3XX Fysisk beskrivning m.m.

300 Fysisk beskrivning (R) Till Katalogisering

Delfält #a och #b är i tillämpliga fall obligatoriska på biblioteksnivå. Fältet utesluts dock i bidragsposter (000/07 : a/b). Kan upprepas då beskrivningen avser olika delar av en resurs, t.ex. olika delar av ett flerbandsverk redovisat i en gemensam post (tillämpas normalt inte i LIBRIS), eller olika delar av en samling. Upprepade fält kan preciseras med hjälp av ett inledande delfält #3.

Se Beskrivningsnivåer.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Omfång (R)
Kan normalt bara upprepas inom fältet om #b/#c avbryter. Detta gäller dock främst musikalier.
b Övriga fysiska detaljer (NR)
c Mått (R)
e Bilagor (NR)
Föregående delfält skall avslutas med plustecken (+).
f Typ av fysisk enhet (R)
Avser typ av fysiska enheter, och används normalt endast tillsammans med #g.
Används normalt ej
g Storlek på fysisk enhet (R)
Avser mått för de enheter som anges i #f.
Används normalt ej
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

300 #a

300 _ _ #a 1 part. ; #c 20 cm + #a 16 st. ; #c 32 cm

300 #e

300 _ _ #a 63 s. : #b ill. + #e 1 CD-skiva i pärmficka (55 min.)

306 Speltid (NR)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Speltid (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

307 Tillgänglighetstider (R)

Används företrädesvis för elektroniska resurser.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) kan styra standardfras

_ = "Tillgänglig: "

8 = Ej preciserad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Tider (NR)
b Övrig information (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

310 Nuvarande utgivningsfrekvens (NR) Till Katalogisering

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Frekvens (NR)
Uppgiften kan kompletteras med koder i 008/18-19--fortlöpande.
b Tidpunkt för senaste ändring i utgivningsfrekvens (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

321 Tidigare frekvens (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Tidigare frekvens (NR)
Om fler än tre föregående frekvenser är kända får uttrycket Varierande frekvens användas.
b Giltighetstid för denna frekvens (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

336 Innehållstyp (RDA) (R)

Se Auktoritetsformatet fält 336

Fältet kan användas för att precisera den mer allmänna medietypskoden i postetiketten (000/06).

Term eller kod hämtas från en kontrollerad lista, företrädesvis Term and Code List for RDA Content Types (rdacontent), som ansluter till RDA 6.10.

Då flera innehållstyper från samma lista ska anges, kan respektive term eller kod registreras i varsitt delfält #a (term) eller #b (kod) sv samma fält. Termer/koder från olika listor redovisas i varsitt 336-fält.

Fältet ska ligga kvar oförändrat i importerade poster.

000/06 j
336 _ _ #a performed music #2 rdacontent
336 _ _ #b prm #2 rdacontent

Indikatorer

Första indikator (Ind 1) Odefinierad

-

Andra indikator (Ind 2) Odefinierad

-

Delfält

D Innehåll Anm
a Term för innehållstyp (R)
b Kod för innehållstyp (R)
0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej
2 Kod för typsystem (R)
rdacontent = Term and Code List for RDA Content Types (term- och kodlista, officiell svensk termöversättning saknas för närvarande)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

337 Medietyp (RDA) (R)

Se Beståndsformatet fält 337

Medietypen beskriver det generella medium eller den generella utrustning som krävs för att använda en resurs. Fältet kan användas som alternativ till - eller tillsammans med - kod för bäraregenskap (007/00).

Term eller kod hämtas från en kontrollerad lista, företrädesvis Term and Code List for RDA Media Types (rdamedia), som ansluter till RDA 3.2.

Då flera medietyper från samma lista ska anges, kan respektive term eller kod registreras i varsitt delfält #a (term) eller #b (kod) sv samma fält. Termer/koder från olika listor redovisas i varsitt 337-fält.

Fältet ska ligga kvar oförändrat i importerade poster.

