05X-08X Klassifikationskoder och rapportnummer

Klassifikation (fält 050-08X) registreras företrädesvis i den bibliografiska posten. Motsvarande fält i beståndsformatet (050, 060, 072, 080, 082, 084) används normalt bara då klassifikationen avser aspekt som huvudsakligen eller endast är av lokalt intresse.

Se även:

050 Library of Congress (LC) klassifikationskod (R)

Se Beståndsformatet fält 050 och Auktoritetsformatet fält 053.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) LCs bestånd

_ = Uppgift saknas

0 = Objektet finns i LC

1 = Objektet finns ej i LC

Andra indikator (Ind. 2) Institution som tilldelat koden

0 = Tilldelad av LC

4 = Tilldelad av annan instans än LC

Delfält

D Innehåll Anm
a LC klassifikationskod (R)
b Ordningselement i uppställningen (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

051 LC-uppgift rörande annat exemplar, utgåva, tryckning (R)

ANVÄNDS NORMALT EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Klassifikationskod (NR)
b Ordningselement i uppställningen (NR)
c Uppgifter rörande annat exemplar (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

052 Geografisk klassifikation (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Klassifikationssystem

_ = Library of Congress klassifikation (LC)

1 = US Dept of Defense-klassifikation. (Tidigare ind. 1 = 0)

7 = Klassifikationssystem angivet i #2

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Kod för geografiskt område (NR)
b Kod för underavdelning inom geografiskt område (R)
d Geografiskt namn i utskriven form (NR)
2 Kod för klassifikationssystem (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

055 LAC-klassifikation för serie (Library and Archives Canada) (R)

ANVÄNDS NORMALT EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Library and Archives Canada (LAC) bestånd

_  = Uppgift saknas

0 = Objektet finns i LAC

1 = Objektet finns ej i LAC

Andra indikator (Ind. 2) Typ, fullständighet och källa för klassifikationen

0 = LC-baserad klassifikationskod från LAC

1 = Fullständig LC-klassifikationskod från LAC

2 = Ofullständig LC-klassifikationskod från LAC

3 = LC-baserad klassifikationskod från annat kanadensiskt bibliotek 

4 = Fullständig LC-klassifikationskod från annat kanadensiskt bibliotek

5 = Ofullständig LC-klassifikationskod från annat kanadensiskt bibliotek

6 = Annat signum från LAC

7 = Annan klassifikationskod från LAC

8 = Annat signum från annat kanadensiskt

9 = Annan klassifikationskod från annat kanadensiskt bibliotek

Delfält

D Innehåll Anm
a LAC klassifikationskod (NR)
b Ordningselement i uppställningen (NR)
2 Kod för lassifikationssystem (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

060 NLM-klassifikation (National Library of Medicine)(R)

Se Beståndsformatet fält 060.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) National Library of Medicines bestånd

_ = Uppgift saknas

0 = Objektet finns i NLM

1 = Objektet finns ej i NLM

Andra indikator (Ind. 2) Institution som tilldelat koden

0 = Tilldelad av NLM

4 = Tilldelad av annan instans

Delfält

D Innehåll Anm
a NLM klassifikationskod (NR)
b Ordningselement i uppställningen (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

061 NLM-uppgift rörande annat exemplar (R)

ANVÄNDS NORMALT EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Klassifikationskod (R)
b Ordningselement i uppställningen (NR)
c Uppgifter rörande annat exemplar (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

066 Teckenuppsättningar (NR)

Se Beståndsformatet fält 066 och Auktoritetsformatet fält 066.

ANVÄNDS F.N. EJ

 

Avsett för teckenuppsättning annan än ISO 10646 (eller Unicode).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Skiftföljd till standard G0 om denna ej är ASCII (NR)
b Skiftföljd till standard G1 om denna ej är ANSEL (NR)
c Skiftföljd till andra teckenuppsättningar (R)

 

070 National Agricultural Library (NAL) klassifikation (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) National Agricultural Library's bestånd

0 = Objektet finns i NAL

1 = Objektet finns ej i NAL

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a NAL klassifikationskod (NR)
b Ordningselement i uppställningen (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

071 NAL-uppgift rörande exemplar (R)

ANVÄNDS NORMALT EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Klassifikationskod (NR)
b Ordningselement i uppställningen (NR)
c Uppgifter rörande annat exemplar (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

072 Kod för ämneskategori (R)

Se Beståndsformatet fält 072 och Auktoritetsformatet fält 072.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Ämneskategorisystem

0 = AGRIS Subject Categories (NAL)

7 = Ämneskategorisystem angivet i #2. Får användas även för ospecificerat ämneskategorisystem (då #2 saknas).

