500-535 Anmärkningar

Se även Svensk biblioteksförenings lista över Rekommenderade förkortningar i anmärkningar.

500 Anmärkning: Allmän (R) Till Katalogisering

Se Beståndsformatet fält 500.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (NR) Används ej
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

501 Anmärkning: Utgiven tillsammans med (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (NR) Används ej
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

502 Anmärkning: Dissertation o. dyl. (R) Till Katalogisering

Uppgift om ort, lärosäte och år med mera för disputationen kan delas upp på sina respektive delfält. Enligt LIBRIS-praxis bör hela hela dissertationsanmärkningen dock skrivas in i delfält #a.

Posten ska normalt även innehålla en kod 008/24(-27) = m. Se 008/24-27--monografi och fortlöpande.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Disserationsanmärkning (NR)
b Akademisk examen (NR)
c Disputationsort och lärosäte (NR)
d Disputaionsår (NR)
g Övrig dissertationsanmärkning (R)
o Dissertationsidentifikator (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

502 #a

502 _ _ #a Diss. Lund : Univ., 2002
502 _ _ #a Diss. (sammanfattning) Lund Univ., 2002

502 #b

502 _ _ #b Licentiatavhandling #c Uppsala : Uppsala universitet, #d 2002

 

504 Anmärkning: Bibliografi etc. (R) Till Katalogisering

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
b Antal referenser (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

505 Anmärkning: Formaterad innehållsförteckning (R) Till Katalogisering

Titel och eventuellt upphov med mera på de kapitel, uppsatser, artiklar, delar eller separata verk som ingår i den beskrivna resursen.

505 0 _ #a Culture at home -- Culture and the global -- Global youth -- Global music -- Territories of global globalization.                               

Se fält 520 för innehållsanmärkningar av beskrivande karaktär. Vissa innehållsrelaterade anmärkningar (inkl. bibliografisk historik) kan även anges i fält 500

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Fullständighet i redovisningen

Inledande standardfras (Innehåll, etc) behöver endast anges då första indikator är 8, se nedan.

0 = Fullständig

1 = Ofullständig

2 = Valda delar

8 = Ej preciserad.
Vid ind. 1 = 8 kan innehållsförteckningens omfattning - om så önskas - preciseras med en inledande lämplig standardfras i #a (då ind. 2 = _) eller #g (då ind. 2 = 0). 
Används även för att hålla samman en längre innehållsförteckning som har delats upp på flera 505-fält. Första 505 får i detta fall tillämplig förstaindikator och de efterföljande ind. 1 = 8.

Andra indikator (Ind. 2) Innehållsnivå

_ = Standard.
Hela innehållsanmärkningen läggs i #a, med utskriven ISBD-interpunktion. Används även då man önskar redovisa innehållsanmärkning via extern länk (URI) i #u.

0 = Utökad.
Innehållet är specificerat med hjälp av #r, #t och eventuellt även #g. Delfält #a får ej förekomma.

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
Används då ind. 2 = _. Hela anmärkningen, med utskriven ISBD-interpunktion, placeras i #a.
g Övrig information (R)
r Upphovsuppgift (R)
t Titel (R)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

506 Anmärkning: Restriktioner för tillgång och utlån (R)

Se Beståndsformatet fält 506.

ANVÄNDS NORMALT EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Restriktioner

_ = Uppgift saknas

0 = Inga restriktioner finns

1 = Restriktioner finns 

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Villkor för tillgång (NR)
b Tillståndsgivare (R)
c Fysiska omständigheter (R)
d Godkända användare (R)
e Laglig grund för restriktion (R)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

507 Anmärkning: Skala (NR)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
b Övrig information (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

508 Anmärkning: Upphov inom produktion och teknik (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

510 Anmärkning: Citering och bevakning i referatorgan (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Täckningsgrad

0 = Okänd

1 = Fullständig

2 = Selektiv

3 = Referensens plats anges inte

4 = Referensens plats anges

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Titel på citerande verk (NR)
b Tidsperiod för bevakning av fortlöpande resurs (NR)
c Placering i citerande verk (NR)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
x ISSN för citerande publikation (NR)
3 Del av verket som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

511 Anmärkning: Medverkande (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Kan styra standardfras

0 = Ej preciserad

1 = "Medverkande: "

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

513 Anmärkning: Rapporttyp och -period (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Rapporttyp (NR)
Period som täcks av rapporten (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

514 Anmärkning: Datakvalitet (NR)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Attributnoggrannhet: rapport (NR)
b Attributnoggrannhet: värde (R)
c Attributnoggrannhet: förklaring (R)
d Logiskt sammanhang: rapport (R)
e Fullständighet: rapport (NR)
f Horisontell lägesnoggrannhet: rapport (NR)
g Horisontell lägesnoggrannhet: värde (R)
h Horisontell lägesnoggrannhet: förklaring (R)
i Vertikal lägesnoggrannhet: rapport (NR)
j Vertikal lägesnoggrannhet: värde (R)
k Vertikal lägesnoggrannhet: förklaring (R)
m Molntäcke NR)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
z Förklarande anmärkning (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

515 Anmärkning: Numrering och utgivning (R) Till Katalogisering

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

516 Anmärkning: Filtyp och data (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) kan styra standardfras

_ = "Filtyp: "

8 = Ej preciserad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

518 Anmärkning: Tid och plats för en händelse (R)

Anmärkning om tidpunkt och/eller plats associerad med till exempel skapandet, inspelningen, uppförandet ellet utsändningen av en händelse eller upptäckten av ett naturligt förekommande föremål. Informationen kan även registreras i kodad form i fält 033.