007/00 s                                 
337 _ _ #a audio #2 rdamedia
337 _ _ #b s #2 rdamedia

Indikatorer

Första indikator (Ind 1) Odefinierad

-

Andra indikator (Ind 2) Odefinierad

-

D Innehåll Anm
a Term för medietyp (R)
b Kod för medietyp (R)
0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej
2 Kod för typsystem (NR)
rdamedia = Term and Code List for RDA Media Types (term- och kodlista, officiell svensk termöversättning saknas för närvarande)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

338 Bärartyp (RDA) (R)

Se Beståndsformatet fält 338

Bärartypen beskriver (tillsammans med medietyp i fält 337) lagringsmediets format och bärarens plats. Fältet kan användas som alternativ till - eller tillsammans med - kod för specifik bärartyp (007/00-01).

Term eller kod hämtas från en kontrollerad lista, företrädesvis Term and Code List for RDA Carrier Types (rdacarrier), som ansluter till RDA 3.3.

Då flera bärartyper från samma lista ska anges, kan respektive term eller kod registreras i varsitt delfält #a (term) eller #b (kod) sv samma fält. Termer/koder från olika listor redovisas i varsitt 338-fält.

Fältet ska ligga kvar oförändrat i importerade poster.

007/00-01 _ _ sd                                 
338 _ _ #a audio disc #2 rdacarrier
338 _ _ #b sd #b rdacarrier

Indikatorer

Första indikator (Ind 1) Odefinierad

-

Andra indikator (Ind 2) Odefinierad

-

D Innehåll Anm
a Term för bärartyp (R)
b Kod för bärartyp (R)
0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej
2 Kod för typsystem (NR)
rdacarrier = Term and Code List for RDA Carrier Types (term- och kodlista, officiell svensk termövesättning saknas för närvarande)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

340 Fysiskt medium (R)

Information om resurs som, antingen kräver teknisk utrustning för att kunna användas, eller har särskilda krav för bevarande eller lagring. Uppgifterna kan även anges i kodad form i fält 007.

Fältet upprepas om kraven varierar mellan olika delar. Respektive del specificeras då i ett inledande delfält #3.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Material i underlag. Konfiguration och form (R)
b Mått (R)
c Material som lagts på ytan (R)
d Produktionsteknik (R)
e Ram och stödkonstruktion (R)
f Återgivningshastighet (R)
h Plats inom mediet (R)
i Krav på teknisk utrustning (R)
j Generation (R)
k Layout (R)
n Typsnittsstorlek (R)
o Polaritet (R)
0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej
2 Källa för kontrollerade termer (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

342 Geodata/landskapsdata/geografiska rumsliga data (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)  Referenssystem

0 = Horisontalt koordinatsystem

1 = Vertikalt koordinatsystem

Andra indikator (Ind. 2) Referensmetod

0 = Geografisk

1 = Kartprojektion

2 = Rutnätskoordinater

3 = Lokalt plankoordinatssystem

4 = Lokalt

5 = Geodetisk modell

6 = Höjd

7 = Metod specificerad i #2

8 = Djup

Delfält

D Innehåll Anm
a Namn (NR)
b Enhet för koordinater eller avstånd (NR)
c Upplösning i latitud (NR)
d Upplösning i longitud (NR)
e Standardparallell latitud eller latitud för sned linje (R)
f Longitud för sned linje (R)
g Centralmeridian longitud eller longitud för projektionscentrum (NR)
h Latitud för projektionscentrum eller origo (NR)
i Östlig differens (false easting) (NR)
j Nordlig differens (false northing) (NR)
k Skalfaktor (NR)
l Perspektivpunktens höjd över ytan (NR)
m Azimutvinkel (NR)
n Longitud för azimutens mätpunkt eller rak vertikal longitud från polen (NR)
o LANDSAT-nummer och omdrevsnummer (NR)
p Zonidentifikation (NR)
q Ellipsoidens namn (NR)
r Halva storaxeln (NR)
s Nämnaren i bråktalet för avplattning (NR)
t Vertikal upplösning (NR)
u Metod för vertikal kodning (NR)
v Beskrivning av projektion eller nät (NR)
w Information om lokalt plankoordinat- eller georeferenssystem (NR)
2 Referensmetod (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

