Kartografisk resurs (NR)

(008/18-34)

I katalogiseringsklienten: Map

Avser fält 008 i poster där följande villkor är uppfyllt: 000/06 (medietyp) = e eller f.

Om 000/07 innehåller någon av b, i, s skall posten innehålla fält 006 med pos. 00 = s (fortlöpande resurs).

Beskrivningen gäller även fält 006 där pos. 00 innehåller kod e eller f (kartografisk resurs). Där motsvaras pos- 008/18 av pos. 006/01 osv. till och med pos. 008/34 = 006/17.

/P K Innehåll N
/18-21 Relief på land eller på sjö-/havsbotten
Även 006/01-04 Avser den i resursen använda tekniken att åskådliggöra höjdskillnader. Högst fyra koder, ordnade efter vikt, vänsterställda med fyllande blanktecken
_ Höjdskillnader anges ej
a Höjdskillnad uttrycks med konturer.
Ekvidistanskurvor o. dyl. på land (se även "k").
b Höjdskillnad uttrycks med skuggning.
Nyansskillnader inom en enda färg.
c Höjdskillnad uttrycks med färger.
Flera färger används.
d Höjdskillnad uttrycks med skråstreck.
Korta streck som följer sluttningens riktning.
e Höjdskillnad uttrycks med djuplodning, "hachures".
Avser skillnader i vattendjup.
f Höjdskillnad uttrycks med formlinjer, "form lines".
g Höjdskillnad uttrycks med höjdpunkter, "spot heights".
i Höjdskillnad uttrycks med avbildningar.
Nivåskillnaden presenteras som en bild av berget (motsv.) sett snett uppifrån på långt avstånd.
j Höjdskillnad uttrycks med landformationer, "land forms".
k Djupskillnad uttrycks med konturer.
Ekvidistanskurvor under vatten (se även "a").
m Höjdskillnad uttrycks med en teckning av landskapet
z Höjdskillnad uttrycks med annan metod än ovan nämnda
|||| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/22-23 Projektion
Även 006/05-06 Tvåställig kod avsedd att kategorisera den för resursen gällande projektionen. Avser att kategorisera den för resursen gällande projektionen.
__ Projektion ej angiven eller ej tillämplig.
Används i regel för glober samt när uppgift ej är angiven i resuren.
aa Aitoff
ab Gnomonisk
ac Lambert's azimutala ytriktiga
ad Ortografisk
ae Azimutal längdriktig
af Stereografisk
ag Annan azimutal ytriktig
am Modifierad sterografisk för Alaska
an Chamberlin trimetrisk
ap Polar stereografisk
au Azimutal, typen okänd
az Azimutal, annan känd typ
ba Gall
bb Homolografisk
bc Lambert's cylindriska ytriktiga
bd Mercator
be Millers cylindriska
bf Mollweide
bg Sinusprojektion
bh Transversal Mercator
bi Gauss-Kruger
bj Plattkarta
bk Krovak
bl Cassini-Soldner
bo Oblik Mercator
br Robinson
bs Space oblique Mercator
bu Cylindrisk, okänd typ
bz Cylindrisk, annan känd typ
ca Alber's ytriktiga
cb Bonne
cc Lambert's konform koniska
ce Konisk längdriktig
cp Polyconic
cu Konisk, typen okänd
cz Konisk, annan känd typ
da Armadillo
db Fjäril
dc Eckert
dd Goode's homolosina
de Millers bipolära oblika konforma koniska
df Van Der Grinten
dg Dimaxion
dh Hjärtprojektion
dl Lambert conformal
zz Annan projektion.
Ingen av de definierade koderna är tillämplig.
|| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/24 Icke definierad position F
Även 006/07 _
/25 Typ av kartografisk resurs W
Även 006/08 a Monografisk karta, utgiven ensam.
Används ej för kartböcker och atlaser (se kod "e" nedan).
b Monografisk karta utgiven i flera delar.
Avser ett antal kartor som avses utgöra ett samlat, begränsat helt. De olika kartorna kan ha egna poster (008/25=a). Används ej för kartböcker och atlaser (se kod "e" nedan).
c Fortlöpande kartografisk resurs.
Posten bör innehålla 006 för fortlöpande resurs.
d Glob
e Atlas, kartbok.
Även fortlöpande resurs bestående av atlaser (då även 006 för fortlöpande resurs).
f Karta som fristående supplement till annan resurs.
Den andra resursen behöver ej vara kartografisk.
g Karta som fysiskt integrerad del av annan resurs.
Den andra resursen behöver ej vara kartografisk.
u Okänd typ
z Typ på vilken ingen av ovanstående koder passar
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/26-27 Icke definierade positioner F
Även 006/09-10 __
/28 Offentlig resurs W
Även 006/11 _ a-z | Koder etc., se 008--monografi, pos. 28
/29 Form för manifestationen TW
Även 006/12 _ a-s | Koder etc., se 008--monografi, pos. 23
/30 Icke definierad position F
Även 006/13 _
/31 Index
Även 006/14 0-1 | Koder etc., se 008--monografi, pos. 31
/32 Icke definierad position F
Även 006/15 _
/33-34 Särskilda formella egenskaper
Även 006/16-17 Högst två koder för vissa formella egenskaper kring resursen. Används endast en kod innehåller pos. 34 _ .
_ Inga särskilda egenskaper
e Kartan är handritad
j Kartbilden är utformad som en bild eller vykort
k Resursen kan också tjäna som kalender
l Resursen kan brukas som ett pussel
n Resursen är eller ingår i ett sällskapsspel
o Resursen är en väggkarta
p Resursen är en kortlek
r Resursen är i lösblad
z Resursen har någon fysisk säregenskap men ej någon av ovan nämnda
|| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

 

Senast uppdaterad: 2010-02-02

  • P: Position i fältet
  • K: Kod(er)
  • N: Regler för inmatning och användning m.m.

Se även Läsanvisningar