250-270 Upplaga och tryckningar

250 Upplaga (R) Till Katalogisering

Fältet är i tillämpliga fall obligatoriskt på biblioteksnivå.

Se Beskrivningsnivåer.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Upplagebeteckning/Påföljande upplagebeteckning (NR)
I ISBD-miljön läggs här all information till och med första snedstreck eller likhetstecken.
b Parallell upplagebeteckning/Upplagespecifik upphovsuppgift (NR)
I ISBD-miljön läggs här återstoden av informationen, med intern interpunktion. Innehåller även parallell upplageinformation.
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

254 Musikalietypsspecifik uppgift (NR) 

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Musikalietypsspecifik uppgift (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

255 Kartografiska matematiska uppgifter (R)

Delfältsföljder i ISBD-miljön: #a ; #b #c (... #d #e) eller #a #c ( … #d/#e ). Kan även kodas i fält 034.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Skala (NR)
I ISBD-miljön läggs här allt till och med semikolon före #b eller före #c/#d/#e.
b Projektion (NR)
c Koordinater (NR)
d Zon (NR)
Används för stjärnkartor.
e Ekvinoktium (NR)
f Koordinatpar för yttre G-ring (NR)
g Koordinatpar för exkluderande G-ring (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

256 Filspecifika uppgifter (NR) Till  Katalogisering

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Beteckning (filtyp) (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

257 Land för produktionsenhet/-bolag (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Land för produktionsenhet/-bolag (NR)
Anges i utskriven form. Kan även innehålla [S.l.] då namnet är okänt.
0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej
2 Källa för namnform (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

258 Filatelistisk utgivning (R)

Frimärken eller andra dokument som utgör betalningsmedel för postala tjänster. Hit även frimärksliknande etiketter och symboler utan postalt värde.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Utgivande institution (NR)
b Valör eller beteckning (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

260 Utgivning, distribution, etc. (R) Till Katalogisering

Delfält #c – och när så är tillämpligt även #a och #b – är obligatoriska på biblioteksnivå. Fältet utesluts dock i bidragsposter (000/07 : a/b).

Se Beskrivningsnivåer.

Se även fält 264.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Sekvens av utgivaruppgifter

Ind. 1 = "2"-"3" används endast då upprepade utgivarbyten redovisas; förekommer normalt endast för fortlöpande resurser, och då tillsammans med ett inledande fält 260 (med ind. 1 = "0"). Sammanfattad utgivningstid, se exempel.

_ = Odefinierad / Första eller enda utgivare / Sammanfattad utgivningstid. Normalvärde

2 = Mellanliggande utgivare

3 = Nuvarande / Senaste utgivare

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Utgivningsort etc. (R)
I ISBD-miljön läggs här allt till och med första ISBD-skiljetecknet. Delfältet upprepas då flera utgivningsorter skall anges.
Uppgiften skrivs in så som den är återgiven i manifestationen (t.ex. Praha). Om så önskas kan utgivningsort med normaliserad sökelementsform även anges i fält 751 eller 752 (gäller i synnerhet äldre verk).
Se KRS 1.4B4
b Namn på utgivare etc. (förlag) (R)
Uppgiften skrivs in i normaliserad form (t.ex. Bonnier). Delfältet upprepas då flera förlag (motsvarande) skall anges.
Se KRS 1.4D2
c Utgivningstid (R)
Anges även i kodad (normaliserad) form i 008/06-14.
e Tryckort (R)
f Tryckeriets namn (R)
g Tryckningstid (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
Placeras först i fältet. Används bland annat för att specificera sammanfattad utgivningstid för fortlöpande resurser, då upprepade utgivarbyten redovisas i separata 260-fält.
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

260#a

260 _ _ #a London ; #a New York : #b Routledge Falmer ; #a [London] : #b Open University, #c 2002

 

260#3

Upprepade utgivarbyten för fortlöpande resurser:

260 _ _ #3 Sammanfattad utgivningstid: #a Lund : #b Svenska Clartésektionen, #c 1924- #e (Stockholm : #f Fram)
260 _ _ #a Lund : #b Svenska Clartésektionen, #c 1924-1925
260 2 _ #a Lund : #b Svenska Clartéavdelningen, #c 1926-1927
260 2 _ #a Stockholm : #b Svenska Clartéavdelningen, #c 1928-1931
260 2 _ #a Stockholm : #b Svenska Clartéförbundet, #c 1932-1953
260 2 _ #a Hägersten : #b Clarté, #c 1991-1995
260 3 _ #a Stockholm : #b Clarté, #c 1953-1991, 1995-

261 Utgivningsuppgifter för filmer (Pre-AACR 1 rev.) (NR)

ANVÄNDS EJ (Ej i MARC21)

 

Fältet kan kvarligga om det förekommer i importerade poster.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Produktionsbolag (NR)
b Distributör (NR)
d Utgivningstid, produktionstid etc. (NR)
e Producent (NR)
f Utgivningsort, distributionsort etc. (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

262 Utgivningsuppgifter för ljudupptagningar (Pre-AACR 2) (NR)

ANVÄNDS EJ (Ej i MARC21)

 

Fältet kan kvarligga om det förekommer i importerade poster.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Utgivningsort, distributionsort etc. (NR)
b Namn på utgivare eller distributör (NR)
c Utgivningstid, produktionstid etc. (NR)
k Katalognummer (NR)
l Matris- och/eller inspelningsnummer (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

263 Förväntad utgivningstid (NR)  Till Katalogisering

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Förväntad utgivningstid (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

264 Uppgift om produktion, publicering, distribution, tillverkning och/eller copyright (R)

Kan användas när det finns behov av att precisera utgivaruppgift (motsvarande) angiven i fält 260.

Jfr fält 260.

Första indikator (Ind. 1) Sekvens av utgivaruppgifter

_ = Odefinierad / Första eller enda utgivare / Sammanfattad utgivningstid

2 = Mellanliggande utgivare

3 = Nuvarande / Senaste utgivare

Andra indikator (Ind. 2) Funktion

0 = Produktion

1 = Publicering

2 = Distribution

3 = Tillverkning

4 = Copyright (år/datum) 

Delfält

D Innehåll Anm
a Ort/plats (R)
b Producent, förlag, utgivare, distibutör, manufaktör/tillverkare (R)
c År/datum (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

270 Adress (R) Till Katalogisering

Se Auktoritetsformatet fält 371.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Nivå

_ = Ingen specificerad

1 = Primär

2 = Sekundär

Andra indikator (Ind. 2) Adresstyp

_ = Ingen typ specificerad

0 = Postadress

7 = Typ specificerad i #i

Delfält

D Innehåll Anm
a Adress (R)
b Stad (NR)
c Stat eller provins (NR)
d Land (NR)
e Postnummer/Kod (NR)
f Titel som föregår handläggares namn (NR)
g Handläggares namn (NR)
h Titel som följer handläggares namn (NR)
i Anmärkning om adresstyp (NR)
j Speciellt telefonnummer (R)
k Telefonnummer (R)
l Faxnummer (R)
m E-postadress (R)
n TDD- eller TTY-nummer (R)
p Kontaktperson (R)
q Kontakpersons titel (R)
r Tider då kontaktperson säkrast nås (R)
z Anmärkning (R)
4 Funktionskod (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

Senast uppdaterad: 2017-04-25
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se