343 Data för plankoordinater (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Kodningsmetod för plankoordinater (NR)
b Enheter för avstånd i planet (NR)
c Upplösning för abskissan (NR)
d Upplösning för ordinatan (NR)
e Upplösning för avståndet (NR)
f Upplösning för bäringen (NR)
g Enheter för bäringen (NR)
h Referensriktning för bäringen (NR)
i Referensmeridian för bäringen (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

344 Egenskaper för resursens ljud (R)

Teknisk specifikation om den ljudkodning som förekommer i resursen.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Typ av inspelning (R)
b Inspelningsmedium (R)
c Uppspelningshastighet (R)
d Spåregenskaper (analog skiva eller cylinder) (R)
e Spårkonfiguration (ljudfilm) (R)
f Spårkonfiguration (ljudband) (R)
g Kanalkonfiguration (R)
h Särskilda ljudtekniska egenskaper (R)
0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej
2 Källa för kontrollerade termer (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
 

345 Egenskaper för resursens projicering (filmer) (R)

Teknisk specifikation om projicering i en filmresurs.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Presentationsformat (R)
b Projiceringshastighet (R)
0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej
2 Källa för kontrollerade termer (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
 

346 Egenskaper för resursens videokodning (R)

Teknisk specifikation om kodning av de analoga videobilder som förekommer i resursen.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Videoformat (R)
b Utsändningsstandard (R)
0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej
2 Källa för kontrollerade termer (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

347 Egenskaper för resursens digitala kodning (R)

Teknisk specifikation om digital kodning av text, bild, ljud, video och de andra datatyper som förekommer i resursen. Informationen kan även anges i fält 300#b (Fysisk beskrivning - Övriga fysiska detaljer).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Filtyp (R)
b format för kodning (R)
c Filstorlek (R)
d Upplösning (R)
e Regional kodning (R)
f Överföringskapacitet (bitrate) (R)
0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej
2 Källa för kontrollerade termer (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

  

348 Format för musiktryck (noterad musik) (R)

Se även Auktoritetsformatet (348)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Term för musiktrycksformat (R)
b Kod för musiktrycksformat (R)
2 Kod för kontrollerad term/kod (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

351 Organisation och sorteringsprinciper för en samling objekt (R) 

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Organisation (R)
b Sorteringsprinciper (R)
c Hierarkisk nivå (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

352 Digital grafisk representation (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Direkt referensmetod (NR)
b Objekttyp (R)
c Objekträkning (R)
d Radräkning (NR)
e Kolumnräkning (NR)
f Vertikalräkning (NR)
g VPF topologinivå (NR)
i Beskrivning genom indirekt referens (NR)
q Format (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

355 Grad av sekretess (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Sekretessbelagd information

0 = Hela dokumentet

1 = Titel

2 = Sammanfattning

3 = Innehållsanmärkning

4 = Upphovsman

5 = Post

8 = Annat

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Sekretessgrad (NR)
b Hanteringsinstruktioner (R)
c Uppgift om extern spridning (R)
d Uppgift ang. nedklassning eller frisläppande (NR)
e Klassifikationssystem (NR)
f Kod för ursprungsland (NR)
g Datum för nedklassning (NR)
h Datum för frisläppande (NR)
j Myndighet ansvarig för nedklassning/frisläppande (R)
Uppgiften kan anges i klartext, men skall enligt MARC21-standard anges med kod enligt MARC Code List for Organizations.
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

357 Upphovsmans bestämmelser för spridning (NR)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Kontrollterm (NR)
b Upphovsansvarig institution (R)
c Godkända mottagare av material (R) 
g Övriga restriktioner (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

362 Alfanumeriska och/eller kronologiska volymbeteckningar (R) Till Katalogisering

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Uppgiftens form

0 = Normaliserad form. Normalvärde

362 0 _ #a Nr 1-                           
362 0 _ #a Årg. 1(1960)-  
362 0 _ #a Bd 1(1962)-6(1967) ; N.F., Bd 1(1968)-

 