Delfält

D Innehåll Anm
a Kod för ämneskategori (NR)
x Kod för underavdelning inom ämneskategori (R)
2 Kod för ämneskategorisystem (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

074 Uppställningssignum inom U.S Government Printing Office (GPO) (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a GPO uppställningssignum (NR)
z Makulerat/ogiltigt GPO uppställningssignum (R)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

080 UDK-klassifikation (Universell decimalklassifikation) (R)

Se Auktoritetsformatet fält 080 och Beståndsformatet fält 080.

Se Universella Decimalklassifikationen (svensk elektronisk utgåva).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Upplagetyp

_ = Upplageuppgit saknas

0 = Fullständig upplaga

1 = Förkortad upplaga

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a UDK klassifikationskod (NR)
b Ordningselement i uppställningen (NR)
x Underindelning (R)
2 Upplaga (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

082 DDK-klassifikation (Dewey decimalklassifikation) (R)

Se Beståndsformatet fält 082 och Auktoritetsformatet fält 083.

Se även Konverteringstabell Dewey / SAB.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Upplagetyp

_ = Upplageuppgift saknas. LIBRIS-definierad indikator

0 = Fullständig upplaga

1 = Förkortad upplaga

7 = Annan upplaga specificerad i #2

Andra indikator (Ind. 2) Källa för klassifikationskod

_  = Uppgift saknas. Normalvärde

0 = Tilldelad av LC

4 = Tilldelad av annan instans

Delfält

D Innehåll Anm
a DDK klassifikationskod (R)
b Ordningselement i uppställningen (NR)
m Klassifikationskoden följer standard- eller alternativtillämpning (NR)
Enställig kod som anger om DDK-koden hämtats från standard- eller eller alternativtillämpning i det schema som identifierats med ind. 1 (upplagetyp) och #2 (upplaga)  
a : standardtilämpning  
b : alternativ tillämpning
Används normalt ej
q Instans som tilldelat klassifikationskoden (NR)
Kan användas för att specificera instans, då ind. 2 = 4 (annan).
Anges med bibliotekets LIBRIS-sigel, eller kod enligt 
MARC Code List for Organizations.
Används normalt ej
2 Upplaga (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

083 Sekundär DDK-klassifikation (Dewey decimalklassifikation) (R)

Se även fält 082 ovan.

Kompletterande klassifikationskod, som kan användas som ämnesingång tillsammans med den primära klassifikation som angivits i fält 082. Normalt används endast delfält #a (+ #2).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Upplagetyp

0 = Fullständig upplaga

1 = Förkortad upplaga

7 = Annan upplaga specificerad i #2

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a DDK klassifikationskod (R)
c DDK-klassifikation -- avslutande kod i intervall (NR)
Kan användas vid klassifikationsintervall, när början av intervallet är angivet i delfält #a.
Används normalt ej
m Klassifikationskoden följer standard- eller alternativtillämpning (NR)
Enställig kod som anger om DDK-koden hämtats från standard- eller eller alternativtillämpning i det schema som identifierats med ind. 1 (upplagetyp) och #2 (upplaga) 
a : standardtilämpning 
b : alternativ tillämpning
Används normalt ej
q Instans som tilldelat klassifikationskoden (NR)
Kan användas för att specificera instans, då ind. 2 = 4 (annan).
Anges med bibliotekets LIBRIS-sigel, eller kod enligt 
MARC Code List for Organizations.
Används normalt ej
y Sekvensnummer eller annan identifikation för intern underordning eller tilläggstabell (R)
Anges med siffror, "1" (första/enda tilläggstabellen) resp. "2", "3" etc. (andra och följande tilläggstabell/er).
Används normalt ej
z Tabellidentifikation (R)
Nummer på den tabell som klassifikationen i #a har hämtats. Tabellnummer (#z) ska föregå sammanhörande klassifkationskod (#a).
Används normalt ej
2 Upplaga (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

084 Annan klassifikation (inkl. SAB) (R)

Se Beståndsformatet fält 084 och Auktoritetsformatet fält 065.

