9XX

976 SAB-rubrik (R)

Librisdefinierat fält.

Fältet är avsett för maskinell uppdatering och förekommer normalt endast i äldre poster konverterade från ett ursprungligt LIBRISIII-format, respektive i de MTM-poster (Myndigheten för tillgängliga medier) som maskinellt har lästs in från Bibliotekstjänst.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Upplaga av SAB-systemet

_ = Odefinierad

0 = SAB 6. (och senare) uppl.

1 = SAB 5. (och tidigare) uppl.

2 = Förkortade SAB-rubriker

Delfält

D Innehåll Anm
a SAB-klassifikation (NR)
b SAB-rubrik (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

Senast uppdaterad: 2015-03-16
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se