1 = Icke normaliserad form

I tidigare praxis, bland annat använt för att i maskinellt skapade e-tidskriftsposter redovisa de volymer som omfattas av licensbundna avtal:

362 1 _ #a Vol. 1, no 1- (2002-) #z ScienceDirect

(sådan beståndsinformation redovisas numer i beståndspostens fält 866)

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Alfanumeriska och/eller kronologiska beteckningar med delord (NR)
z Uppgiftslämnare (NR)
Får endast förekomma då ind. 1 = "1"
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

363 Alfanumeriska och/eller kronologiska volymbeteckningar i normaliserad form (R)

Uppgift i normaliserad form avseende resursens start-/slutsekvenser (år, volym, nummer etc.) och utgivningsstatus:

362 0 _ #a 1949(1951); 1956(1959) nachgewiesen                           
363 0 0 #8 1.1\x #i 1949 #v 1951   
363 1 0 #8 1.2\x #i 1956 #v 1959

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Start-/slutsekvens

År, volym, nummer etc. för start- respektive sluttidpunkt kan redovisas i var sitt 363-fält, som sammanlänkas med delfält #8.

_ = Uppgift saknas

0 = Startsekvens

1 = Slutsekvens

Andra indikator (Ind. 2) Utgivningsförhållanden

_ = Uppgift saknas / Ej specificerad

1 = Utgivning avslutad

2 = Utgivning pågår

Delfält

D Innehåll Anm
a Överordnad numerisk beteckning (nivå 1) (NR)
b Underodnad numerisk beteckning (nivå 2) (NR)
c Underodnad numerisk beteckning (nivå 3) (NR)
d Underodnad numerisk beteckning (nivå 4) (NR)
e Underodnad numerisk beteckning (nivå 5) (NR)
f Underodnad numerisk beteckning (nivå 6) (NR)
g Alternativ numerisk beteckning (nivå 1) (NR)
h Överordnad kronologisk beteckning (nivå 1) (NR)
j Underordnad kronologisk beteckning (nivå 2) (NR)
k Underordnad kronologisk beteckning (nivå 3) (NR)
l Underordnad kronologisk beteckning (nivå 4) (NR)
m Alternativ kronologisk beteckning (NR)
u Överordnad alfabetisk beteckning (NR)
v Överordnad utgivningsbeteckning (NR)
x Intern anmärkning (R)
z Offentlig anmärkning (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

365 Marknadspris (R)

Avsett för bokhandelns information: bokhandelspris, ONIX priskod, giltighetstid för angivet pris, landkod, valuta, momssatser m.m.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Priskod enligt standard angiven i #2 (NR)
b Marknadspris (NR)
c Valutaenhet (NR)
d Kod för enhet som prissättningen avser (NR)
e Anmärkning (NR)
f Datum fr.o.m. Vilket priset gäller (NR)
Datumformat i #f-#g: yyyymmdd
g Datum t.o.m. Vilket priset gäller (NR)
h Skattestats 1 (NR)
i Skattestats 2 (NR)
j Landkod enligt ISO 3166-1 (NR)
k Landkod enligt MARC Code List for Countries (NR)
m Organisation som fastställt priset (NR)
2 Standard för priskod angiven i #a (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

366 Tillgänglighet på marknaden (R)

Avsett för bokhandelns information: utgivningsdatum, tillgänglighetsstatus, out-of-print m.m.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Utgivarens titeluppgift i förkortad form (NR)
b Utgivningsdatum (NR)
Datumformat: yyyymmdd
c Tillgänglighetsstatus (kod/datum) enligt standard angiven i delfält #2 (NR)
d Förväntat nytt tillgänglighetsdatum (NR)
e Anmärkning om publikationens tillgänglighet (NR)
f Kod för rabattvillkor (NR)
g Datum fr.o.m. Vilket publikationen är utgången/slutsåld (NR)
Datumformat: yyyymmdd
j Landkod enligt ISO 3166-1 (NR)
k Landkod enligt MARC Code List for Countries (NR)
m Organisation som tillhandahåller uppgifterna i detta fält (NR)
2 Standard för priskod angiven i #c (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
110 2 _ #a Church of God (Holiness)
368 2 _ #b Holiness

370 Associerad plats/ort (R)

Se Auktoritetsformatet fält 370.