Hit även SAB-klassifikation.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Klassifikationskod (NR) Repeterbart i MARC2 standard
b Ordningselement i uppställningen (NR) Används ej vid SAB-klassifikation
q Instans som tilldelat klassifikationskoden (NR)
2 Kod för klassifikationssystem (NR)
För SAB använd koden kssb/[uppl.-nr].
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

084 #2

084 _ _ #a Kfa.47 #2 kssb/8                                             

 

085 Klassifikationskodens sammansättning (R)

ANVÄNDS NORMALT EJ

 

Se även fält 082 och 083 ovan.

Fältet används för att beskriva hur hela eller delar av klassifikationen (primärt DDK) är sammansatt ("syntetiserad"). För klassifikationskoder konstruerade utifrån två eller flera instruktioner ska respektive instruktion redovisas i varsitt 085-fält.

När fältet används i kombination med 082-083 (DDK), ska delfältsordningen vara: #b, #a/#c.

När en sammansatt kod har flera tillägg anges en kumulativ grundkod (resulterande från föregående tillägg) i det följande 085-fältets #b. Detta fält inkluderar instruktioner om det antal nollor som ska läggas till vid standardunderindelningar - nollorna redovisas i #f (facettbestämning).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Klassifikationskod varifrån instruktionen har hämtats -- enstaka kod eller inledande kod i intervall (R)
b Grundkod (R)
Kan följas av ett eller flera klassifikationsnummer. Ofta är numren i #b och #a identiska. När samma klassifikationsnummer byggts upp av två/flera tillägg är basnumren i andra/följande 085-fält lika med resultatet av omedelbart föregående tillägg.
c Klassifikationskod -- avslutande kod i intervall (R)  
f Facettbestämning (R)
Det/de extra tecken som ska läggas till för att indikera facettering.
r Rotnummer (R)
Mönsterkodens/-intervallets inledande siffror. Används endast tillsammans med delfälten #s eller #t.
s Siffror tillagda från klassifikationsnummer i schema eller extern tabell (R)
t Siffror tillagda från intern underordning eller tilläggstabell (R)
u Analyserad klassifikationskod (R)
Delfältet upprepas när samma 085-fält avser fler än en av de koder som finns i samma post.
v Klassifikationskod i intern underordning eller tilläggskod, varifrån instruktionen har hämtats (R)
Enstaka kod eller inledande kod i intervall.
w Tabellidentifikation -- intern underordning eller tilläggstabell (R)
Enstaka kod eller inledande kod i intervall.
y Sekvensnummer eller annan identifikation för intern underordning eller tilläggstabell (R)
Anges med siffror, "1" (första/enda tilläggstabellen) resp. "2", "3" etc. (andra och följande tilläggstabell/er).
z Tabellidentifikation (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

085#b

Exempel från LC:

082 0 0 #8 1 #a 346.0469516 #2 22                                
085 _ _ #8 1.1 #b 346.046 #a 346.046 #r 333 #s 95
085 _ _ #8 1.1 #b 346.046 #a 346.046 #r 333 #s 95

 

086 Klassifikation för statliga publikationer (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Klassifikationssystem

_ = Klassifikationssystem angivet i #2

0 = Superintendent of Documents Classification System

1 = Government of Canada Publications

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_  

Delfält

D Innehåll Anm
a Klassifikationskod (NR)
z Makulerad/ogiltig klassifikationskod (NR)
2 Kod för klassifikationssystem (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

088 Rapportnummer (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Rapportnummer (NR)
z Makulerat/ogiltigt rapportnummer (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

Senast uppdaterad: 2012-05-03
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se