Hela uppgiften kan skrivas in i delfält #a. Alternativt delas informationen upp på specificerade delfält för tidpunkt och plats.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
o Tidpunkt/datum för händelse (R)
d Annan relaterad information (R)
p Plats för händelse (R)
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej
2 Kod för kontrollerad lista använd i delfält #p (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

520 Anmärkning: Innehållsbeskrivning, sammanfattning (R) Till Katalogisering

Se Beståndsformat fält 520.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ

_ = Sammanfattning

0 = Ämne

1 = Recension

2 = Omfattning och innehåll

3 = Abstract

4 = Innehållsetikett.
Avser kortfattade råd om innehållets karaktär, t.ex. av typen "Innehåller våld" eller "Innehåller svordomar, sexscener och våld". Tillämpligt bl.a. vid katalogisering av filmer och videoupptagningar.

8 = Ej preciserad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
b Utförligare anmärkningstext (NR)
c Instans som åsatt anmärkning/etikett (NR)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
2 Källa (kod) för system använt i #a (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

521 Anmärkning: Målgrupp (R) Till Katalogisering

Specifik anmärkning om till exempel den läs-, ålders- intresse- eller motivationsnivå resursen är avsedd för. Kan användas även för att beskriva kännetecknande egenskaper för den målgrupp resursen vänder sig till.  

Primär målgrupp kan även kodas i 008/22 – monografisk, elektronisk, grafisk & musikalisk.

Målgruppsanmärkning som även innefattar uppgift om restriktioner för tillgång och utlån ska redovisas i fält 506.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av målgrupp (kan styra standardfras)

_ = Målgrupp

0 = Läs-/utbildningsnivå

1 = Åldersnivå

2 = Intressenivå 

3 = Kännetecken för speciell målgrupp
Egenskaper som kännetecknar den målgrupp som resursen specifikt riktar sig till.

4 = Motivations-/svårighetsnivå

8 = Ej preciserad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (R)
b Källa (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

521 #b

521 1 _ #a 9-12 år #b Bokrondellen

522 Anmärkning: Geografisk täckning (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) kan styra standardfras

_ = "Geografisk täckning: "

8 = Ej preciserad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

524 Anmärkning: Rekommenderad citens (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) kan styra standardfras

_ = "Citeras som: "

8 = Ej preciserad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
2 Källa för använt schema (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

525 Anmärkning: Supplement (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

526 Anmärkning: Studieprograminformation (R)

ANVÄNDS NORMALT EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) kan styra standardfras

0 = "Läsprogram: "

8 = Ej preciserad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Programnamn (NR)
b Intressenivå (NR)
c Läsnivå (NR)
d Poängvärde (NR)
i Text (NR)
x Intern anmärkning (R)
z Offentlig anmärkning (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

530 Anmärkning: Andra tillgängliga utföranden (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
b Enhet etc. som tillhandahåller materialet (NR)
c Villkor (NR)
d Ordernummer (NR)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

533 Anmärkning: Reproduktion (R)

Se även Beståndsformatet fält 843.

Används normalt i katalogpost avseende verk reproducerade i annat medium än originalet. Vanligt förekommande exempel är mikrofilmade och digitaliserade reproduktioner av tryckta originalverk.

För digitaliserade manifestationer där originalet ingår i LIBRIS-bibliotekens fysiska samlingar görs normalt två katalogposter, en för originalmanifestationen och en (med fält 533) för den digitaliserade versionen.

Se  Rekommendationer för katalogisering av lokalt digitaliserat material.

533 _ _ #a Digitalt faksimil och elektronisk text. #b Stockholm : #c Kungl. biblioteket, #d 2006. #e Fotograferade faksimilbilder (JPG) i upplösning 400 ppi och TEI-uppmärkt text (XML)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Typ av reproduktion (NR)
b Ort för reproduktionen (R)
c Ansvarig institution (R)
d Tidpunkt (NR)
e Fysisk beskrivning (NR)
f Serieuppgift (R)
m Utgivningstider och/eller numrering (R)
n Anmärkning om reproduktionen (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (NR) Används ej
6 Länkning (NR)
7

Fast kodfält för reproduktionen (NR)
15 positioner (0-14) kodad information i enlighet med det bibliografiska formatets fält 008:

  • /0 : Typ av utgivningsdatum, utgivningsstatus (jfr bib 008/06-- allmänt)
  • /1-4 : Årtal/datum 1 (jfr bib 008/07-10 -- allmänt)
  • /5-8 : Årtal/datum 2 (jfr bib 008/11-14 -- allmänt)
  • /9-11 : Utgivningsland (jfr bib 008/15-17 -- allmänt)
  • /12 : Frekvens (jfr bib 008/18 -- fortlöpande resurser)
  • /13 : Regelbundenhet (jfr bib 008/19 -- fortlöpande resurser)
  • /14 : Form (jfr bib 008/23 -- böcker)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

534 Anmärkning: Original (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Originalets huvuduppslag (NR)
b Upplageuppgift (NR)
c Utgivning, distribution etc. (NR)
e Fysisk beskrivning (NR)
f Serieuppgift (R)
k Nyckeltitel (R)
l Originalets ägare (NR)
m Mediespecifika uppgifter (NR)
n Anmärkning om originalet (R)
o Annan resursidentifikator (R)
p Inledande fras (NR)
t Originalets huvudtitel (NR)
x Originalets ISSN (R)
z Originalets ISBN (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

535 Anmärkning: Ägare/Hemvist för original/kopia (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Original eller kopior

1 = Original

2 = Kopior

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Institution (NR)
b Postadress (R)
c Land (R)
d Teleadress (R)
g Landkod (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

Senast uppdaterad: 2012-05-03
Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se