ANVÄNDS NORMALT INTE I BIBLIOGRAFISKA FORMATET

Indikatorer

Första indikator (Ind 1): Odefinierad

_

Andra indikator (Ind 2): Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
c Associerat land (R)
Land som på något sätt har anknytning till personen, institutionen, konferensen, familjen/ätter eller verket/uttrycket. Tidsperioden specificeras i delfält #s (startår) och #t (slutår).
f Annan associerad plats/ort (R)
Samhälle, stad, provins, delstat och/eller lan som på annat sätt har anknytning till personen, institutionen, konferensen, verket eller uttrycket. Tidsperioden specificeras i delfält #s (startår) och #t (slutår).
g Ursprungs- eller tillkomstort för verk/uttryck (R)
Tidsperioden specificeras i delfält #s (startår) och #t (slutår).
s Startår/-datum (NR)
t Slutår/-datum (NR)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
Internetlänk till källa med uppgift om angivna platser/orter. Jfr delfält #v nedan.
v Uppgiften belagd i (källa) (R)
Används när källa till angivna platser/orter inte kan ges via URI. Jfr delfält #u ovan.
0

ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R)

2 Kod för kontrollerad vokabulär (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

377 Associerat språk (R)

Se även Auktoritetsformatet fält 377.
 
ANVÄNDS NORMALT INTE I BIBLIOGRAFISKA FORMATET

Det eller de språk som är associerat eller associerade med resursen. Detta inkluderar det språk en person använder i publikationer, utsändningar etc., det språk en organisation använder i sin kommunikation, det språk som används av en familj, eller det språk på vilket ett verk uttrycks.

Ett eller flera fält 377 kan i bibliografiska poster som avser uttrycksnivå anges även om något/alla av dem dubblerar den språkuppgift som angivits i ett sökelements delfält #l. Bibliografiska poster på uttrycksnivå kan även innehålla språkuppgift i 008 och 546.

Jfr användningen av fälten 008, 041 och 546:

används primärt för att underlätta slutanvändares återsökning (hitta och välja) vid maskinell indexering av resursens språk. 008 anges alltid för bibliografiska poster som avser manifestations- och uttrycksnivå, däremot inte för bibliografiska poster på verksnivå.
 • 041 anges vid behov, dock enbart i bibliografiska poster avseende manifestion.
 • 546 används för att vid behov ange kompletterande språkinformation i bibliografiska poster som avser manifestations- och uttrycksnivå, däremot inte för bibliografiska poster på verksnivå.
 • Indikatorer

  Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

  _

  Andra indikator (Ind. 2) Källa för språkkod

  1 = Språkkod enligt ISO 639-2B 

  2 = Språkkod enligt standard specificerad i delfält #2

  Delfält

  D Innehåll Anm
  a Språkkod (R)
  b Språk (klartext) (R)
  0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej
  2 System/standard för angivet språk (NR)
  6 Länkning (NR)
  8 Länk- och sekvensnummer (R)

  380 Verkets genre eller form (R)

  Se Auktoritetsformatet fält 380.

  Se även fält 381-384.

  ANVÄNDS NORMALT INTE I BIBLIOGRAFISKA FORMATET

  Den genre eller form som verket tillhör. Fältet kan i bibliografiska poster katalogiserade enligt RDA (Resource Description and Access) användas för att komplettera eller precisera särskiljande element för annars likalydande verktitlar (jfr fält 130, 240 och 700-730).

  Uppgiften kan - men behöver inte - anges med term från kontrollerad genre-/formlista specificerad i delfält #2. Då flera termer från samma lista ska anges, kan respektive term registreras i varsitt delfält #a (genre/form) av samma 380-fält. Termer från olika listor redovisa i varsitt 380-fält.

  Fältet ska ligga kvar i importerdae poster, men termerna kan översättas till sina resepektive svenska begrepp.

