4XX Serieuppgifter

LIBRIS-poster importerade från extern källa kan även innehålla fält 410-411 (seriebiuppslag - person-, institutions- och konferensnamn (R)). Dessa fält förekommer i den amerikanska MARC21-tillämpningen, men används ej vid aktiv katalogisering i LIBRIS.

440 Serietitel - biuppslagsform (R) Till Katalogisering

OBSOLET


Auktoritetskontrollerat fält. Fältet behandlas i de flesta LIBRIS-applikationer på samma sätt som 490 (Serietitel) och kan ligga kvar oförändrat i äldre och importerade poster.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Antal icke-filerande tecken

0-9 = Antal icke-filerade tecken

Delfält

D Innehåll Anm
a Serietitel (NR)
n Numrering av series underindelning (R)
p Titel på series underindelning (R)
v Delnummer (NR)
Eventuell delbeteckning utesluts, såvida den inte krävs i förtydligande syfte.
w BibID för sammanhörande bibliografisk post (R)
x ISSN (NR)
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej. Se LIBRIS exportformat
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Form för filering (R)

490 Serietitel (R) Till Katalogisering

Hit alla serieuppgifter. Kan kombineras med fält 800-830, då normaliserad biuppslagsform önskas. Fältet är i tillämpliga fall obligatoriskt på biblioteksnivå. Se Beskrivningsnivåer.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Seriebiuppslag

0 = Seriebiuppslag (fält 800-830) saknas

1 = Seriebiupplslag (fält 800-830) finns:

490 1 _ #a Collected words of Northrop Frye ; #v 12
800 1 _ #a Frye, Northrop, #d 1912-1991. #t Collected works of Northrop Frye ; #v 12

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Serieuppgift (R)
Hela serietiteln placeras med inmatad interpunktion i delfält #a. Hit alltså även deltitlar, delnummer och eventuell upphovsuppgift m.m. som utgör del av serietiteln.
l Library of Congress hyllsignum (NR)
v Delnummer (R)
x ISSN (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Form för filering (R) LIBRIS-definierat delfält. Används normalt ej.

490 #a

490 0 _ #a NATO Science for Peace and Security. Series B, Physics and Biophysics, #x 1874-6500
490 0 _ #a Meddelande / Föreningen Gamla Linköping, #x 1404-3238 ; #v 12

 

490 #x

Delfält #a och #x kan upprepas när underserie (med eget ISSN) anges tillsammans med sin huvudserie.

490

1

_

#a Progress in molecular and subcellular biology, #x 0079-6484 ; #v 46 #a Marine molecular biotechnology, #x 1611-6119

830

_

0

#a Progress in molecular and subcellular biology, #x 0079-6484 ; #v 46

830 _ 0 #a Marine molecular biotechnology, #x 1611-6119

Enligt nuvarande LIBRIS-praxis ska serien och dess underserie dock anges i varsitt 490-fält. Se Katalogisering fält 490.

490

0

_

#a Progress in molecular and subcellular biology, #x 0079-6484 ; #v 46

490

0

_

#a Marine molecular biotechnology, #x 1611-6119

Upprepade 490#a och #x kan ligga kvar oförändae då de förekommer i äldre eller importerade katalogposter.

Senast uppdaterad: 2010-02-02
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se