maskinellt inbäddade LCSH-ämnesord (fält 650), som hämtas från ett länkfält 750 i sammanhörande auktoritetspost för Svenska ämnesord (gäller endast bibliografiska poster med utgivningsland Sverige - 008/15-17 : sw).

SAB-rubriker i klartext (976)

LIBRIS-poster kan exporteras med maskinellt genererade SAB-rubriker i klartext (fält 972) - från SAB-kod i den bibliografiska postens fält 084

Fältens ordningsföljd

Bibliografiska poster exporteras normalt med fälten sorterade i samma ordning som i LIBRIS katalogsystem.

Vid exportparameter inbäddad beståndsinformation respektive inbäddad auktoritetsinformation gäller dessutom:

Om så önskas kan biblioteket i stället välja att få samtliga fält sorterade i ren fältnummerordning.

 

Delfält #0 (AuktID) med id-nummer för sammanhörande auktoritetspost(er) genereras för närvarande maskinellt endast till LIBRIS webbsök.

Senast uppdaterad: 2011-02-28
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Exportformat
(LIBRIS webb)