  100 1 _ #a Wilder, Thornton, #d 1897-1975
  240 1 0 #a Our town
  380 _ _ #a Skådespel

  130 0 _ #a Askungen
  380 _ _ #a Koreografiskt verk
  130 0 _ #a Farmen (TV-program)
  240 1 0 #a Our town
  380 _ _ #a TV-program

  Indikatorer

  Första indikator (Ind 1) Odefinierad

  _

  Andra indikator (Ind 2) Odefinierad
  _

  Delfält

  D Innehåll Anm
  a Genre/Form (R)
  0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej
  2 Kod för genre-/formlista (NR)
  6 Länkning (NR)
  8 Länk- och sekvensnummer (R)

  381 Andra särskiljande karakteristika för verk eller uttryck (R)

  Se Auktoritetsformatet fält 381.

  ANVÄNDS NORMALT INTE I BIBLIOGRAFISKA FORMATET

  Fältet kan i bibliografiska poster katalogiserade enligt RDA (Resource Description and Access) användas för att - normalt tillsammans med fält 380 - komplettera eller precisera andra särskiljande karakteristika för annars likalydande verk- eller uttryckstitlar (jfr fält 130, 240 och 700-730).

  Uppgiften kan - men behöver inte - anges med term från kontrollerad genre-/formlista specificerad i delfält #2. Då flera termer från samma lista ska anges, kan respektive term registreras i varsitt delfält #a (genre/form) av samma 381-fält. Termer från olika listor redovisa i varsitt 381-fält.

  Fältet ska ligga kvar i importerade poster, men termerna kan översättas till sina resepektive svenska begrepp.

  Verkattribut:

  130 _ _ #a Research paper (South African Law Commission)
  381 _ _ #a South African Law Commission


  Uttrycksattribut:

  046 _ _ #k 2004
  130 _ _ #a Bibeln. #l Engelska. #s Authorized. #f 2004
  381 _ _ #a Auktoriserad version

   

  100 1 _ #a Gibbon, Edward, #d 1737-1975
  240 1 0 #a History of the decline and fall of the Roman Empire. #k Urval
  381 _ _ #a Urval

  Indikatorer

  Första indikator (Ind 1) Odefinierad

  _

  Andra indikator (Ind 2) Odefinierad
  _

  Delfält

  D Innehåll Anm
  a Särskiljande karakteristika (R)
  u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
  Internetlänk till källa. Jfr delfält #v nedan.
  v Uppgiften belagd i (källa) (R)
  Används när källa till angivna uppgifter inte kan anges via URI. Jfr delfält #u ovan.
  0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej
  2 Kod för kontrollerad lista (NR)
  6 Länkning (NR)
  8 Länk- och sekvensnummer (R)

   

  382 Besättning för framförande av musikaliska verk (R)

  Se även Auktoritetsformatet fält 382.

  ANVÄNDS NORMALT INTE I BIBLIOGRAFISKA FORMATET

  Fältet kan i bibliografiska poster katalogiserade enligt RDA (Resource Description and Access) användas för att komplettera eller precisera den besättning (röster, instrument) för vilken det musikaliska verket eller uttrycket är skrivet eller uppfört. Uppgiften kan användas för att särskilja besättning för annars likalydande verk- eller uttryckstitlar (jfr fält 130, 240 och 700-730). Fältet kan även användas för att ange besättning i bibliografiska poster på manifestationsnivå.

  Uppgiften kan - men behöver inte - anges med term från kontrollerad genre-/formlista specificerad i delfält #2. Då flera termer från samma lista ska anges, kan respektive term registreras i varsitt delfält #a (genre/form) av samma 382-fält. Termer från olika listor redovisa i varsitt 382-fält.

  Fältet ska ligga kvar i importerade poster, men termerna kan översättas till sina resepektive svenska begrepp.

  100 1 _ #a Stravinsky, Igor, #d 1862-1971 #4 cmp
  240 1 0 #a Symphonie de Psaumes
  382 _ _ #a blandade röster #a orkester

   

  100 1 _ #a Beethoven, Ludwig van, #d 1770-1827 #4 cmp
  240 1 0 #a Sonat, #m piano, #n nr 4, op. 7 #r Ess-dur
  382 _ _ #a piano
  383 _ _ #a no. 4, #b op. 7
  384 _ _ #a Ess-dur

  Indikatorer

  Första indikator (Ind 1) Kan styra standardfras

  _ = Ej preciserad

  0 = Besättning
  Avser bibliografiska poster på verk- och uttrycksnivå

  1 = Partiell besättning
  Avser bibliografiska poster på verk- och uttrycksnivå

  Andra indikator (Ind 2) Indexering

  _ = Uppgift saknas

  0 = Indexeras ej

  1 = Indexeras

  Delfält

  D Innehåll Anm
  a Besättning (R)
  b Soloinstrument eller solostämma (R)
  d Dubblerande instrument (R)
  e Antal ensembler av samma typ (R)
  n Antal exekutörer med samma besättning (R)
  p Alternativ besättning (R)
  r Totalt antal exekutörer utöver ensemblen (NR)
  s Totalt antal exekutörer (NR)
  t Totalt antal ensembler (NR)
  v Anmärkning (R)
  0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej
  2 Kod för kontrollerad lista (NR)
  3 Del av materialet som avses (NR)
  6 Länkning (NR)
  8 Länk- och sekvensnummer (R)

  383 Numerisk beteckning för musikaliskt verk (R)

  Se Auktoritetsformatet fält 383.

  ANVÄNDS NORMALT INTE I BIBLIOGRAFISKA FORMATET

  Fältet kan i bibliografiska poster katalogiserade enligt RDA (Resource Description and Access) användas för att komplettera eller precisera det musikaliska verkets numeriska beteckning (serienummer, opusnummer eller beteckning i tematiskt index) tilldelad av kompositören, utgivaren eller en musikvetare. Uppgiften kan användas för att särskilja annars likalydande verktitlar (jfr fält 130, 240 och 700-730).

  Fältet ska ligga kvar i importerde poster, men termerna kan översättas till sina resepektive svenska begrepp.

   Se fält 382 för exempel.

  Indikatorer

  Första indikator (Ind 1) Odefinierad

  _

  Andra indikator (Ind 2) Odefinierad
  _

  Delfält

  D Innehåll Anm
  a Serienummer (R)
  b Opusnummer (R)
  c Beteckning i tematiskt index (R)
  d Kod för tematiskt index (NR)
  e Utgivare associerad med opusnummer (NR)
  2 Källa för tematisk indexkod (NR)
  6 Länkning (NR)
  8 Länk- och sekvensnummer (R)

  384 Tonart för musikaliskt verk (R)

  Se Auktoritetsformatet fält 384.

  ANVÄNDS NORMALT INTE I BIBLIOGRAFISKA FORMATET

  Fältet kan i bibliografiska poster katalogiserade enligt RDA (Resource Description and Access) användas för att komplettera eller precisera de tonhöjdsrelationer som etablerar det musikaliska verkets eller uttryckets specifika tonart som tonalt centrum. Uppgiften kan användas för att särskilja annars likalydande verk- eller uttryckstitlar (jfr fält 130, 240 och 700-730).

  Fältet ska ligga kvar i importerde poster, men termerna kan översättas till sina resepektive svenska begrepp.

  Se fält 382 för exempel. 

  Indikatorer

  Första indikator (Ind 1) Odefinierad

  _

  Andra indikator (Ind 2) Odefinierad
  _

  Delfält

  D Innehåll Anm
  a Tonart (R)
  6 Länkning (NR)
  8 Länk- och sekvensnummer (R)

   

  385 Målgruppskategori (R)

  Se Auktoritetsformatet fält 385.

  Fältet kan användas för att med kontrollerade termer/koder uttrycka de målgruppskategorier resursen är avsedd för (jfr fält 008/22 och 521).

  Fältet ska ligga kvar i importerde poster, men termerna kan översättas till sina resepektive svenska begrepp. 

  Indikatorer

  Första indikator (Ind 1) Odefinierad

  _

  Andra indikator (Ind 2) Odefinierad
  _

  Delfält

  D Innehåll Anm
  a Målgruppsterm (R)
  b Målgruppskod (R)
  m Demografisk målgruppsterm (NR)
  Fras eller term för demografisk grupp (t.ex. åldersgrupp eller religiös grupp) som termen/koden i $a/$b tillhör.
  n Demografisk målgruppskod (NR)
  Kod för demografisk grupp (t.ex. åldersgrupp eller religiös grupp) som termen/koden i $a/$b tillhör.
  0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R)
  2 Kod för kategorischema (NR)
  Termer/koder enligt kontrollerad lista från Subject Heading and Term Source Codes (t.ex. sao) eller Target Audience Code and Term Source Codes (t.ex. marctarget).
  3 Del av materialet som avses (NR)
  6 Länkning (NR)
  8 Länk- och sekvensnummer (R)

   

  385 #a

  245 0 0 #a My first book of limericks.
  385 _ _ #a Children #2 lcsh

   

  385 #2

  245 0 0 #a Buddhist reader for young Buddhists.
  385 _ _ #m Religious group #a Buddhists #2 lcsh
  385 _ _ #m Age group #a Youth #2 lcsh

   

  245 1 0 #a Talks to teeners; #b chapel talks delivered during morning devotions at the Christian High School, Grand Rapids, Michigan.
  385 _ _ #n age #a adolescent #b d #2 marctarget

   

  386 Upphovs-/medverkandekategori (R)

  Se Auktoritetsformatet fält 386.

  Fältet kan användas för att med kontrollerade termer/koder uttrycka de kategorier som verkets/uttryckets (eller sammanställningar av flera verk/uttryck) upphovsmän/medverkande tillhör.

  Fältet ska ligga kvar i importerde poster, men termerna kan översättas till sina resepektive svenska begrepp. 

  Indikatorer

  Första indikator (Ind 1) Odefinierad

  _

  Andra indikator (Ind 2) Odefinierad
  _

  Delfält

  D Innehåll Anm
  a Term för upphovs-/medverkandekategori (R)
  b Kod för upphovs-/medverkandekategori (R)
  m Term för demografisk upphovsmannakategori (NR)
  Fras eller term för demografisk grupp (t.ex. åldersgrupp eller religiös grupp) som termen/koden i $a/$b tillhör.
  n Kod för demografisk upphovsmannakategori (NR)
  Kod för demografisk grupp (t.ex. åldersgrupp eller religiös grupp) som termen/koden i $a/$b tillhör.
  0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R)
  2 Kod för kategorischema (NR)
  3 Del av materialet som avses (NR)
  6 Länkning (NR)
  8 Länk- och sekvensnummer (R)

   386 #a

  100 1 _ #a Mozart, Wolfgang Amadeus, #d 1756-1791.
  240 1 0 #a Sonatas, #m violin, piano, #n K.8, #r B major
  386 _ _ #a Child composers #2 lcsh

   386 #2

  245 0 0 #a Short story masterpieces by American women writers.
  386 _ _ #m Nationality/regional group #a Americans #2 lcsh
  386 _ _ #m Gender group #a Women #2 lcsh

   

  245 1 0 #a Diamonds are forever : #b artists and writers on baseball.
  386 _ _ #n occ #a Artists #a Authors #2 ericd

   

  388 Tidsperiod under vilken verket/uttrycket ursprungligen skapades (R)

  Se Auktoritetsformatet fält 388.

  ANVÄNDS NORMALT INTE I BIBLIOGRAFISKA FORMATET

  Indikatorer

  Första indikator (Ind 1) Typ av tidsperiod

  _ = Uppgift saknas

  1 = Skapande av verk

  2 = Skapande av aggregerat verk

  Andra indikator (Ind 2) Odefinierad

  _

  Delfält

  D Innehåll Anm
  a Tidsperiod (R)
  0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R)
  2 Kod för kategorischema (NR)
  3 Del av materialet som avses (NR)
  6 Länkning (NR)
  8 Länk- och sekvensnummer (R)

   

  Senast uppdaterad: 2018-02-14
  Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se